Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 239- 285

Publikováno dne 25. 11. 2009

285 09.09.2007 10:06:44 Marta Havířová martahavirova@seznam.cz

dotaz: Dobrý den. chceme si pořídit krbová kamna, ale jediná možnost kam je umístit je mezi obývací stěnu. Zajímá mě, zda lze použít žáruvdorný sádrokarton hned ke kamnům a za něj hned obývací stěnu. Pokud by sádrokarton nebyl vhodný existuje něco jiné řešení? Děkuji za radu, s pozdravem Havířová.


odpověď:

Na tento dotaz jsem už kdysi dávno odpovídal. Ve skutečnosti jsou to dvě otázky – jednak to musí být nehořlavá deska, aby od kamen nic nechytlo, současně to ještě musí tepelně izolovat, aby se sáláním nepoškodil nábytek či předměty v okolí kamen. Sádrokarton pro tyto účely moc vhodný není, je tam karton a mimo to špatně tepelně izoluje. Doporučuji desky CETRIS v tlouštce alespoň 20 mm a ještě bych za ně vložil tak 60 mm minerální plsti ORSIL obj. hmotnosti nejméně 100 kg/m3. Prodává se oboje ve stavebninách, ORSIL je také deska. Tedy ke kamnům dopředu CETRIS a za desky jako izolaci ORSIL. Stejně ovšem hrozí poškození nábytku, protože je otázka, jak dalece se podaří tepelně utlumit sálání směrem k nábytku – a tomu stačí málo.

284 05.09.2007 16:23:25 Viktor Nikolajev vikkostka@yahoo.ca

dotaz: Dobry den,muzete mne sdelit ,kdo provadi v Jihlave, anebo okoli "REVIZE VETRANI CHRANENE UNIKOVE CESTY" podle &7,odst.4 vyhlasky Min isterstva vnitra č.246/2001Sb. v novem cihelnem bytovem dome? Mame instalovano zarizeni od firmy K.B.K. fire. Dekuji.


odpověď:

Obraťte se na firmu, která Vám zařízení namontovala. Měla by mít od výrobce oprávnění i ke kontrole, případně se obraťte přímo na výrobce, aby Vám oprávněnou firmu sdělil. Žádné seznamy oprávněných osob neexistují.

283 05.09.2007 12:29:29 Jaroslav Kopecký kopeckyj@eltodo.cz

dotaz: Dobrý den potřebuji vědět zda je nutné vypracovat požární zprávu na nové venkovní sloupové trafostanice 22kV/400V 25VA, případně kontakt, na někoho kde by nám je vypracoval. Vždy jsou umístěny mimo obytné a zalesněné zóny. děkuji


odpověď:

Ač vypadá předložený dotaz jednoduše, tak odpověď může být dlouhá a komplikovaná. Dotaz by měl spíše směřovat k místně příslušnému stavebnímu úřadu, protože v tomto případě opravdu záleží na místních podmínkách. Berte odpověď jako orientační, ale danou problematiku by měla vysvětlit.

Podle mého názoru sloupové trafostanice spadají pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. b/ bodu 4. stavebního zákona tj. jedná se o zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy (pokud by  se ovšem nejednalo o výrobek, který plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně (kdyby se výrobek vyráběl jako „komplet“), který by pak spadal pod citovaný paragraf a odstavec ale písm. g/ bod 5). Co je pro zodpovězení dotazu důležité, je to, že v tomto případě Hasičský záchranný sbor kraje ve smyslu § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně nevykonává státní požární dozor, tj. k předmětné akci se nevyjadřuje – nevydává stanovisko (řízení probíhá bez „hasičů“)!

Jedná se tedy o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V tomto případě se však bude uplatňovat postup stavebního zákona pro umisťování staveb tj. proběhne zde územní řízení. Tazatel píše, že stavby jsou umístěny mimo obytné a zalesněné zóny tj. v daném případě nebude pravděpodobně možné aplikovat vydání územního souhlasu na základě oznámení o záměru ve smyslu § 96 stavebního zákona ( zde je mj. podmínka, že záměr musí být v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše).

Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být i projektová dokumentace. Obsah a rozsah této PD je stanoven přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Zde je v kapitole C bodě 4 uvedeno, že součástí souhrnné technické zprávy musí být zásady zajištění požární ochrany stavby tj.:

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby:

1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

2. řešení evakuace osob a zvířat,

3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,

5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují

požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

Z výše uvedeného vyplývá, že minimálně pro potřeby územního řízení bude nutné zpracovat dotazovanou „požární zprávu“, ke které se však nebude vyjadřovat dotčený správní orgán na úseku požární ochrany.

/Pozn.: Pro hlubší pochopení dané problematiky doporučuji podívat se na
webové stránky ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně na adresu:/

/http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%20a%20stav.rad/Postupy_pri_povolovani_staveb_uprava.pdf/

/Pro daný případ se použije „Postup č. 2./

Ing.Petr Chytrý

 

P.S. Na tohle já moc chytrý nejsem, to už je vyšší matematika. Proto odpověď člověka fundovanějšího. A i tomu to dalo zabrat. E.Vašátko

282 29.08.2007 09:33:21 jana fraňková jana.frako@seznam.cz

dotaz: dobrý den snad my poradíte, zateplujeme panelový dům , jeden pan od nás se dal jako stavební dozor při této práci, mohli by jste my napsat jaké jsou jeho povinosti, již dvakrát jsem za ním byla s nejastnostmi a on my neodpověděl a jen mávnul rukou. kdo by my měl odpovědět na otázky týkající se stavby- tedy zateplení-tento pán vystupuje jako domovní správe- děkuji za odpověď jana


odpověď:

Problematika stavebního dozoru a jeho povinností je upravena v platném stavebním zákonu v §153, odst. 3 a 4 a souvisí s tím celá řada další povinností, které může stavební úřad zakotvit přímo ve stavebním povolení.Stavební dozor je povinen chránit jednak zájem stavebníka ve vztahu ke stavební organizaci, jednak zajistit, aby byly dodrženy veškeré podmínky, uložené stavebníkovi v §  132 (odst.3). ze strany úřadu. Není proto vhodné, aby byl stavební dozor zaměstnancem stavební organizace, která stavbu provádí. Bez určení odborného stavebního dozoru stavební úřad nevydá stavební povolení ani na obecní pastoušku. Je potom věcí stavebníka, jakou smlouvu se stavebním dozorem uzavře a jaké povinností nad rámec těch, co mu ukládá zákon si ještě mezi sebou dohodnou. Tolik jen rámcově.

280 28.08.2007 11:25:37 Lenka Rendeková lenkamamca@seznam.cz

dotaz: Mám dotaz jaké podle normy musí být mezery na bálkonovém zabradlí?


odpověď: Ptáte se sice hezky, ale na špatném místě. Nevím, nejsem bezpečnostní technik ani projektant, ale hasič. A ohni je celkem jedno, jaké jsou vzdálenosti mezi jednotlivými žbrdlinkami…Lituji

279 24.08.2007 00:01:10 donperon@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Budu kolaudovat truhlářskou dílnu. Je možné použít na strop na místo sádrokartonu kuchyňská pracovní desky? Jsou dodtatečně požárně odolné? Předem děkuji za odpověď.


odpověď:

Vážený pane, tohle musí vědět projektant požární ochrany. Nemám tušení jaké kuchyňské desky tam chcete dát – mramorové ? kamenné ? to by asi šlo, pokud budou v ocelové chráněné konstrukci, ale jinak – nevím jaké požadavky stanovil projekt. Osobně si myslím, že dřevěné desky tam být nesmí, sádrokarton možná tvoří požární podhled s definovanou odolností. Ale to Vám musí říci projektant, ne já.

276 16.08.2007 09:48:45 Plaček Alois placeka@ppplacek.cz

dotaz: Prosím o nabídku sortimentu protipožárních nátěrů na dřevo-dřevěné konstrukce,včetně dodacích podmínek. Děkuji.


odpověď:

Aby bylo jasno – tenhle dotaz jsem si nevymyslel ani jsem ho tam nezadal já, to opravdu přišlo zvenčí.

Nicméně – vážený pane,  protipožárních nátěrů na dřevo je sice několik, ale Váš dotaz nespecifikuje, o jaký nátěr Vám jde. Nátěry mohou totiž snižovat hořlavost  dřeva do různých stupňů (podle stále ještě platných výsledků ČSN 73 0862) nebo  upravovat reakci na oheň (podle platné ČSN EN 13501-1) nebo zvyšovat požární odolnost podle ČSN 13501-2. Mimo to mohou být pigmentované nebo transparentní a mají i různou účinnost.
Naše firma vyrábí a provádí protipožární nátěr DEXARYL B Transparent, který byl formulován pro půdní nástavby a do interieru a jeho parametry naleznete na našich stránkách v katalogovém listě DEXARYL B Transparent, kde je i dimenzační tabulka a veškeré podrobnosti. Tento nátěr ovšem může provádět výhradně firma, která je od nás zaškolena a musí se pouze natírat, nikoliv stříkat (to ostatně platí pro většinu všech ostatních nátěrů na dřevo). Volně se neprodává.

275 14.08.2007 Krejčí petr Krejci.petr@seznam.cz

dotaz: Při rekonstrukci staršíhodomu jsem narazil na problém. Chci instalovat v celém domě podlahové vytápění ale strop je tvořen trámy a zhora budou osb desky jakou zvolit správnou tepelnou izolaci a jak strop zapezpečit požárně


odpověď:

Vážený pane, na tohle se nedá odpovědět bez znalostí řady dalších detailů celé stavební konstrukce, stáří a stavebních prvků domu, navrženého systému vytápění atd. Nečekejte, že vám poradíme na dálku řešení poměrně obtížného problému. Obraťte se na projektanta, který to bude muset tak jako tak řešit jako součást celé úpravy. Ale tohle už má k požární ochraně stavebních prvků opravdu dost daleko.

273 07.08.2007 14:46:54 Milan Švihel msvihel@tiscali.cz

dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, zda lze vstupní dveře osazené běžným zámkem s klikou zevnitř a koulí zvenku a zámkem s oboustrannou cylindrickou vložkou s knoflíkem (např.FAB CONTROL- FAB 2227BCDN) odpovídají požárním předpisům, jmenovitě čl. 5.5.9 – požární uzávěry… Podotýkám, že vnitřní knoflík nelze odejmout, je trvale v zámku. Děkuji M. Švihel


odpověď:

Zkoušky požárních uzávěrů se vždy provádějí s konkrétním zámkem a tento zámek je součástí schváílené konstrukce a nelze jej zaměňovat za jiný. Jinými slovy – pokud byl tento zámek průkazně odzkoušen a jeho typ a provedení je zapsáno ve zkušebním protokolu, nelze nic namítat. Naopak, pokud zámek neodpovídá specifikaci, uvedené ve zkušebním protokolu či klasifikačním osvědčení, neodpovídají dveře platnému certifikátu a STO a nelze je akceptovat jako požární uzávěr.
Jiná věc je koule u vstupních dveří. Klika nebo koule nemění charakter zámku a umístění jednoho či druhého by měl určit projektant podle toho, kde je uzávěr umístěn. Obecně se koule používá u venkovních uzávěrů, zvláště tehdy, je-li na vnitřní straně směrem z objektu užit panikový uzávěr nebo klika.

272 03.08.2007 Ing.Zdeněk Šedý zdeneksedy@seznam.cz

dotaz: Náš družstevní panelový dům byl postaven asi před 40 lety. Před 3 lety byl zateplen. SBD nechalo zpracovat protipožární studii. V závěrech studie se hovoří o porušení ustanovení ČSN 730833 čl.4.4.a. a porušení ustanovení ČSN 730802 čl.12.8. SBD nás nyní nutí k zakoupení práškových hasicích přístrojů a jejich instalaci ve sklepech a na chobách. Domnívám se, že výše uvedené normy slouží k projektování nových staveb, takže starý dům postavený dle tehdejších norem není nuto napadat z nedodržení stávajících norem. Navíc již normy nejsou závazné ale pouze doporučující. Doplňuji ještě, že v našem domě v každém čtyřpodlažním vchodě jsou umístěny dva funkční hydranty s hadicí, jeden u sklepů a jeden v přízemí pro řešení požáru v bytech. Není instalace dalšch hasicích přístrojů vedle funkčních hydrantů zbytečnou "buzerací" družstevníků a tahání peněz z jejich peněženek?


odpověď:

Tady si nejsem jistý. Poznámka o nezávaznosti norem je zcela od věci, to vím jistě, protože i když norma není závazná, jste ze zákona povinni zajistit požární bezpečnost každé stavby a to nejméně na úrovni normy. Normy se tedy nemusíte držet, ale musíte prokázat, že jste požární bezpečnost zajistil nejméně tak, jak stanoví norma.
Pokud jde o dodatečné vybavení hasícími přístroji – záleží na tom, zda jste zateplení prováděli na základě stavebního povolení či ne. Pokud jste postupovali podle stavebního povolení, vztahují se na vás (v rozsahu tohoto povolení) všechny normy, které platily v době, kdy bylo toto povolení vydáno a to zcela bez ohledu na to, jak je stará stavba.  Studie o které hovoříte je patrně technická zpráva požární ochrany a zřejmě bere v úvahu zvýšení požárního rizika vlivem zateplení (nevím, zda polystyrenem ?) – je to poměrně složitá otázka, kterou ¨nelze správně odpovědět bez podrobné znalosti věci. Se svým dotazem se obraťte nejlépe na projektanta, který vypracoval zmíněnou studii.

A k tomu zpřesnění od osoby podstatně více znalé, než jsem já:

Navazuji na výše uvedený dotaz. Tazatel najde pravděpodob-ně odpověň na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) v sekci "Požární prevence – dotazy a odpovědi". Bytové družstvo se ve smyslu zákona o požární ochraně považuje za právnickou osobu, která musí mj. plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 5 zákona o PO. Z této skutečnosti pravděpodob-ně vyplývá tazatelem uváděná "studie", která se snaží řešit
vybavení obytného domu věcnými prostředky požární ochrany (viz dotaz a odpověď níže).

ing. Chytrý Petr

/Jak postupovat v případě, kdy není možné prokázat potřebné množství a druh hasicích přístrojů (dále jen „HP“) u obytných domů, vzhledem k tomu, že není k dispozici schválená projektová dokumentace nebo v této dokumentaci HP nebyly vůbec řešeny? Platí pro bytové domy další množství HP uvedené v § 2 odst. 5 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), tj. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu jeden HP s požadovanou hasicí schopností? /

V případě, kdy nelze prokázat stanovení počtu HP podle § 2 odst. 1 nebo 2 vyhlášky o požární prevenci, uplatní se ustanovení § 2 odst. 5 této vyhlášky. Při určení druhu HP, hasiva a umístění přístrojů se postupuje podle uvedeného § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky o požární prevenci. Pro stanovení počtu HP se půdorysné plochy*) podlaží sčítají a počet HP se získá prostým vydělením celkové plochy v m2 hodnotou 200. Do plochy podlaží se u bytových domů nezapočítává plocha bytů [užívání bytu fyzickou osobou není provozování činnosti právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.)]. V daném případě je nutno instalovat minimálně hasicí přístroje s poža-dovanou celkovou hasicí schopností (lze použít jeden hasicí
přístroj, pokud splňuje podmínku celkové hasicí schopnosti), vždy na každých započatých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle předpokládané třídy požáru, popřípadě prostředí (např. hašení el. zařízení pod napětím).

Výše uvedeným nejsou dotčeny požadavky na vybavení HP, které vyplývají ze zvláštních předpisů (např. hasicí přístroje uvedené v dokumentaci ke změně části stavby podléhající stavebnímu řízení podle stavebního zákona; hasicí přístroje uvedené v průvodní dokumentaci výrobce zařízení nebo jeho části).

*) plochy všech podlaží mimo plochy bytů a ploch uvedených v posledním odstavci této odpovědi.

271 24.07.2007 15:13:43 Martin Hanus martin.hanus@mce-bt.cz

dotaz: Dobrý den, Rád bych se zeptal, zda Vaše společnost provádí požárně ochrané nátěry kabelů (certifikovaný systém). Případně zda nevíte o firmě, která jej v Praze dělá. S pozdravem a díky Martin Hanus


odpověď:

Vážený pane, naše firma samozřejmě provádí všechny certifikované (a nejenom) nátěrové systémy i na kabelové rozvody a to po celé republice, takže i v Praze. Zkuste zavolat na naše zakázkové oddělení a podle potřeby se domluvte – tel. 602 158201, p.Blaha

270 24.07.2007 10:49:06 Zbyněk Pospíšil zbynek_p@post.cz

dotaz: Dobrý den, mám na Vás dotaz, ohledně těsnění prostupu kanalizačního potrubí při průměru nad 8000 mm2. Kanalizační potrubí prostupuje požárním stropem a požární stěnou (tl. železobetonového stropu je 14 mm, stěna je tl. 150 mm). Jakým způsobem klasifikovat tyto prostupy (EI-UU nebo EI-CU – podle ČSN EN 13501-2) a kdy použít zpevňovací manžetu? Děkuji


odpověď:

Kanalizační potrubí z plastu s průměrem nad 8000 mm2 musí být utěsněno vždy manžetou bez ohledu na to, zda je otevřené či uzavřené. Vyplývá to ze znění ČSN 73 0810:2005.

269 18.07.2007 09:19:28 Zdeněk Koudelka zdenekkoudelka@hanakov.cz

dotaz: Dobrý den, u kterých firem je možné zadat provedení certifikace nových protipožárních dveří a dvířek. Děkuji. S pozdravem Zdeněk Koudelka


odpověď:

Certifikace nových požárních dveří  záývisí na tom, zda již máte provedeny průkazné zkoušky nebo ne. Pokud zkoušky nemáte, doporučuji AO 216 – PAVUS a.s. Praha  a jeho akreditovanou zkušebnu ve Veselí n.L. Je to jediná autorizovaná zkušebna v ČR a její protokoly a klasifikační osvědčení slouží jako nutný podklad k certifikaci.
Pokud již průkazné protokoly a klasifikační protokol máte, můžete využít i služeb AO 212 – CSI Praha, AO 204 – TZUS s.p. Praha  nebo i AO 227 – Certifikační společnost VUPS Praha. Ovšem všechny ostatní autorizopvanou osoby budou vyžadova průkazný protokol o zkoušce. Bez toho se neobejdete, takže radím – nejlépe PAVUS, tam je to při jednom.

268 17.07.2007 13:38:29 Krupička Ladislav rozvoje@ckdkh.cz

dotaz: Prosím o návrh nátěru na ocelovou konstrukci pro sklad hořlavin. Odolnost konstrukce R 60 DP1. Navrrhněte nátěr,jeho aplikaci a cenu. Děkuji Krupička Ladislav ČKD Kutná Hora, a.s.-rozvoj


odpověď:

Vážený pane, strašně rád bych Vám vyhověl, bohužel mě to zakazujíˇplatné ČSN 73 0804 (čl.5.4.4.) a ČSN 73 0810. (čl.4.12.) Protipožární nátěry se mohou v nejlepším případě a to jen za určitých podmínek používat max. pro R 45 DP1.
Z toho plyne, že pro R 60 můžete použít buď protipožární nástřik, tady ovšem počítejte s tím, že jde o hrubou nehlazenou poměrně porézní omítku a je otázka, do jaké míry v tlouštkách (podle součinitele průřezu konkrétního nosníku v tlouštkách od 10 do 25 mm), nebo (a podle mého názoru lépe) lepený obklad ORDEXAL – viz katalogový list a aplikační listy na těchto stránkách. Osobně navrhuji ORDEXAL , cenu Váým nabídneme na základě zaslané poptávky ve které uvedete zejména průřezy jednotlivých prvků. Poptávku laskavě zašlete na adresu firma@seidl.cz nebo faxem na 499320219 do Dvora Králové n.L.

 

267 11.07.2007 14:05:40 Josef Král josef_kral@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s hodnocením konstrukčního systému objektu, který má nosné i svislé konstrukce druhu DP1 (zděné stěny, ŽB stropy), ale je provedeno zateplení obvodových stěn polystyrenem? Jedná se o novostavbu, takže nelze použít články v ČSN 730802 pro dodatečné zateplení objektu. Jaký je to konstrukční systém, hořlavý, smíšený, nehořlavý? Předem děkuji.


odpověď:

S odvoláním na ČSN 73 0810:2005 a na jejího autora jde o konstrukci smíšenou na rozdíl od dodatečného zateplování, kde se charakter konstrukce nemění.

265 10.07.2007 Magda galerie@napradle.cz

dotaz: Dobrý den, našla jsem zcela totožný dotaz avšak nebyla na něj úplná odpověď, mohl by jste mi ji doplnit. Jedná se o dotaz č. 54 z 27.07.2005 14:12:09 od Dusan Korcek lptsfx@lightpyroteam.sk ptal se na firmu zabývající se protipožární impregnací textilií s pozdravem a díky Magda


odpověď:

Nerad dělám propagaci výrobcům, ostatně ani nevím, jestli ta firma ještě existuje, i když tuto impregnaci řada firem na inetu nabízí. Asi museli změnit obchodní politiku, protože přípravek nechtěli nikomu prodávat – všechno impregnovali sami. Ale zkuste to – poslední informaci mám o firmě AFA – Petr Klér, Puškinská 558, 284 01 Kutná Hora. Ale neručím za to, to je informace z roku 2001.

264 02.07.2007 Ivan Hovorka ihovorka@seznam.cz

dotaz: Dobrý večer! Mohu přišroubovat sádrokartonové desky přímo na stěnu z palubek bez použití laťové nebo podobné konstrukce? Jde o chatu. Palubky se mi nelíbí. Raděj bych měl stěny bílé a strop bíly s falešnými trámy. Děkuj Vám za odpověď. Váš Ivan Hovorka 603552609


odpověď:

Já bych tam dal lišty nebo C profily, ale zeptejte se u odborníků. Od toho jsou technické služby firmy Knauf nebo Rigips – obojí na internetu.

263 01.07.2007 Alena Hasíková ahasikova@seznam.cz

dotaz: Dobrá den K 1.7.2007 má vyjít nový zákon o požární ochraně. Prosím o sdělení zda je už vydaný tiskem a kde se dá objednat. Děkuji. Alena Hasíková


odpověď:

Vážená paní, je mi líto, že Vás musím zklamat, nicméně o žádném novém zákonu o požární ochraně nevědí ani hasiči. Myslím, že i tak už máme zákonů až až. Na druhé straně má ovšem od 1.7.t.r. platit nová vyhláška o požární ochraně, která má čstečně nahradit dosud platnou vyhlášku 137; podle posledních informací, které mám však byla zatím (snad) odeslána k notifikaci do Bruselu a vyjde (snad) až později – zatím jsme ji nedostali a myslím, že tiskem k 1.7.t.r. nevyšla. Ale to nevím jistě. Zákon však nový určitě není, taky proč ?

262 20.06.2007 09:44:18 Jiří Juřica jiri.jurica@pilsner.sabmiller.com

dotaz: Bydlím v 16 podlažním bytovém domě, jehož výška je 49,5 m. Na každém patře jsou 4 byty. Dům byl kolaudována v roce 1970 a je v něm pouze jedna úniková cesta, tvořená schodištěm, vedoucím středem budovy. Schodiště je možno větrat pouze přirozeným větráním ( dole dveřmi a nahoře světlíkem ). Byty nejsou vybaveny požárními dveřmi. V budově jsou dva výtahy, z nichž ani jeden není evakuační. Na každém patře je vývod suchovodu, jeden nástěnný hydrant a ob patro je umístěn hasící přístroj.Ve vstupní chodbě domu je vyvěšen požární řád, požární evakuační plán a poplachové směrnice. Pokud je mi známo, má vlastník domu zpracované posouzení požárního nebezpečí a zaregistroval jsem ( podle nálepek), že hasící přístroje, hydranty a suchovod mají platné kontroly.Zajímalo by mne, zdali může vlastník takto vybavený dům provozovat, když údajně nyní neodpovídá současně platným předpisům, nebo má povinnost upravit budovu tak, ať požárním předpisům odpovídá. Děkuji za odpověď


odpověď:

Tohle je dost těžká otázka a nejsme právníci. Nicméně jako znalec, který provádí kontroly podle vyhlášky 246/01 Sb. musím kontrolovat veškerá PBZ (tedy požárně bezpečnostní zařízení), zda jsou funkční ke dni, kdy byly kolaudovány. Jistě, že se mezitím změnily normy, ale ty domy byly schváleny k užívání podle tehdy platných předpisů a pokud nedojde k rekonstrukci či závažné změně užívání, obávám se, že majitele ke změnám nedonutíte. Představte si, kdyby bylo nutno průběžně se změnami norem upravovat všechny stavební objekty – kam až ? do 16. století ? A jak často ? – normy se revidují přibližně jednou za 5 let, někdy i dříve.  Máme v Praze řadu středověkých paláců, které ani zdaleka neodpovídají dnešním stavebním předpisům, secesní domy na Vinohradech ze začátku 20. století také ne – a přece se v nich bydlí…. Máme je zbourat ? Nevím, třeba existuje nějaký právní předpis, ale já o něm nevím.

261 16.06.2007 17:01:56 Ing.Věra Hýková vera.hykova@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné někde získat průkazné stanovisko, že srubová stěna o tl. větší než 20 cm vyhoví na požární odolnost 30 min.,jak předepisuje ČSN73 0802.Děkuji


odpověď:

Obávám se, že průkazný doklad nikde nenajdete, protože nejde pouze o tlouštku dřeva, ale především o způsob spojování jednotlivých prvků k sobě a o celou konstrukci srubové stěny. Příslušný certifikát by Vám měl zajistit dodavatel, protože to je jeho parketa, měl by mít konstrukci, kterou nabízí na trhu, v tomto směru odzkoušenou.

260 14.06.2007 10:45:41 Helena basanti@seznam.cz

dotaz: Kde prosím na internetu najdu znění ČSN 730810, abych si jej mohla přečíst? Hasiči po mě chtějí stávající budovu zateplit minerální vlnou místo polystyrenem??? – jedná se o 3.podlažní budovu 32x27m, obvod plášť zděný,strop železobeton.V budově se nachází byty a dole v přízemí jsou ordinace + lékárna. Požární výška objektu od podlahy v 1.NP k poslední užitné je 6,5 m, tudíž budova spadá do 9m.Zateplovascí systém bude použit od fy EKOLAK EKO-STZ v tl.6cm DĚKUJI moc hezký den Helena V.


odpověď:

Jó milá paní, to byste musela žít v nějaké civilizované zemi a ne v Českém Absurdistánu. Ono totiž platí takové pravidlo, že pokud se nějaký zákon odvolává na nějaký předpis nebo normu, měl by být ten předpis  zdarma přístupný všem, aby se podle něho mohli řídit. Protože předpisy musí dodržovat i lid nemajetný, a když nemá peníze, jak se s tím má jinak seznámit, že ?Jenže – u nás se normy výhradně prodávají a nesmí se kopírovat, takže bez ohledu na nějaký stavební zákon prostě tuto normu na internetu neseženete a kdybyste ji chtěla koupit, připravte si asi tak 500 Kč (nevím, kolik teď stojí, ale dost).
Pokud jde o ten polystyren, bude v tom patrně ta lékárna, resp. to zdravotnické zařízení, kdyby to byl pouze rodinný domek, námitky by asi nebyly. Ale to nevím jistě – možná, že podrobnější výklad ještě přijde od kolegy hasiče.

… a už je tady. Vidím, že jsem se ohledně těch norem cenově dost seknul.
odpověď: Samozřejmě, že jako v obdobných případech je nutné především vycházet z projektové dokumentace, kterou my však nemáme k dispozici, proto lze Váš dotaz zodpovědět jen obecně. V dubnu 2006 byla vydána nová ČSN 73 0835 – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Pro potřeby této normy se budovy, jejich části a prostory člení na různé druhy zařízení. Jedním z nich jsou i tzv. zdravotnická zařízení ambulantní péče, která se dále dělí podle počtu lékařských pracovišť (včetně lékárenských zařízení) do dvou skupin s tímto označením: skupina AZ1 a skupina AZ2.
Ve Vašem případě pravděpodobně projektant musel zařadit navržená lékařská pracoviště do zdravotnických zařízení skupiny AZ2. Oproti předchozím normativním dokumentům však u těchto zdravotnických zařízení došlo ke zpřísnění požadavků na úseku požární bezpečnosti staveb, kdy v čl. 6.3.3 ČSN 73 0835 je stanoveno: Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny AZ2, vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukci dodatečných vnějších teplených izolací.

Pozn.: Výtisk ČSN 73 0802 stojí 952,- Kč, výtisk ČSN 73 0810 stojí 411,- Kč a výtisk ČSN 73 0835 stojí 538,- Kč. Dohromady za tzv. nahlédnutí zaplatíme
1 891,- Kč, ale o tom už psal ve své odpovědi ing. Vašátko!

Ing.Petr Chytrý

259 11.06.2007 15:09:19 Ludek rudolf@trest.cz

dotaz: Dobrý den ! Na jednoramenném schodišti délky cca 10,0 m a šířky 1,20 m byla instalována "pojízdná plošina pro tělesně postižené", přičemž se jedná o jedinou únikovou cestu z daného objektu. Dle údajů výrobce se plošina v případě požáru nesmí použít, tzn., že je upevněna v poloze na stěně (zbývající šířka únikové cesty 1,5 únikového pruhu je dostatečná) a invalida vyskytující se v tomto objektu pouze náhodně – ojediněle, musí být evakuován za pomoci jiných osob. Podle stanoviska HZS není toto možné, instalaci plošiny zakázali. Řeší tuto problematiku nějaký předpis, ČSN ? Bylo by možno a od koho vypracovat "expertizní posudek". Děkuji !


odpověď:

Problematiku CHUC řeší ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 730810. Pokud by bylo třeba vypracovat nějakou expertizu (ale uvědomte si, že záleží na stanovisku HZS z  příslušného okresu, když expertizu neuzná, tak s tím nic nenaděláte) – zkuste autora normy – ing.Vl.Reichela, DrSc  – REPO – Expertízní středisko požární bezpečnosti staveb – Praha 10, Pražská 16.

258 06.06.2007 pepa uhr@seznam.cz

dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli mají klasické kolejnice vysoké 16cm stejnou nosnost jako profily I 18 chtěl bych je použít jako překlady. Děkuji za odpověd.


odpověď: Nevím, zeptejte se někde jinde. To je stejné, jako kdybyste se  nás zeptal, jestli se mají preclíky sypat solí nebo sezamem. Jsme hasiči.

257 05.06.2007 21:39:05 M.Cinner dehtik.m@seznam.cz

dotaz: Dobrý den.Obracím se na vás s jedním dotazem.Stavím garáž,která bude přilepená na dům,avšak nepovedou z ní žádné dveře do domu.Ze předu budu mít klasická lamelová plastová vrata a ze zadu by měly být dveře vedoucí na zahradu.Na strop budu mít protipožární sádrokarton,jak mi ukládá rozhodnutí o stavebním povolení,ale o dveřích na zahradu se tam nic nezmiňuje.Musí být také protipožární?V garáži bude topení,tak bych potřeboval zateplené,tudíž ne plechové.Děkuji za radu.M.C.


odpověď:

Takže znovu a naposled, příště už takový dotaz rovnou smažu. Toto je poradna pro materiály. To znamená, tady lze odpovědět na to, čím a jak chránit  konstrukci nebo stavbu, pro kterou je zpracován požární projekt  a kde je projektantem předepsána požární odolnost či jiný požárně technický parametr. To řešit umíme. Tento dotaz po nás chce, abychom znali místní poměry,  znali odstupové vzdálenosti od okolních objektů a v podstatě řešili podmínky projektu. Nejsme projektanti a tohle není naše parketa. Držte se toho, co vám místní hasiči v projektu schválili. Kvůli tomu se k tomu vyjadřovali.

253 29.05.2007 09:41:45 M. Schubert majkls12@centrum.cz

dotaz: Dobry den.Omlouvam se za minuly dotaz opravdu nebyl urcen vam.Chtel bych se zeptat na dotaz,ktery souvisi s protipozarni tematikou.Momentalne nam firma provadi na nasem 40 let starem panelaku zatepleni pomoci polistyrenu.Steny panelaku nejsou hladke.Stenu tvori vystupky 10mm vysoke.Na ne jsou pomoci smesi prilepovany a pozdeji privrtany jednotlive polistyrenove desky.Desky polistyrenu jsou na kontakt se stenou prilepeny jen na nekolika mistech a vznika tim mezera mezi stenou a polistyrenem i diky strukturovanemu povrchu panelu.Je to v poradku?A jeste otazka za jakych podminek mohu na takto dokoncenou fasadu umistit venkovni zasuvku aby vyhovovala protipozarnim predpisum.


odpověď:

Na tohle už jsem nedávno odpovídal:
S ohledkem na klasifikaci pěnového polystyrenu podle ČSN EN 13501-1 ve stupni E bylo povoleno jeho použití pro zateplení fasád pouze za předpokladu, že je aplikován přímo na stěnu a překryt omítkou. Jakákoliv jiná instalace je v rozporu s normou ČSN 730810:2005, protože vzduchová mezera umožní šíření plamene po fasádě.

251 28.05.2007 21:29:42 ing.Marcela Hepnarová hepnarova@volny.cz

dotaz: Dobrý večer, ve stavebním projektu uvádí projektant stropní konstrukci : dřevěné trámy 140/180 mm a na nich palubky tl. 15 mm a nad ještě desky OSB tl. 20 mm. O deskách se nemohu nic dozvědět a takto provedený strop má vykazovat požární odolnost 15 minut. Jedná se o objekt z konstrukcí smíšených. Ráda bych věděla něco více o deskách, včetně jejich požární odolnosti.Děkuji moc za odpověď. Projektant PO, Hepnarová


odpověď:

Těch 15 minut to patrně bude mít i bez dodatečné ochrany. OSB desky naleznete např. na stránkách www.rezivo-drevo.cz nebo na mnoha dalších stránkách na internetu. Jde o specifický typ dřevotřískových desek.

248 28.05.2007 19:06:33 M. Schubert majkls12@centrum.cz

dotaz: Dobry den.Mel bych na vas jeden dotaz tykajici se balkonoveho zabradli.Jsme panelovy dum stary 40 let s zabradlim z ocelove pasoviny .Pri rekonstrukci balkonu bylo zabradli odrezano a po oprave dlazby navareno zpet.Me se zda ze zabradli je velmi nizke pohybuje se v rozmezi 87-91cm od dlazby.Neni to malo upravuje to nejaka norma?Dekuji za odpoved.


odpověď: Vážený pane, platná norma, určující minimální výšku zábradlí existuje, ale proč se na to proboha ptáte nás ? Má to snad nějakou souvislost s požární ochranou ? Myslíte, že to předepisují požární normy, aby snad nějaký hasič při požáru nepřepadl přes zábradlí ? Klidně se ptejte dál, ale mělo by to mít nějakou vazbu na náš obor…

247 27.05.2007 19:24:28 Karel Macht kmacht@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o sdělení (a podle čeho se postupuje) jaká je orientační odstupová vzdálenost k zamezení přenosu požáru od volně stojícího skladu dřeva – smrková kulatina složená do hranice o rozměrech: šířka 2m, délka 20m, výška 2m. Děkuji za odpověď přeji pěkný den. Karel Macht


odpověď:

Tohle je na mne příliš speciální dotaz, takže jsem opět požádal toho chytřejšího:

Danou problematiku z hlediska požární bezpečnosti staveb řeší normativní dokument ČSN 73 0804 "Výrobní objekty". V kapitole odstupové vzdálenosti se mj. řeší i odstupové vzdálenosti od tzv. volných skladů, kterými se myslí i Vámi zmiňované sklady dřeva (kulatiny). Nejmenší odstupová vzdálenost, která je od volných skladů hořlavých látek stanovena, je minimálně 6,5 m (ta musí být dodržena vždy). Přesněji ale musí být  tato vzdálenost stanovena v projektové dokumentaci (v požárně bezpečnostním řešení), kdy má projektant k dispozici více podkladů. Mj. je třeba se zaobírat i odstupovými vzdálenostmi (popř. bezpečnostními vzdálenostmi) stávajících objektů popř. jiných volných skladů. Dále se určuje i tzv. intenzita sálání  skladovaného materiálu (nízká, střední popř. vysoká – jiná pravděpodobně bude u "syrového" dřeva a jiná u kulatiny, která je uskladněna 5 let apod.), ze které pak lze následně stanovit konkrétní odstupové vzdálenosti.
plk.ing.Petr Chytrý, ředitel odboru prevence HZS

246 24.05.2007 08:21:42 Petr Hájek pet.haj@tiscali.cz

dotaz: Srdečně zdravím odborníka a prosím o radu: mám nabídku na desky ze Špaňalska, které mají být jako doplňující prvky podhledu (obdoba alucobondu) a dle prospektu mají požární odolnost M1 dle UNE 23727 – co to znamená česky ? Děkuji Hájek


odpověď:

Vážený pane, nevím jaký máte prospekt a kdo Vám to nabízí, ale je to jako radio Jerevan:

Norma je francouzská, nikoliv evropská, jak by se ze zkratky zdálo, u nás neplatí, protože není shodná ani s naší (již neplatnou ČSN 73 0863) ani s platnou reakcí na oheň evropskou (ČSN EN 13501-1), kategorie M1 není požární odolnost, ale hořlavost a i když jde o nejlepší kategorii podle zmínené normy, pohybuje se klasifikace v porovnání s platnou českou normou někde mezi třídami A1 – B. Pokud byste to dovezl, musel byste stejně zkoušet znovu podle normy evropské a požární odolnost by bylo patrně nutno odzkoušet samostatně.

 

244 23.05.2007 pucmous@post.cz

dotaz: Dobrý den Stavím na hranici se sousedem jednoduchou stavbu cca39m kde vchod(vrata)bych chtěl mít tak 0,7m od hranice. Bylo mi řeceno to nelze,protože zasahuji do jakési výseče a proto to není možné, že musím vchod posunout 1.4m od hranice a zmešit z 2m na 1.6m. Prosím o radu. DěkujiP.J


odpověď: Půjde patrně o odstupové vzdálenosti, ale tohle Vám musí říci projektant, to už jsem tady publikoval teprve 100 x.

241 21.05.2007 10:42:08 Josef Hurník josef.hurnik@mu-frydlant.cz

dotaz: Dobrý den, mám dotaz, zda lze na hurdiskové stropy připevnit sádrokartonové stropy,desky,připadně jaké použít hmoždinky pro připevnění do hurdisky. Děkuji Hurník


odpověď:

Nevím, zkuste sádrokartonáře, např. firmu Knauf nebo Rigips, případně cech sádrokartonářů. My se tím nezabýváme, protože naše protipožární izolace jsou lepené a jsou podstatně lehčí než sádrokarton, takže nás to netrápí.

239 14.05.2007 Přemysl Bílek bilekpremysl@seznam.cz

dotaz: Vážení, v našem panelovém domě provedla firma výměnu rozvodů vody včetně požární následujícím způsobem: tzv. ležatý rozvod požární vody v suterénu domu (3vchody) je proveden v plastu, pouze vývody na jednotlivé hydranty jsou původní kovové.Domnívám se, že požární voda by měla být v "kovu" . Můžete mi prosím sdělit, jak je to správně a který právní předpis toto stanoví. Děkuji za odpověď.


odpověď:

Tohle je otázka skutečně težkého kalibru a o odpověď jsem požádal odborníka – specialistu:

V současné době předpisy na úseku požární bezpečnosti staveb opravdu umožňují, aby rozvodná potrubí k dodávce vody do vnitřních odběrních míst byla ve vymezených případech provedena i z hořlavých hmot. Protože je však dotaz položen v obecné rovině, lze odpovědět jen obecně s tím, že podrobnosti by měla řešit projektová dokumentace  popř. dokumentace předkládaná stavebnímu úřadu, která je zpracována oprávněnou osobou.
Danou problematiku řeší v návaznosti na § 21 a § 47 odst. 7 vyhlášky 137/1998 Sb.

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou popř. u změn staveb (pravděpodobně Váš případ) ČSN 73 0834 Změny staveb, která se však na původně citovanou normu odkazuje.  V čl. 6.9 ČSN 73 0873 je pro nevýrobní objekty stanoveno:

Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být  provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem.
Z nehořlavých hmot však musí být provedeny potrubní rozvody v objektech, situovaných v územích s pravděpodobnou dobou od ohlášení požáru do zahájení zásahu požárních jednotek větší než 15 minut nebo když, kromě zásobování vnitřních odběrních míst, slouží současně i pro zásobování vodou zkrápěcích systémů, příp. vodních clon a dále v případech, kde je výška objektu větší než 45 m nebo v požárních úsecích, ve kterých je hodnota součinu  a . p0,5 větší
než 7,5 (pro nevýrobní objekty).

Výše uvedená problematika vychází z  Interpretačního dokumentu č.2 Požární bezpečnost ke Směrnici Rady Evropské unie  č. 89/106:1998, kdy má vnitřní hydrantový systém (deklarovaný pro první zásah) umožnit osobám hasit zblízka malý požár, který z hlediska tepelné expozice představují jednotlivé hořící předměty uvnitř objektu.

Pozn.: Tato tepelná expozice, dovolující pobyt osob v tomto prostoru, nezpůsobí ani deformaci termoplastických materiálů vnitřních vodovodů. 
plk. ing. Chytrý Petr

Mějte ovšem stále na paměti, že odpověď je v obecné rovině a konkrétní řešení musíte najít v konkrétním projektu, který se týká Vaší stavby.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb