Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Otvírání vchodových dveří u bytu

Publikováno dne 4. 8. 2016

OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal na otvírání bytových dveří směrem do společné chodby bytového domu. Člen našeho SVJ si bez ohlášení vyměníl chodové dveře. Na patře jsou tři vchody do bytů, dům má tři nadzemní patra, dotyčný byt je ve zvýšeném přízemní uprostřed. Původně se otvíraly do vnitř bytu, nyní se otvírají na společnou chodbu. Po otevření do maxima o 180° je chodba volně průchozí, při otevření pouze o 90° je mezi hranou dveří a zábradlím schodiště 30cm. Vchod do sousedního bytu za dveřmi je při otevření dveří o 90-160° blokován. Zárubně jsou 130cm od sebe. Je tato situace ze strany požární bezpečnosti přípustná? Není zde trvalé omezení únikové cesty. Děkuji

ODPOVĚĎ: To může být v pořádku a nemusí. Dle platné ČSN 73 0802, článku 9.13.6:  "Doporučuje se, aby dveře v bočních stěnách únikové cesty, které se otevírají do únikové cesty, se otevíraly ve směru úniku na této cestě (pohyb dveřního křídla při otevírání má být souhlasný se směrem pohybu osob na únikové cestě). Otevřené křídlo těchto dveří nesmí bránit pohybu na únikové cestě a zejména nesmí zužovat její započitatelnou průchozí šířku. Doporučuje se otevírat tyto dveře o 180°, a to zejména tam, kde se po únikové cestě pohybuje větší počet osob." a 9.14.2:  "Dveře otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu (nikoliv do schodišťového ramene); podesta musí být rozšířena tak, aby se otevřením dveří nezúžila započitatelná šířka únikové cesty".

Tyto aspekty je nutné posoudit, jinak všeobecný zákaz otevírání dveří z bytu ven v normách PBS není, naopak je u bytu umožněno otevírat dveře proti směru úniku dovnitř.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb