Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 286- 320

Publikováno dne 25. 11. 2009

320 09.11.2007 Petr Cap vilagos@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, společně se sousedem řešíme přístavek k naší zdi z jeho strany a vytvoření nových oken z našeho domu nad přístavkem. Přístavek má být používán jako sklad kovovývh profilů. Má mít pultovou střechu skloněnou směrem od naší fasády. Nad touto střechou bychom chtěli vytvořit nová okna do kuchyně a koupelny. Spodní parapety oken budou jeden metr nad hřebenem střechy. Jak musí být vyřešena požární ochrana? Jaká je požadovaná požární odolnost střechy? Jde o to naléz oboustranně výhodné řešení, aby mohl stát jak přístavek tak okna. Děkuji a jsem s pozdravem, Petr Čáp


odpověď:

Vážení, už jsem to tady psal mnohokrát, my nejsme ani projektanti, ani netaháme králíky z klobouku. Tohle vám musí vyřešit projektant podle místních podmínek. Je mi líto.

319 07.11.2007 koci radekadanak@seznam.cz

dotaz: dobry den mam dotaz kdyz koupim krbovou vlozku muzu ji pouzivat k topeni drevem i bez oblozeni staci nejak izolovat od podlahy?dekuji za odpoved


odpověď:

Račte se prosím laskavě podívat na dotaz č. 305. V návodu ke krbu je také výrobcem napsáno, kam ji můžete dát a jak to má vypadat. A to jste povinen respektovat. (Vyhl. 246, § 6) Vy také čtete návody vždycky až když je nouze nejvyšší ? Nic si z toho nedělejte, já taky, ale v tomhle případě je to nutné.

318 07.11.2007 15:55:32 Kolář k.kolar@centrum.cz

dotaz: 1) Jaký vliv na požární bezpečnost panelového domu má provedení zateplení jeho obvodového pláště z běžně používaných materiálů : a) polystyren b) minerální vlny i s ohledem na výšku takového domu. 2) Za jakých okolností nebo podmínek je vyžadováno pro zateplení podle druhu zvoleného materiálu a podle výšky domu nějaké stanovisko nebo posouzení z hlediska požární bezpečnosti, podle čeho a kým ?


odpověď:

Základní údaje naleznete v § 8.4.11 a 12, resp. v dalších odstavcích ČSN 73 0802. Otázka však není zdaleka tak jednoduchá, protože např. u polystyrenu záleží i na tom, zda jde o dodatečné zateplení nebo o zateplení přímo při výstavbě objektu, záleží i na uložení zateplovacího materiálu na stěně a řadě dalších faktorů. V tomto směru raději věnujte těch pár korun na zpracování požární zprávy – ostatně zateplení stejně musíte dělat alespoň na ohlášení a stavební úřad Vám k tomu jistě řekne své.

317 06.11.2007 Kraus Václav hasicimezibori@seznam.cz

dotaz: Vážený pane. Obdržel jsem od městského úřadu koncept rekonstrukce naší hasičské zbrojnice, kde mimo jiní požadují vyjádření k el.rozvodům.Bohužel je i zahrnuta instalace záložního zdroje.Nevím který zákon či vyhláška udává jaký objekt by měl být vybaven tímto systémem. Samozřejmě bychom si to tu přály, ale chtějí od nás na základě jakého zákona. Objekt je v kategorii JPO III. kde mimo jiné se nahodile pohybují osoby. Existuje nějaká norma pro hasičské zbrojnice? Předem děkuji za kladnou odpověď s pozdravem Kraus Václav


odpověď:

Nejsem specialista na represi – vybavení objektů, ale myslím si, že tazatele odpověď uspokojí. Základní právní předpis, který se danou problematikou zabývá, je část čtvrtá zákona o požární ochraně. Základní početní stavy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO řeší vyhl. 247/2001 Sb. (např. příloha č. 4), kdy kromě stanoveného minimálního
vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO může jednotka sboru dobrovolných hasičů obce být vybavována (na základě zdůvodnění – viz citovaná vyhláška) další požární technikou a věcnými prostředky PO. Z tohoto vybavení se mj. odvíjí stavební řešení objektu požární zbrojnice.
Co se týče samotného stavebního provedení a vybavení požární zbrojnice, vyšla v listopadu 2006 nová ČSN 73 5710 "Požární stanice a  zbrojnice". Elektrická zařízení včetně náhradního zdroje elektrické energie jsou řešeny v kap. 22 a 23. Je však nutné konstatovat, že většina ustanovení této ČSN platí  pro požární stanice a u požárních zbrojnic se uplatňují přiměřeně.                                                                                                                               
ing. Chytrý Petr

315 03.11.2007 jurdmig@centrum.cz

dotaz: prosím,poraďte mi, mezi obchodem a bytem máme plastové dveře VEKRA ,podle zprávy požární ochrany by měla být požární odolnost u těchto dveří ve sk.D3 lze nějak tyto dveře zabezpečit proti požáru, nebo je musíme zazdít.děkuji


odpověď:

Skupina nebo spíše zatřídění D3 (DP3) lze u těchto dveří očekávat, protože jsou z hořlavého materiálu (plastu). Naopak – pokud je mi známo, tento výrobce ve svém sortimentu požární uzávěry nemá. Zabezpečit  je nemůžete žádnou dodatečnou úpravou, protože to jejich konstrukce nedovolí (plasty,hliník) a jediné, co s tím podle mého názoru můžete udělat, je vyměnit je za dveře požární nebo – jak píšete zazdít.

314 02.11.2007 16:17:08 Ing.Autrata Jaromír autrata@technicalmuseum.cz

dotaz: Je možné zavěsit před požární dveře vedoucí do expozic /zavírají se na signál EPS/ svislé PVC lamely, které podle maďarské normy jsou zařazeny do třídy"mírné šíření plamene". ?? Jejich certifikát uvádí: doba vzplanutí 9 vteřin, doba šíření plamene 11 minut, vzdálenost šíření plamene 38 cm, kritická intenzita záření 0,52. Dík!


odpověď:

Z adresy a otázky se jedná zřejmě o expozice technického muzea. Pokud to dobře chápu, chcete před dveře do expozic pověsit plastové lamely z PVC. Protože jde s největší pravděpodobností o dveře v  únikové cestě, která by měla být prostorem bez požárního rizika, nesmíte zde v žádném případě umístit žádné hořlavé materiály a tedy ani tyto lamely. Nejde jenom o hoření nebo šíření plamene, ale zejména o vývin kouře, který je v případě PVC silně toxický. Uvolňuje se plynný chlorovodík. Kromě toxicity Vám ovšem bude při požáru nenávratně ničit elektroniku a celou expozici, protože jde v podstatě o mlhu kyseliny chlorovodíkové, která se usadí na předmětech okolo. Jinými slovy – ne, v žádném případě.

313 30.10.2007 07:47:58 Lumír Seidl seidl.po@ktknet.cz

dotaz: Dobrý den, potřeboval bych informace ohledně životnosti protipožárního nástřiku kabelů vysokého napětí. Nástřik byl proveden cca před 25 lety a není dostupná dokumentace týkající se použitých materiálů či životnosti nástřiku. Nástřiky nejsou mechanicky porušeny. Jedná se o prostory pod indukčími pecemi slévárny, kde občas dochází k problémům s úkapy žhavých kovů. Děkuji s pozdravem Lumír Seidl.


odpověď:

Vážený pane, ten nátěr bych musel vidět, zjistit o jaký nátěr jde a podle toho pak stanovit zbytkovou dobu životnosti. Pokud jde o nátěr čs. provenience, asi by to šlo bez větších obtíží, horší by to už bylo, pokud by šlo nátěr zahraniční. Dovážely se sem v rámci "vládou sledovaných staveb" a jiných priorit různé materiály a tenkrát si na atesty a certifikáty právě v tomto oboru moc nepotrpěli. V případě potřeby dejte vědět mailem a já Vám na to mohu udělat znalecký posudek, potom si můžeme říci, co dál.

312 29.10.2007 08:55:08 Pavel Bárta base.alarm@seznam.cz

dotaz: Dobrý den. Vlastním RD se společnou zdí se sousedem který cca. před 10 lety si vybudoval půdní vestavbu. Já nyní chci něco podobného, ale podle norem bychom měli stavět požární zeď, obkládat trámy sádrokartonem…Moje otázka zní, jestli mohu požadovat po sousedovi, aby tyto věci napravil i ve své nemovitosti (vč. požarní zdi,která podle mě měla býti již dávno hotova) něž začnu se svojí stavbou. Děkuji za odpověď.


odpověď:

Předpokládám, že soused v minulosti jeho půdní vestavbu řádně stavěl a kolaudoval. Pokud ano, tak jako soused jste se musel v souladu se stavebním zákonem ke zpracované dokumentaci prokazatelně vyjádřit a případné Vaše námitky k PD a provedení stavby uplatnit. Tzn., že sousedova půdní vestavba byla provedena v souladu s požadavky požární bezpečnosti staveb. Co se týče Vaší uvažované půdní vestavby, tak každá stavba je něčím  jiná. Za 10 let se změnilo hodně požárních norem a právních předpisů /včetně stavebního zákona/. Pokud vyplyne z Vaší odsouhlasené projektové dokumentace popř. požárně bezpečnostního řešení úprava stávající sousední zdi /požární zdi/, tak záleží na dohodě se sousedem, zda-li si jeho část upraví sám. Z hlediska zákona je to však Vaše povinnost a stavební zákon umožňuje v těchto případech za stanovených podmínek vstup stavebníka na pozemky  a do objektu souseda v souladu s § 141 stavebního zákona. V případě, že by Vás soused nepustil, může stavební úřad tuto povinnost sousedovi uložit se všemi případnými důsledky.
ing. Chytrý Petr

311 28.10.2007 17:29:26 sirPajk@seznam.cz

dotaz: dobrý den,mám dotaz.Koupil jsem od města nebytové prostory kde bylo kadeřnictví a rád bych v těchto službách pokračoval.Vprovozovně nebyl žádný požární řád ani hasící přístroj.Jsou pouze v prostorách chodeb.Tyto nebytové prostory se nacházejí v obytném domě v suterénu.Jak mám nyní postupovat,abych vyhověl požární kolaudaci je-li nutná,nebo stačí pouze zakoupit vhodný hasící přístroj.děkuji za odpověď.


odpověď:

Patrně bude záležet na tom, zda se jedná o změnu užívání a na tom, co je napsáno v požární dokumentaci, vydané ke stavebnímu povolení.  Přidáním hasícího přístroje nic nezkazíte, ale neznám místní poměry. Můžete si to ostatně spočítat sám, podívejte se na odst. 12.8. ČSN 73 0802, záleží na velikosti provozovny.

Nevím, jestli Vám k tomu ještě něco řekne kolega – jestliže ano, doplním.

A už je to tady:
V první řadě je třeba vycházet z projektové dokumentace /PD/, která by měla být k dispozici u každého objektu. V případě, že PD osazení přenosných hasicích přístrojů /PHP/ neřeší anebo se prokazatelně nedochovala, postupuje se podle § 2 odst. 5 vyhl. 246/2001 Sb. Předpokladem dále je, že i tato PD obsahovala v suterénu provozovnu kadeřnictví tj. nedochází ke změně užívání objektu nebo jeho části – jinak by se muselo postupovat podle stavebního zákona.
Zpracování dokumentace PO se odvíjí od míry požárního nebezpečí provozované činnosti, kdy zákon o PO člení tyto činnosti podle § 4 odst. 1 do třech kategorií. V daném případě je ale vhodné se obrátit na tzv. odborně způsobilou osobu, která s vypracováním a stanovením množství a druhu dokumentace PO za patřičnou odměnu pomůže popř.  ji zpracuje.
Komplikovanějí situace může nastat v případě, kdy tazatel vlastní jen část objektu, pak je nutné postupovat podle § 2 odst. 2 zákona o PO.

309 25.10.2007 jirka jurdmig@.centrum.cz

dotaz: chci se zeptat stavíme malý obchůdek je pravda že nesmíme tam mít střešní okna? stavba je napojena na stávající r.dům víška od podlahy ke stropu je 3,20m děkuji


odpověď:

Tohle se netýká požární ochrany – zeptejte se na stavebním úřadě nebo projektanta.

308 23.10.2007 01:19:28 Ivan Trnka trnkaivan@seznam.cz

dotaz: Dobrý den,můj tchán vlastní malou dřevěnou chatičku. V jedné z místností má kamínka na topení dřevem (petry) a v jejich blízkosti zhruba asi tak 30-50cm je dřevěná stěna chaty s papírovou tapetou. Požádal mne,jestli bych mu na internetu nezjistil jaký druh izolace použít,aby nedošlo k požáru. Narazil jsem na vaši poradnu a tak bych vás chtěl požádat o radu,co v tomto případě použít. Můj známý,který je dobrovolným hasičem mi poradil azbestovou desku,stačí toto řešení,nebo existuje ještě něco lepšího? Předem děkuji za vaši odpověď. S pozdravem Trnka


odpověď:

Na tohle odpovídám již asi počtvrté a naposled. Zkuste si projít předchozí dotazy. Jinak ovšem azbestovou desku budete těžko shánět, protože používání azbestu v ČR (a všude v zahraničí) je zakázáno už řadu let. Zkuste CETRIS nebo AQUAPANEL, vyrábí se i desky GRENAMAT, prodávají to stavebniny.

307 21.10.2007 17:29:38 Kadanik nemam@nemam.cz

dotaz: Dobry den, prosim Vas o radu. Provadim rekonstrukci bytu a v pozarne -technicke zprave od projektanta mam uvedeno, ze stavajici vchodove dvere bytu se maji doplnit zpenujici paskou. Na internetu jsem nasel pasku INTUMEX L. Je tento vyrobek vhodny pro tento ucel ? Eventuelne kde se da tento nebo jiny vhodny zpenujici pasek zakoupit – Trutnovsko. Dekuji za odpoved.


odpověď:

Podle ČSN 730802  a ČSN 73 0833 bývá obvykle instalován jako vchodové dveře do bytu požární uzávěr, většinou s požární odolností EI 30, protože bytová jednotka tvoří samostatný požární úsek. Z Vašeho dotazu vyplývá, že rekonstruujete byt, kde tyto dveře již jsou a poškozena je pouze intumescentní páska, kterou je třeba vyměnit. Pokud po Vás nikdo nebude chtít žádný doklad o tom, že je funkce- schopnost dveří zabezpečena podle platné vyhlášky 246/2001 Sb. (§6), můžete si pásku vyměnit sám. Tuto pásku můžete zakoupit např. u naší firmy ve Dvoře Králové n.L. (pan Horáček). Pokud by ovšem hasiči vyžadovali průkaz funkceschopnosti celého uzávěru (nejde jen o pásku, ale i o zámek, závěsy, deformace křídla atd), pak Vám výměna pásky nepomůže, protože budete potřebovat doklad o kontrole a funkceschopnosti uzávěru, potvrzený odbornou firmou.

Takže jsem dotaz patrně nepochopil tak správně, jak byl položen, naštěstí pochopil správně kolega hasič, takže se omlouvám a oprava:
Dobrý den!
V daném případě jde pravděpodobně o jinou záležitost. Tazatel píše, že jde o *rekonstrukci bytu*. Stávající ČSN 73 0834 PBS – Změny staveb např.  u technických požadavků na změny staveb skupiny II umožňuje, aby při posuzování požární odolnost některých *stávajících dveří* a vrat otevíravých v postranních závěsech nebo čepech se tyto stávající dveře
mohly hodnotit jako požární uzávěr definovaného typu. Jednou z těchto podmínek u některých typů dveří je, že se po obvodu dveřního křídla (kromě prahové spáry) nebo v drážce zárubně* instaluje zpěňující těsnění*. Tzn., že zpěňující páska tam nikdy nebyla a nově se instaluje. Jedná se zejména o starou bytovou zástavbu, kde jsou jako vchodové dveře do bytu instalovány stávající dveřní křídla z plného masivu dřeva apod.
(což budě pravděpodobně tazatelů případ). Jako obvykle platí, že všechno musí zhodnotit a navrhnout projektant, který zodpovídá za proveditelnost a správnost  řešení!
ing. Chytrý Petr

305 17.10.2007 13:32:11 Dan Novotny dan.ny@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, zda nějaká zákonná norma vyžaduje, aby v prostoru obývacího pokoje před uzavřenou krbovou vložkou byl instalován nějaký konkrétní povrch či podlahová krytina. Navrženou podlahovou krytinou je laminátová podlaha. Bude možné ji položit i v prostoru před krbovou vložkou ? Děkuji za informaci.DN


odpověď:

Pokud si odmyslím obecné formulace např. v zákoně o požární ochraně, stavebním zákoně a odvozených vyhláškách, myslím, že se na to vztahuje vyhláška 246/2001 Sb., § 6, která hovoří o tom, že jste povinen respektovat technické předpisy a dokumentaci výrobce toho krbu. Tam by mělo být popsáno, kam to smíte a nesmíte dát a to jste povinen respektovat. Jinak jste samozřejmě povinen dbát o bezpečnost atd atd.

304 17.10.2007 09:38:26 Daniela Pleskotová DANIELA.PLESKOTOVA@SEZNAM.CZ

dotaz: Dobrý den, potřebuji poradit, jakým způsobem zajistit protipožární odolnost 15 minut nenosné dřevěné přepážky. Jedná se o přepážku nad stávající železobetonovou opěrnou stěnou ve skladu surovin a hnojiv v chemické továrně. Skladuje se zde v boxech močovina, draselná sůl, síran draselný, NPK …Dřevěná přepážka se staví mezi železobetonovou stěnu a strop, má být z hranolů 160 x 160mm a prken, chtěla jsem místo prken použít desky Cetris, ale obávám se, že v agresivním prostředí nevydrží.Můžete mi poradit? Děkuji


odpověď:

Zkuste desky AQUAPANEL (fa Knauf). Myslím, že CETRIS by vyhověl také, ale agresivita skladovaných hnojiv je poměrně značná, zvláště ve vlhkém prostředí. AQUAPANEL je čistě cementová deska, takže by to nějakou dobu vydržet mohlo. Ale nevím, jak jsou na tom s požádní odolností na EI 15 DP2.

303 12.10.2007 12:48:57 zimmer zimmer@central-group.cz

dotaz: Potřebuji zvýšit PO dvířek rozvaděče výtahu a dvířek náhradního zdroje. Dvířka rozvaděče a náhradního zdroje musí z hlediska PO být v provedení EI 30 DP1 .


odpověď:

Je mi líto, ale pomocí naší úpravy laminovanou intumescentní vrstvou umíme pouze EI 15 DP1 nebo EW 30 – EW 60. EI 30 neumíme a pokud je nám známo, žádnou dodatečnpou úpravou to nejde. Asi Vám nezbude než přesvědčit projektanta na EI 15 nebo koupit nová dvířka EI 30.

301 12.10.2007 10:48:45 Martin Jancek jancekm@email.cz

dotaz: Dobrý den, bydlím v domě, kde jsou vchodové dveře do bytů opatřeny protipožární úpravou. Tyto dveře však již slouží 20 let a nejsem jsi zcela jist, zdali tato protipořární ochrana dvěří stále splňuje požadavky na funkčnost. Existuje nějaký způsob, jak bez výměny celých dveří zabezpečit znovu obnovení této funkčnosti ? Děkuji za odpověď.


odpověď:

Pokud se nezměnila konstrukce dveří, nikdo nevyměnil zámek ani dveře nepoškodil, to znamená, pokud jsou stále stejně funkční, jako při zabudování, není důvod se tím zabývat. Dnešním normám stejně něvyhovují, ale pokud vyhověly požárním předpisům v době instalace, vyhovují i dnes.
Pokud ovšem došlo k jakémukoliv poškození, které by narušilo konstrukci (poškození rámu, výplně, pláště křídla, výměna zámku nebo zárubní) musí být dveře vyměněny buď za stejné s původním atestem, nebo za nové, vyhovující současným normám. Více k tomu těžko dodat, protože záleží na tom, co je to za konstrukci, kdo je vyrobil atd – před dvaceti lety neexistovala certifikace a požární dveře do bytů vyráběl jen jeden nebo dva podniky – Tuším JDZ Vyšší Brod a Smrčina na Slovensku.

 

300 11.10.2007 16:00:51 Ing. Martin Doubek doubek@bouwfonds.cz

dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, je-li dnes dle platných norem a vyhlášek nutné vybavovat dveře na únikových cestách panikovým kováním. Konkrétně mi jde o vchodové dveře do standardního bytového domu (bez jakékoliv provozovny, občanské vybavenosti apod.). Předem Vám děkuji za odpověď-pomoc!


odpověď: Pozorně si prostudujte čl. 9.13.1 ČSN 73 0802. Z něho přímo nevyplývá, že by na domovních dveřích muselo být panikové kování, ale dveře musí být v případě požáru volné. Obvykle se to řeší tak, že je zvenku koule, zevnitř klika, ale může být i panikové kování, právě tak, jako různá tlačítka zevnitř, rušící funkci elekjtrického zámku atd. Mimochodem, tato norma platí od roku 2002.

299 11.10.2007 09:28:32 Jan Pokorný pokornyjan@email.cz

dotaz: V projektu na rodinný dům (2 nadzemní podlaží) s předsazenou garáží(oddělená obvodovou zdí bez prostupů do obytné části) je v požární zprávě pochopitelně garáž vedená jako samostatný požární úsek, ovšem deklarování půdního prostoru obytné části jako samostatný požární úsek považuji v kontextu s požadavky OTP pro Prahu za nepatřičné. Prosím o Váš názor.


odpověď:

Nový stavební zákon považuje celý rodinný domek – pokud jeho výměra nepřesahuje povolený limit – za jeden požární úsek, lze tedy předpokládat, že i s půdou, dokonce prý i s garáží. Takže bych s vámi souhlasil. Nicméně – neznám místní poměry, odstupové vzdálenosti a celkové řešení projektu – mohou být důvody, proč to tak je. Tohle by Vám měl zodpovědět především projektant, který to vytvořil.

298 11.10.2007 11:28:30 Plzáková Zdeňka info@acton.cz

dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je v pořádku, když nájemnice obecního bytu si na balkon umístila zahradní krb .Můžete mi sdělit jestli paní porušila nějaký zákon. Rozum mi velí, že to není v pořádku.Děkuji za odpověď. Plzáková


odpověď:

Rozum Vám velí celkem správně, pokud byl balkon kolaudován jako balkon, těžko zde můžete rozdělávat ohně. Ovšem pokud jde o předpisy – tohle nevím, tady nepůjde jenom o požární bezpečnost, ale patrně i o hygienu a občanské soužití atd. Třeba k tomu ještě něco dodá kolega hasič. Vydržte.
A tady máte odpověď profesionála – hasiče:

Balkóny, lodžie a ostatní vnější prostory, pokud nejsou výslovně určeny
k ukládání věcí se u objektů s nehořlavým konstrukčním systémem se bez průkazu ve smyslu čl. 2.4 písm. d  ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování /norma na projektování nových objektů/ považují za prostory, popř. úseky bez požárního rizika. 1-2 kg dřevěného uhlí v zahradním krbu nám ve vztahu k ploše balkónu požární zatížení příliš nezvedne – pohybujeme se v navýšení cca v desetinách kg na metr čtvereční.
V daném případe jde o jiný problém. Ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a/
zákona o požární ochraně je fyzická osoba – občan povinnen počínat si
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při užívání tepelných
spotřebičů a hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm
či jiným zdrojem zapálení. Ve smyslu písmene i/ citovaného ustanovení
zákona o požární ochraně je navíc povinnen dodržovat podmínky nebo
návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti. Tj. v
daném případě si musí občan počínat při grilování opatrně a musí dodržet
návod výrobce grilu. Ve většině případů jsou grily určeny pro instalaci
do volného /otevřeného/ prostranství. Hasičský záchranný sbor kraje u
fyzických osob může vykonávat státní požární dozor jen v rozsahu
uvedeném v § 35 v návaznosti na § 31 zákona o požární ochraně. Tj. v
současné době nelze provádět kontroly u fyzických osob – občanů.
Pokud však tazatelku grilování nad míru přiměřenou poměrům obtěžuje
(tzn. vniká ji např. kouř do bytu tak, že nelze větrat apod.), lze
postupovat ve smyslu občanského zákoníku. Ten v § 125 odst. 1 stanoví, že:
(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami
pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil
dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Soused, který se cítí obtěžován může postupovat ve smyslu § 5 občanského zákoníku, který stanoví, že:  Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu. Příslušným orgánem státní správy v daném případě by byla daná obec.

plk. ing. Petr Chytrý

297 10.10.2007 13:18:16 Jaroslav Hudeček y4k@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jaký je postup pro dimenzování protipožárních zpěňujících nátěrů na ocelové konstrukce, popřípadě jak určit zda tloušťka nátěru je dostatečná.


odpověď:

Pro každý ocelový prvek si nejprve musíte vypočřtat součinitel průřezu. Potom nahlédnete do dimenzačních tabulek příslušného protipožárního nátěru a z těch pak odvodíte potřebnou tlouštku funkční vrstvy nátěru. K tomu musíte připočítat i tlouštku základu a povolenou tlouštku krycího nátěru. Pokud jste projektant, nedoporučuji, abyste tuto tlouštku ani typ nátěru do projektu určoval. Přeberete tím za případné chyby odpovědnost. Tlouštku i typ systému musí určit odborná firma, která protipožární systém aplikuje. Mimo to u státních zakázek dokonce nic podobného určovat nesmíte.

 

296 08.10.2007 10:35:37 Eva Mollová mollova@volny.cz

dotaz: V objektu pro veřejnost + kanceláře jsou protipožární ucpávky nad podhledem SDK. Architekt chce podhled celistvý, bez revizních otvorů. Je povinnost 1 x ročně kontrolovat požární ucpávky a dle jaké právní mormy? Děkuji za odpověď


odpověď: Tohle je evergreen. Ptali jsme se na to už v roce 2001 na GŘ HZS, protože takových zákazníků (hlavně při opakovaných kontrolách podle vyhlášky 246/2001 Sb. byla celá řada – odpověď jsme dostali poněkud  neurčitou, ze které vyplynulo, že by se měla kontrolovat pouze přístupná PBZ. Nicméně – někteří hasiči na OU HZS trvají na tom, aby byla kontrolována všechny PBZ, protože vyhláška č. 246/2001 Sb v § 7, odst.4 hovoří o každoroční kontrole a nehovoří o vyjímkách. Doporučuji vše projednat s místně příslušným orgánem OU HZS, vesměs jde o rozumné lidi, kteří vědí, že jestliže je ucpávka nepřístupná pro kontrolu, je obvykle nepřístupná i pro případnou výměnu kabelů. Ale vždy jde o věc názoru a hasič s tím nemusí souhlasit.

295 03.10.2007 14:09:39 Pavel Dvorský pavel6203@seznam.cz

dotaz: Existuje zkouška na požární odolnost u žáruvzdorné oceli. Investor chce použít materiál – žáruvzdornou ocel (nerez – požadavek architekta) na nosné sloupy ve vestavbě podkroví obytného domu, namísto dřeva a myslí si, že memusí tyto prvky protipožárně chránit na 30 minut když jde přeci o žáruvzdornou ocel ( jaká se prý i používá do vysokých pecí ). Může se případně na tuto ocel aplikovat protipožární nátěr. Je tato varianta u nás nazkoušena. Děkuji za odpověď


odpověď:

Žáruvzdorná ocel ještě neznamená ocel s definovanou požární odolností. Zákazník může sice mít pravdu, že ta ocel vysoké teploty bez deformace vydrží, ale průkaz požární odolnosti na R 30 musí být stejně předložen. Pokud vím, tato ocel průkazně podle ČSN EN 1363-1 a ČSN EN 13381-4 zkoušena (alespoň v ČR) nebyla – patrně by to chtělo posudek PAVUS nebo REPO Praha. Nátěry pro tento účel použít nelze, protože všechny zkoušky nátěrů byly prováděny na běžnou stavební ocel.

294 29.09.2007 12:44:38 marketa jelinkova jelenice.meg@centrum.cz

dotaz: Dobrý den,bydlím v panelovém domě,kde jsou dvoje venkovní dveře,které jsou opatřeny z obou stran koulí ,a proto bych se chtěla zeptat, zdali to tak může být.Děkuji


odpověď:

Jedná-li se o únikovou cestu z domu (což pravděpodobně ano), platí ustanovení ČSN 73 0802:
9.13.1 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.

Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.

Jinak řečeno – koule zvenku ano, ale koule zevnitř, není-li rychlé otevření zajištěno jiným způsobem, ne.

 

 

 

293 28.09.2007 21:17:20 Šla petr201@seznam.cz

dotaz: Dobrý den. Prosím o radu. Ptřebuji provést nástřik trámů proti hmyzu. Ale trámy jsou již opatřeny protipožárním nátěrem. Musím nátěr odstranit nebo nechat provést napuštění formou injektáže. Děkuji


odpověď:

Je mi líto, ale jakýkoliv zásah do nátěru, tedy i dodatečné natírání na povrch ruší jeho funkci a snižuje potenciální výšku pěnové vrstvy. Jediné řešení (a také podstatně lepší) je injektáž do trámu. A dejte pozor, ať vám nepobryndají vrchní nátěr.

292 24.09.2007 21:35:09 Jan Karásek karasek@post.cz

dotaz: Dobrý den. V rámci rekonstrukce a výstavby půdní nástavby bytového domu hodláme provést zateplení celého domu. Původní záměr byl provést kontaktní zateplení fasády minerální vatou, z důvodů cenových úspor je nově navrženo zateplení EPS o stejné tloušťce. Celková výška domu je 12 m a bytový dům má nad vchodem ochranou oplechovanou stříšku z ŽB, která přesahuje o 500 mm fasádu. Chci se zeptat, zda EPS vyhový novým normám ohledně požární odolnosti, případne, zdy by stačilo provést zateplení z minerální vaty jen nad vchodem, případně, zda mi můžete doporučit literaturu / normu k mému dotazu. Děkuji


odpověď:

Doporučuji k nahlédnutí čl. 8.4. ČSN 73 0802:2000, něco naleznete i v ČSN 73 0810:2005. Samozřejmě záleží i na odstupových vzdálenostech od okolních domů a dalších faktorech.

291 20.09.2007 17:27:16 Helena Šináglová hsinaglova@seznam.cz

dotaz: Dobrý den. Bydlím v 8mi podlažním paneláku, který má dva vchody. Do vedlejšího vchodu se dá projít buď přízemím, kde jsou sklepy, nebo sedmým patrem. Výtahy jsou v obou vchodech. Problém je, ale v tom, že každý vchod má jiné klíče od vchodových dveří i od průchozích dveří v přízemí.Do vedlejšího vchodu se tudíž nemůžeme dostat. Chybí tedy úniková cesta. Můžete mi prosím sdělit zda to tak může být a pokud ne, tak číslo vyhlášky, která toto upravuje? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Helena Šináglová


odpověď:

Záleží na tom, jak byly v obou sousedících domech projektem řešeny únikové cesty. Pokud má ovšem sloužit – tak, jako např. v podobně řešených bytových domech na Proseku či v Bohnicích – spojovací dveře v jednotlivých podlažích mezi oběma domy jako únikové cesty, neměly by být spojovací dveře mezi domy  zamčeny vůbec. Podívejte se do ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, případně do dosud platné vyhlášky č. 137/98 Sb.

289 19.09.2007 liska ji.liska@centrum.cz

dotaz: Prosím o alternativy. Panelový dům (tři vchody) s plochou střechou. Osm podlaží a přízemí. Úniková cesta schodiště, nad 8.p. strojovna výtahu, prostor před strojovnou volně přístupný případně přistaveným žebříkem. Z tohoto prostoru možno vyjít na střechu skrz plechová dvířka. Dvířka jsou zamčená. V každém vchodu je to stejné. Tzn. tři dvířka, tři zámky, ale všechny na stejný klíč. Klíč od dvířek mají vždy dvě osoby z každého vchodu. Telefonicky jsou k zastižení. Jakým způsobem zajistit volnou únikovou cestu v případě požáru a současně naopak, jakým způsobem zajistit neprůchodnost dvířek pro potencionální zájemce o skok ze střechy dolů, případně zájemce o prvky umístěné na střeše, popř. jiné nezodpovědné osoby, či osoby pod vlivem drog. Jak zajistit výlez na střechu proti zneužití. Děkuji.


odpověď: Nemáte tam lehčí otázky ? Napadá mě pouze elektrický zámek a tlačítko či vypinač někde skrytý, případně spojení těchto zámků s kouřovým čidlem – ale my tohle neděláme a nemám s tím  zkušenosti. Zkuste se obrátit na nějakého velkého výrobce dveří, třeba firmu Hasil – používají různá paniková kování, třeba mají nějaký ověřený systém.

288 18.09.2007 10:08:16 Sehnoutka konstrukce4@arklbc.cz

dotaz: Dobrý den, projektuji bytový dům s požární výškou 10m. Fasáda má být zeteplena MW a na kovovém roštu obložena deskami v imitaci dřeva, ale desky musí splňovat nějaký stupeň nehořlavosti (třídu reakce na oheň), v normě je B. Našel jsem desky Prodema, ale dle DIN EN jsou B1 či B2. Mohu je použít? A jaké je rozdělení reakce na oheň dle ČSN EN a DIN EN? Děkuji Sehnoutka


odpověď:

Začnu od konce – ČSN EN a DIN EN 13501-1 jsou shodné, ale pozor na to číslo normy. Rozdělení na B1 a B2 mě tam nesedí, to měla předchozí DIN 4102 a ta by zase neměla mít označení EN, protože to nebyla evropská norma. Naopak evropská norma nemá třídy B1 nebo B2, ale pouze B, což není totéž, protože jde o úplně jiné hodnocení.
Desky Prodema neznám a k zateplení ve třídě B existují podle toho co vím, pouze desky z minerální vlny, které se pak dodatečně omítnou. Alternativně byste mohl k obkladu použít desky CETRIS nebo desky AQUAPANEL (Knauf). Cetris se vyrábí s povrchovou úpravou, ale jestli dřeva, to nevím. Zeptejte se ve firmě CIDEM Hranice.

286 12.09.2007 13:00:07 lorincz marketing@erapack.cz

dotaz: Musíme instalovat protipožární vrata mezi skladem A a B.Musí být otevřená,ale v případě požáru se automaticky zavřít.Existuje i jiné řešení,hlavně levnější,než zavírání pomocí EPS?


odpověď:

Já myslím, že ano. Chce to šikovného projektanta – prodávají se samostatné detektory na požár nebo kouř a tyto detektory mohou vyslat stejný signál do místního uzavírání (servomotor nebo elektromagnet a samozavirač) a nepotřebujete celé EPS. Ale musí to vyprojektovat někdo, kdo ví o čem je řeč.  A jenom abych předešel dalšímu dotazu – my podobné věci neděláme.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb