Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 320- 365

Publikováno dne 25. 11. 2009

365 04.03.2008 16:34:24 Pilchova renata.pilchova@explosia.cz

dotaz: Dobrý den, děkuji předem za Vaši odpověď a velice by mě zajímalo toto : bydlím v panelovém domě, který je poněkud atypického charakteru, poněvadž má pavlače a přístup do bytu je přímo z této pavlače a úniková cesta z pavlače na schodiště domu vede kolem těchto dveří ale i oken bytů. Právě se chystáme provést revitalizaci celého domu a v počáteční fázi bychom chtěli vyměnit okna a dveře. Dokonce někteří majitelé bytů tak již učinili a to zmiňuji zejména z toho důvodu, že naskýtá se problém, zda tato plastová okna a původní dřevěná okna a dveře bytů by neměla být protipožární ? Můžete mi sdělit Váš názor a je možné požádat o nějakou výjimku, poněvadž ve své podstatě jsme opravdu velmi vzácný případ obytného pavlačového domu. Děkuji moc za odpověď.


odpověď:

Vážená paní, vždy musíte vycházet z projektu. Pokud jsou v projektu uvedena okna a dveře s požární odolností, musíte stávající uzávěry nahradit výhradně stejným typem uzávěrů, to znamená např. EI (PO)  30 D(P)3 (což je nejpravděpodobnější) (v závorkách je starší značení). Jestliže se požární odolnost v projektu nepožaduje (což bych se divil), můžete uzávěry nahradit jinými typy za předpokladu, že s tím bude souhlasit vlastník. Ovšem pro výměnu budete patrně potřebovat přinejmenším ohlášení na stavebním úřadu. Vyjímky z normy neexistují. Nejste li z Prahy, nahlédněte do vyhl. 137/98 Sb., (v Praze vyhl. 26/99 Sb.) a pochopitelně do platné verze stavebního zákona.

364 02.03.2008 20:36:36 Frantisek Kment kment@zasy.cz

dotaz: Vážený pane, bydlime v bytovém domě (v domě je 5 bytů a 4 garáže). Byty i garáže jsou v osobním vlastnictví jednolivých majitelů. Jeden z majitelů si ve své garáži (kde parkuje svůj osobní automobil) zřídil zámečnickou dílnu, kde zejména brousí a svařuje železo, čímž obtěžuje a ohrožuje zdraví a majetek vlastníků ostatních bytů. Tento pán nevlastní živnostenský list. Může tento pán provádět zámečnické práce ve své garáži? Na které úřady se mohu obrátit s prosbou o prošetření jeho činnosti z hlediska požární bezpečnosti? Děkuji za odpověď.


odpověď:

Přečtěte si laskavě dotaz č. 356, kde je velmi podobná otázka i odpověď. Garáž je garáž a pokud ji někdo využívá jiným způsobem, musíte požádat o změnu užívání a splnit určité podmínky. Pokud tak neučiní, je to v rozporu s projektem a tudíž i s kolaudačním rozhodnutím. A to řeší stavební úřad a místně příslušný územní odboru HZS, kde si můžete stěžovat.

363 26.02.2008 17:29:15 Vratislav Vrážel vvrazel@nbox.cz

dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli má cenu zateplovat celý panelový dům o osmi patrech nebo ne.Máme zatepleny pouze štítové stěny a dvě strany zůstaly zatím volné.Jedna strana je jihozápadní se 48okny.Je tato strana potřeba zateplovat nebo stačí jen kvalitní plastová okna.Mám obavu pokud se dům zcela utěsní bude minimální cirkulace vzduchu a vzniknou tak možné potíže.Ne všichni obyvatelé pravidelně větrají a pod.Děkuji za odpověď


odpověď:

Vážený pane, my jsme hasiči, ne projektanti ani vzduchotechnici, topenáři, kominíci či cokoliv jiného. Hasiči ! A z mého hlediska je úplně jedno, jestli si dům zateplíte nebo ne, mě bude maximálně zajímat, čím ho zateplíte, jestli polystyrenem nebo minerální vlnou. Takže se nezlobte, ale musíte se zeptat někde jinde.
362 25.02.2008 Novotný jiri.novotny.lbc@seznam.cz

dotaz: 1)Prosím je možno zaslat katalog : kompletní publikaci tabulek O/F běžně užívaných ocel. profilů 2) je možno i zaslat požární odolnosti těchto profilů – tedy bez přídavných nátěrů ( ohřívané strany 3 , 4 – u ocel. otevřecných profilů ) Děkuji


odpověď: Vážený pane Novotný, dimenzační tabulky jsme vydali naposledy v r. 1992 a nové vydání nechystáme, takže bohužel. Katalog máme na internetu na těchto stránkách.

361 24.02.2008 bartusm@atlas.cz

dotaz: Dobrý den , měla bych jeden dotaz, chystáme se požádat o změnu užívání – v domě ve kterém bydlíme, bych si chtěla udělat obchod s dětským textilem, tak nám projektant překreslil celý spodek domu na provozovnu + skladové prostory, bohužel náš dům stojí na hranicích s pozemkem dalších sousedů a nyní je musíme požádat o vyjímku z obecných technických požadavků na stavbu (vyhláška č.137/1998 Sb., z něhož je požadováno povolení vyjímky §17 odst.5 – požárně nebezpečný prostor objektu přesahuje hranici stavebního pozemku – na obou stranách objektu je okno) – zajímalo by mě, jak postupovat, pokud nám sousedi vyjímku nepovolí (bohužel nemáme moc dobré sousedské vztahy).Děkuji.M.B.


odpověď:

Na jedné straně Vás mohu potěšit, protože vyhláškou 23/2008 Sb. (už vyšla tiskem), se ke dni 1.července t.r. platnost vyhl. 137/98 Sb. ruší, nicméně Váš problém zůstává v platnosti bez ohledu na tuto vyhlášku. Záleží na tom, jak blízko jsou okolní budovy, ovšem pokud jsou v požárně nebezpečném prostoru další objekty, bude muset mít Vaše naprojektované okno  požární odolnost – a obávám se, že je jedno, zda bude soused hodný nebo ne. Pokud tam žádné budovy nejsou, bude skutečně záležet pouze na něm, protože pokud Vám to dovolí, bude v případě, že bude chtít později stavět on, muset totéž okno zaplatit on na své stavbě. A je to dost drahé.  Možná, že k tomu ještě něco dodá kolega hasič, má obvykle přesnější informace, já řeším spíš materiály.

 

358 16.02.2008 15:47:42 ing Macura Karel kmacura@seznam.cz

dotaz: Údaje o stavbě -stávající stav Rozvody elektrické energie jsou v dotčeném objektu provedeny kabely uloženými na kovových kabelových roštech v kabelových kanálech v podlaze, na stěnách a pod stropem. Kabelové kanály jsou zhora přístupné zakryté ocelovými deskami tl. 1 cm a na nich uloženými dřevěnými fošnami, zakrytí kanálů je únosné na pojíždění dopravními prostředky (traktor). Jedná se o kabelové kanály typu A – zhora přístupné. Hlavní nedostatky předmětných kabelových kanálů jsou: a) netvoří požární úsek a nejsou děleny na dílčí požární úseky b) navýšení požárního zatížení v kanálech je způsobeno značným nepořádkem v kanálech (v některých místech jsou na dně hořlavé kapaliny – rozlité oleje nebo textilie nasáté mastnotami. c) zakrytí kabelových kanálů je provedeno stavebním materiálem: – v nedostatečné požární odolnosti – v nevyhovujícím konstrukčním systému (požaduje se D1 nehořlavý a je D3 hořlavý) – materiál nesplňuje podmínku ČSN na hmotnost – manipulace nejvýše dvěma osobami. Kabelové kanály mají rozměr profilu š 1200 hl 900 mm a menší. Předmětem řešení je úprava stávajících kabelových kanálů z hlediska požární bezpečnosti staveb s cílem zvýšení jejich požární bezpečnosti v souladu se současnými ČSN. Koncepce řešení: Z kabelových kanálů vytvořit požární úsek, ohraničený požárně dělícími konstrukcemi a rozdělený dílčími požárními přepážkami na dílčí požární úseky. Prosíme o radu: 1. Jaký materiál máme navrhnout na krytí kanálů zhora 1. Jaký materiál máme navrhnout na požární přepážky, měkká přepážka PROMASTOP P je do hloubky max. 600 m a stavební tvarovka PROMASTOP je do max. velikosti přepážky š 800 hl. 510 mm. Předem děkujeme za vaši odpověď.


odpověď:

Vážený pane, Váš dotaz jde nad rámec naší poradny. Přece jenom nejsme charita. Můžeme navrhnout řešení, ale jednak bychom museli vidět skutečný stav kanálů, vidět původní projekt a zjistit další podrobnosti. Teprve potom bude možno navrhnout, co s tím. V případě, že máte zájem o spolupráci, zašlete objednávku na technickou spolupráci a můžeme se domluvit.

356 16.02.2008 Lily

dotaz: Dobrý den, ráda bych věděla, zda je vůbec možné umisťovat malý motocykl do místnosti vedle prádelny v panelovém domě, šíří se často hnusný zápach benzinu po celé spodní místnosti (vestibulu domu). Majitel tam skladuje kanistry s benzinem, motocykl používá každý den a tak tam i doplňuje. Opravdu je to hrozné, myslím, že to s sebou může nést jak zdravotní tak bezpečnostní rizika. Jsem Vám vděčná za konkrétní odpověď, co lze dělat, moc děkuji.


odpověď:

Myslím, že je to jednoduché. Vestibul domu určitě není projektován jako garáž ani jako úschovna motorových vozidel. Jinými slovy, pokud si nedá majitel motorky říci, obraťte se na buď na příslušný útvar prevence HZS v místě nebo na stavební úřad, protože místnost je užívána v rozporu s projektem a majitel motocyklu porušuje docela určitě platnou vyhlášku 137/98 Sb. a ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, pravděpodobně i ČSN 65 0201 o skladování hořlavých kapalin. Předpokládám, že mluvíte o majiteli motorky a ne o majiteli paneláku. Samozřejmě,  stežujte si v první řadě majiteli domu, protože ten je za správné užívání domu odpovědný v první řadě.

a jak mě správně upozornil můj kolega Chytrý, tento dotaz tady už byl v č.233:

Při řešení Vašeho dotazu je nutné vycházet z ověřené projektové dokumentace na panelový dům, ve kterém bydlíte. Obecně lze garážovat malý motocykl jen na místech k tomu určených, což klasický panelový sklep (nebo vestibul) nesplňuje. V rámci typizované výstavby  (výstavba panelových domů) se však  z hlediska požární bezpečnosti staveb v řadě případů – typových projektů  počítalo s tzv. místností pro úschovu jízdních kol a mopedů (bývalá projektová ČSN  73 0833 účinná od 1.4. 1977).  Současně platná projektová ČSN 73 0833 (účinná od 1.2. 1996) umožňuje u tzv. budov skupiny OB2 (váš případ) rovněž vytvoření místnosti pro úschovu jízdních kol a motocyklů s obsahem do 50 cm3. V některých případech bývala kočárkárna a místnost pro úschovu citovaných motocyklů totožná, kdy tvořila jednu místnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpověď naleznete v projektové dokumentaci Vašeho objektu. V případě jiného užívání objektu (nepovoleného parkování malého motocyklu) se jedná minimálně o porušení stavebního zákona.

ing.Petr Chytrý

 

355 14.02.2008 18:35:14 Petr Kozel kozelmara@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, prosím o radu . Chci stavět rodinny domek .Na vychodní straně bude stát od sousedovi garáže 3 metry . Podle stavebního úřadu nesmí být na této straně okna. Jenom v případě, že vzdálenost se zvětší nad 5 metrú, anebo se musí žádat o vyjímku. Prosím exzistuje nějaké okno ,které splnuje protipožární normy? Děkuji za radu.


odpověď:

Kromě projektových norem řeší odstupové vzdálenosti i vyhl. 137/98 Sb. v § 8. Pokud chcete situaci řešit oknem s požární odolností, obraťte se např. na firmu HASIL,a.s., která je vyrábí. Najdete jí na internetu, sídlí sice v Ostravě, ale má pobočky v každém krajském městě. Těch výrobců je samozřejmě víc.

354 14.02.2008 Milan Pikal milpik@centrum.cz

dotaz: Dobry den, menili nam v panelaku, kde mame jeden hlavni vchod, hlavni vchodove dvere za nove hlinikove. Zvenku mame madlo, zevnitr kliku a klasickou fabku. Nyni vsak SBD operuje tim, ze tam musime mit nejaky "Panikovy" zamek, vzhledem k tomu, ze je to pry pozarni unikova cesta. Ze pry plati nyni nejaka nova norma ci vyhlaska. Je to toto pravdi, ci nikoli? Tim padem by to museli mit snad vsechny nase panelaky. neco na tom asi bude, jelikoz nevim, jak by se dvere zevnitr otevreli pri nocnim provozu, kdy se fabka zamyka. Dekuji Vam predem za radu ci doporuceni, kde je toto dano vyhlaskou ci normou. S pozdravem Pikal


odpověď:

SBD má pravdu a nejde o nějaký nový předpis. Normy, řešící únikové cesty platí už desítky let. (ČSN 73 0802; ČSN 73 0810) Panikové kování se dává na stranu, odkud mohou utíkat lidé při požáru, tedy samozřejmě dovnitř a je to široká tyč v šířce otvíravého křídla, na kterou stačí zatlačit a dveře se otevřou, i když jsou zamčeny. Podívejte se jak to vypadá např. v obchodních domech u nouzových dveří. Ale do obytných domů se tahle kování většinou nedávají – tak jsou podobná kování v podobě kliky, která funguje stejně. Říká se jim "paniková", protože lidé v panice nemají čas hledat, kde je klíč. Nicméně, nouzově se řeší tahle věc i klíčem, který je na vnitřní straně v zasklené krabičce nebo elektrickým zámkem a tlačítkem na stěně zevnitř. Prostě těch možností je víc.

353 14.02.2008 Jaroslav Tureček jaroslavturecek@seznam.cz

dotaz: Pokud je to ve Vašich schopnostech, prosím sdělte výklad pojmu pravidelná roční kontrola požárních dveří jako PBZ – zn. jaké jsou například časté závady, nedostatky, zda je povolena určitá mezera mezi podlahou a dolní hranou dveří, jhak má být provedeno značení dveří – řada výrobců štítky natluče přímo přes pásku apod. Děkuji


odpověď:

Nevím, jestli je to v našich schopnostech, nicméně jsme již před dvěma lety vydali směrnici, jak tyto uzávěry kontrolovat. Račte se prosím podívat na tyto stránky do kapitoly "Směrnice" a je to směrnice APOS č. KP-04, tam to všechno je. Ovšem chcete-li kontrolovat dveře, měl byste něco vědět o jejich konstrukci a hlavně o tom, jak se jedny liší od druhých a důkladně si prostudujte ČSN EN 13501-2, kde je řeč o jejich klasifikaci, abyste věděl něco o indexech a značení.

352 11.02.2008 15:38:29 Ctibor Jašek creo@ateliercreo.cz

dotaz: V současné době zpracováváme studii na modernizaci výškového objektu postaveného asi v roce 1978. Nosnou konstrukci tohoto objektu tvoří ocelový skelet, na který byla proveden protipožární nástřik Sibaterm. Předpokládáme, že tento nástřik má určitou deklarovanou životnost a jeho další ponechání na stavbě bude třeba doložit určitými zkouškami. Obdobné případy se jistě vyskytují, jaký je správný postup pro přezkoušení původního nástřiku? Děkujeme za odpověď. Jašek


odpověď:

V každém případě bude třeba posoudit současný stav, požární odolnost a funkceschopnost tohoto nástřiku, protože lze předpokládat, že stavba bude  v rámci rekonstrukce znovu kolaudována a musí odpovídat nyní platným normám. Tyto normy jsou výrazně odlišné od předpisů, které platily v době aplikace i v případě, že by byl nástřik nepoškozený a plně funkční. Kromě toho lze předpokládat, že za 30 let došlo k místnímu poškození a změnám v adhezi na podklad atd. Vyhláška 246/2001 Sb. v § 7 mimo to nařizuje kontrolu funkceschopnosti těchto PBZ, tedy i nástřiků na OK nejméně jedenkrát ročně. Spojte se se mnou na kontaktní adresu nebo telefon, posudek i kontrolu vám mohu zajistit. E.Vašátko

351 11.02.2008 11:55:01 tykvart tyrt@seznam.cz

dotaz: dobrý den zda palubky na stropě v pokojích podkroví rodinného domku musí být natřeny protipožárním nátěrem , pokud ano jakým certifikovaným bezbarvým ,zdravotně nezávadným a kde ho koupím s pozdravem tykvart


odpověď:

Vážený pane, jestli máte mít palubky na stropě v podkroví natřeny protipožárním nátěrem nebo jak má vypadat z požárního hlediska celý krov, to Vám musí říci projektant – požární specialista, který Vám dělal projekt. Může to být požadavkem projektu, pak tam bude napsáno, jakou má mít strop požární odolnost (v minutách) nebo to tam není a pak nemusíte palubky chránit vůbec. Právě tak se to ovšem může týkat celého krovu nebo jenom jedné jeho části – podle toho, jak daleko jsou okolní stavby atd. Kromě toho ne každé palubky můžete natřít, aby to mělo význam – musí mít alespoň 20 mm tlouštky.
Jinak se tyto nátěry volně neprodávají, protože je musí provádět výhradně vyškolené firmy, které musí o nátěru vystavit příslušný doklad a ručí za provedení a za to, že dodržely platné postupy, které jsou podmínkou platnosti STO a certifikátu.(viz vyhl. 246/2001 Sb., § 4 – 6)

350 09.02.2008 15:49:57 Michal Červenka Michal.Cervenka@seznam.cz

dotaz: Dobrý den ,chtěl bych se zeptat jestli v panelovém domě o 7 patrech je přípustný jen jeden východ(druhý máme zamknutý a zamřížovaný).bylo mi řečeno že je to schváleno požárním technikem???A jestli mám vlastnit klíč od hydrantu(který jsem nedostal),když je zamčený na vysací zámek??Děkuji předem za odpověd


odpověď:

Na tohle nejde odpovědět bez znalosti projektu. Záleží totiž na délce a uspořádání únikových cest, počtu nájemníků atd. Pokud je v požární zprávě uvedeno, že jsou v domě 2 únikové cesty, musí být uzávěry na těchto cestách vždy otevřeny pro únik nájemníků a nesmí být zamčeny. Pokud ovšem projekt počítá pouze s jednou cestou, těžko něco namítat. Podívejte se do ČSN 73 0802, § 9.9, ale začal bych u projektu.

349 06.02.2008 15:12:12 Pavla pavlina.zah@seznam.cz

dotaz: Velice prosím o radu. Bydlíme ve dvojdomku, se sousedem máme společnou jednu zeď a sousedíme z jedné strany zahradou v délce 20m.Soused si postavil dřevostavbu o rozměrech cca 6x2x2,5m. Dřevostavba stojí v místě, kde vždycky byla jen zahrada, je úplně na hranici našeho pozemku a rohem se dotýká obvodové zdi našeho RD. Na stavbu nebyl vydán územní souhlas. Domníváme se, že hranice požárně nebezpečného prostoru by neměla překročit hranice pozemku. Je to pravda? Na koho se můžeme obrátit s tímto problémem, když stavební úřad neřeší? Děkujeme za odpověď.


odpověď:

Nejsem sice právník a otázka zasahuje spíše do oblasti stavebního zákona, ale myslím, že odpověď najdete v dosud platné vyhlášce MMR č.137/1998 Sb. V paragrafu 8, "Odstupové vzdálenosti" vyhláška stanoví minimální přípustné vzdálenosti staveb od hranice pozemku (a to nezávisle na otázce požární bezpečnosti). Pokud je stavba blíž, musel by mít  od Vás soused písemný souhlas, nehledě již na to, že odstupové vzdálenosti  z požárního hlediska (naleznete v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810) musí být dodrženy bez ohledu na to, zda s jejich úpravou souhlasíte či nikoliv a vůbec nejsou závislé na hranici pozemku. V opačném případě musí být stavba zabezpečena stavební úpravou tak, aby nebyly při požáru ohroženy okolní objekty. Ostatně, jak mohla být stavba povolena, aniž by se někdo s Vámi bavil – v daném případě jste jako soused přímý účastnik stavebního řízení ? Obraťte se se stížností na stavební úřad příslušné Městské části – jde patrně o černou stavbu.

348 03.02.2008 Karel mkarlos@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal jaké předpisy a normy musí splňovat srubová stavba jako restaurace z penzionem v podkroví. Jde mi přdevším o kuchyň .sociální zařízení jak pro personál tak i hosty. DĚKUJI


odpověď: Jako každá jiná podobného typu. Z požárního hlediska především ČSN 73 0802; ČSN 73 0833; ČSN 73 0810 a pak stavební zákon a vyhl. 137/1986 Sb. a řadu dalších. Letos se mimo to mají některé vyhlášky měnit a pokud jde o hasiče, vznikne jedna nová.

347 03.02.2008 12:30:25 Vlastimil Cvik vlastimilcvik@seznam.cz

dotaz: Bydlím v paneláku 3 poschoďovém. Byty jsme si odkoupili. Jedna se mi o vlez na střechu, který v současné době vedení SVJ zamknulo a klíče mají u sebe. Bývalý vlastník domu tvrdil, že vlez na střechu se z bezpečnostních důvodů nesmí zamykat. V případě požáru v dolních patrech a případně na schodišti horní byty jsou jak past . Prosím o radu jak sitvaci řešit.


odpověď:

Snažím se na podobné dotazy neodpovídat, netýkají se stavebních materiálů v protipožární ochraně, ale co vím, poradím, bude-li Vám to k něčemu.

Pokud je mi známo, žádná požární projektová norma ani vyhláška nemluví o přístupu do půdních prostor. Hovoří se o únikových cestách a záleží na tom, co na té půdě je a jestli tam mohou trvale být lidé. Pokud je na střeše něco pozoruhodného, co by vyžadovalo volný přístup, musí to být uvedeno v technické dokumentaci stavby – např. možnost úniku při požáru přes okolní budovy nebo přes vnější požární schodiště. Pokud tam ale nic podobného není, máte smůlu – nenašel jsem žádný předpis, který by nařizoval, že musí být půdní dveře trvale odemčeny. Podívejte se ještě do ČSN 73 0802 (o únikových cestách hovoří čl. 9.13.1), případně do § 32 – 37 vyhl. 137/98 Sb. či do vyhl. 246/2001 Sb. § 11. Ale asi tam nic podobného nenajdete.

346 01.02.2008 08:23:24 Zezuláová zezulakova@seznam.cz

dotaz: Požární zprávou mi bylo určeno vyměnit stávající okno za okno protipožární typu EI 15 D1. Jaké parametry musí takové okno splňovat? Nestačila by nějaká úprava stávajícího dřevěného okna (přesklení, nátšt atd…)?


odpověď:

Je mi líto, nestačila. Okno musí být z nehořlavých materiálů, tedy kovové, sklo musí vyhovět požadavkům na požární odolnost (tedy nesmí propustit oheň, ani se ohřát na více než 140 stupňů C + teplota prostředí na straně odvrácené od ohně po předepsanou dobu 15 minut), přičemý v 15. minutě činí teplota normalizovaného požáru cca 750 stupňů. Kromě toho potřebujete na toto okno příslušný certifikát, vystavený autorizovanou osobou, co je v daném případě např. AO 216 -PAVUS a.s. Praha, O 204-TZUS s.p. Praha. AO 212-CSI a.s. Praha nebo AO 227- VUPS, certifikační společnost Praha. Prostě – obejít se to nedá.

344 30.01.2008 Martin kacenka4@centrum.cz

dotaz: Jak musí být vysoký komín, když je od hřebene vzdálený 2,5m?


odpověď:

Problematiku komínů nad střechou řeší kapitola 6.8 ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv" z listopadu 2002. Musím však upozornit, že v nejbližší době má vyjít  /pokud již nevyšla/ nová ČSN pod stejným číslem, kde mohou být změny. I když v této oblasti je nepředpokládám. I zde však stále platí, že podrobnosti by měly být řešeny v projektové dokumentaci, protože vliv na výšku komínu nad šikmou střechou může mít spousta faktorů a nelze pouze okopírovat požadavky normativního dokumentu.
Za šikmou střechu se považuje střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20 stupňů. U šikmé střechy musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 0,65 m nad hřebenem popř. větrným úhlem /VÁŠ případ při vzdálenosti středu komínu větší jak 2 m od hřebene střechy/. Větrný úhel se určí tak, že od vodorovné roviny vedené v úrovni hřebnu střechy se vede rovina pod úhlem 10 stupňů a v místě kde prvně protne komínové těleso se měří uvedená vzdálenost směrem k ústí komínu.
Je to jen zlomek celkových požadavků. Jiná situace je v případě, kdy ve střešní rovině šikmé střechy je umístěno střešní okno nebo okna vikýřů obytných místností a jiná situace je u přetlakových komínů /případné podrobnosti nebo požadavky v příslušné projektové dokumentaci!!!/.

ing. Chytrý Petr

 

343 26.01.2008 Tomáš B. T.Bilek@email.cz

dotaz: Dobry den potreboval bych se zeptat jestli je dana plocha ci rormer u strinek v satnach ve fabryce. Praktycky jde o to ze se u nas v praci postyvili nove satny a ulicka je prilis uska podle me siroka je cca 1m a kdyz je v ulicce vice otevrenych skrinej taj je cluvek v pasti


odpověď:

Myslím, že tohle je otázka spíš pro OBP a hygienu. Prostor šatny asi nepůjde klasifikovat jako CHÚC ani jako únikovou cestu, i když samozřejmě jsou vzdálenosti mezi skřínkami pro únik v případě požáru důležité. Ale pokud vím, žádná požární norma to neřeší.

a stanovisko kolegy hasiče:
Řešení únikových cest by mělo být v projektové dokumentaci v požárně bezpečnostním řešení /dříve technická zpráva požární ochrany, požární zpráva, apod./, kde se mj. má řešit i šířka únikových cest. Pokud byl objekt stavěn před účinností normativních požadavků tj. ČSN řady 73 08.., tak je nutné vycházet z obecných právních předpisů tj. zejména zákona o požární ochraně a jeho vyhlášky o požární prevenci, dále vyhl. 137/1998 Sb. a dále zejména z předpisů provádějících zákoník práce – zejména NV 101/2005 Sb. apod.
Co se týče samotných šatnových skříněk, které jsou  umístěny v šatnách, tak tuto problematiku řeší ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny, záchody /  9/1994 /. V normě je například uvedeno, že na jednu osobu má připadat nejméně 0,40 m2 půdorysné plochy šatny apod., ale bez bližších  znalostí daného místa však nelze konkrétněji odpovědět. Musíte se obrátit na svého zaměstnavatele nebo osobu dohlížející na doržování předpisů BOZP popř. přímo na Váš  odborový orgán, který v rámci dohledu nad dodržováním požadavků BOZP, můž vůči zaměstnavateli přijmout potřebná opatření.

ing.Petr Chytrý

 

342 22.01.2008 11:17:34 Michal Sommer, DiS. sommer@snhk.cz

dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je v ČR nějaký zákon nebo norma upravující barvu nástěnných hydrantů v bytových domech. Za odpověď předem děkuji….M.Sommer


odpověď:

Nevím jaký konkrétní typ nástěnného hydrantu popř. hydrantového systému máte na mysli. Stále platí, že objekt musí být užíván v souladu s předpisy, podle kterých byl kolaudován.
Pokud jde o "staré" nástěnné hydranty typu "C" a "D", tak daná problematika /co si vzpomínám/ bývávala řešena oborovými normami, které stanovovaly i barvu hydrantové skříně. Platnost a závaznost oborových norem skončila  dne 31.12. 1993. V dnešní době jsou tyto skříně stále ještě vyráběny / z důvodu údržby stávajících systémů apod./. V tomto případě bych zejména vycházel z návodu jejího výrobce a dále ze skutečnosti, zda-li součástí zkoušky, certifikace apod. těchto požárně bezpečnostních zařízení byla i tato skříň včetně požadavků na ni.
Co se týče současné doby, tak je třeba vycházet zejména z normativních dokumentů. Čl. 8.3 ČSN 73 0873 "PBS – Zásobování požární vodou" mj. stanovuje, že hadicové systémy musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel. Barevným značením se zabývá ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.  Z této normy dále vyplývá, že i barvě je přiřazen bezpečnostní význam! Tj. ve výsledku, červená kromě nebezpečí značí i věcné prostředky PO apod. /dále např. ČSN 01 8013 apod./.
Problematiku hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a  hydrantových systému se zploštitelnou hadicí řeší ČSN EN 671-1 a ČSN EN 671-2. Požadavky na barvu jsou stanoveny v kap. 11 obou norem. I zde však platí, že je nutné vycházet z výrobku tak, jak byl zkoušen tj. tedy i z návodu výrobce.
Samozřejmě, že v praxi docházelo a dochází k případům, kdy tyto "hydranty" bylo nutné "schovat". Jednalo se zejména o reprezentativní prostory, vystávní sály apod. Je však nutné konstatovat, že k těmto případům docházelo zcela ojediněle a vždy byly součástí odsouhlasené projektové dokumentace – požárně bezpečnostního řešení. "Hydrant" byl např. umístěn za obložením stěny, ale i tak zde alespoň musela být
viditelně umístěna výstražná tabulka příslušné velikosti podle ČSN ISO 3864. Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci v tomto prostoru musí být pravidelně proškolováni v rámci školení o požární ochraně.
Co se týče stávajícího bytového domu, tak bych byl velice opatrný s případným "přemalováním" hydrantových skříní!!! Bez bližší znalosti dané lokality a místa nelze konkrétněji odpovědět.
Ing.Petr Chytrý

341 21.01.2008 08:51:25 Zajíčková pzajickova@p12.mepnet.cz

dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jakým způsobem zpracovatel požárněbezpečnostního řešení nástavby rodinného domu, zapíše do zprávy zmínku, že navrhovaná nástavba má dvě střešní okna do ulice a tudíž je nutno zažádat o povolení vyjímky z čl. 17 odst. 5 OTPP.


odpověď:

Z Vašeho dotazu mě není jasné, na co se ptáte, je mi líto, zkuste to zformulovat tak, abych porozumněl. Nebo se přímo zeptejte zmíněného projektanta.

340 21.01.2008 07:37:54 VáclavLiška vaclav.liska@systherm.com

dotaz: Prosím kdo provádí v Plzni školení pracovníků na protopožární ucpávky?/Hillty?/


odpověď:

Sám jste si odpověděl. Firma Hilti. Má pobočku i v Plzni.

338 06.01.2008 Nyklíček Jan vrtas@atlas.cz

dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat zda smí být v panelovém domě na jednotlivých patrech umístěny např. botníky, případně jak velká musí zůstat průchozí ( úniková) cesta z důvodu zachování požární bezpečnosti. Děkuji za odpověď. Nyklíček


odpověď: ČSN 73 0802 v čl. 9.3.3. uvádí, že v chráněných únikových cestách (což jsou chodby a schodiště panelového domu), nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří atd. Rovněž zde nesmí být umístěny žádné zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, stanovenou podle čl. 9.11.3
Jinými slovy – žádné skřínky, květináče a jiné radosti by v chodbách neměly být. Minimální šířka únikového pruhu je závislá na počtu osob, výšce objektu a dalších faktorech a způsob výpočtu naleznete buď v uvedené normě, případně v projektu, podle kterého byl Váš dům postaven. Ale spíš bych se držel toho, že tam botníky a jiné podobné věci nesmí být, už proto, že jsou obvykle dřevěné a tím je porušeno ustanovenínormy, která mluví o tom, že tam nesmí být žádné hořlavé předměty (tedy ani boty, natož botník).

337 04.01.2008 07:42:14 Irena Blažková irebla@seznam.cz

dotaz: Provádím stavbu – dřevodomek, ve kterém chci částečně vytápět krbem s krbovou vložkou.Komínové tělese budu mít umístněné na vnější straně vnitřní stěny, tj. mezi krbem a komínem se nachází dřev. stěna.Ráda bych věděla jaká jsou nutná opatření pokud vede kouřovod přes stěnu z hořlavých materiálů.


odpověď:

Vážená paní, nerad nechávám dotazy bez odpovědi, ale občas bych to nejraději udělal. Nevím, jak ještě zdůraznit, že projektovat na těchto stránkách nebudeme. Na Váš dotaz není jednoduchá odpověď, řešení vyžaduje znalost všech detailů, konstrukce dřevěné stěny, jak má vypadat krbová vložka a v jaké vzdálenosti – píšete, že stavíte domek, tak určitě máte projekt. To projektujete a stavíte sama ? To co chcete řešit přes internet je práce pro projektanta, který domek naprojektoval.  A těch předpisů – první z ních naleznete již ve vyhlášce císaře Josefa II., kde se v § 6 praví, že …dřevěné komíny, t.zv. "kouřenice" se nemají trpěti a kdežeby se vynacházely, ty ihned rychle zapověděti se mají, zděné komíny ale mají se na půl cihly….

Jinak ovšem doporučuji prostudovat příslušná ustanovení ČSN 73 0802, ČSN 730810 a vyhlášku 137/98 Sb. a řadu dalších podobných předpisů.

336 21.12.2007 Holeček atevi.m@atlas.cz

dotaz: Dobrý den, Prosím Vás o informaci, mám v plánu skolaudovat novostavbu/malý rod. dům, bez garáže/ v nadcházejícím roku 2008. Můj dotaz zní, zda je ze zákoná povinnost mít detektory požáru , nebo hasící přístroj v novostavbách rod. domů./Chápu, že pro vlastní bezpečí to určité je vhodné./ Děkuji za Váš čas a informaci


odpověď:

Pokud si matně vzpomínám, hovořilo se o tom minulý rok na naší listopadové konferenci, že to snad vyplývá z nějaké evropské normy. Ale pokud si pamatuji, má to snad být zatím jenom v návrhu a snad pro bytové domy, pro rodinné domy snad ne. Ale nejsem si úplně jistý – snad mě někdo z kolegů doplní.

a doplnil:

Současná právní a technická úprava na úseku požární bezpečnosti staveb obecně "detektory požáru" nevy-žaduje. Jiná situace nastane až začne platit nová vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ale o tom až jindy.
Co se týče jednotlivých garáží, musí být v návaznosti na článek I.7.3 přílohy I ČSN 73 0804 v jedné výškové úrovni (podlaží) alespoň jeden přenosný hasicí přístroj.
Všechny tyto záležitosti by však měla (jako obvykle) řešit projektová dokumentace  (požárně bezpečnostní řešení), podle které stavebník staví, a která byla odsouhlasena příslušnými správními orgány.

Chytrý Petr, Ing

335 13.12.2007 Landsman Roman czposli@post.cz

dotaz: Řeším přístavbu k novostavbě RD – otevřené garážové stání. Dřevěná přístavba je navržena jako protažení střechy z novostavby RD (sklon 25 st.), tedy bude přiléhat z jedné strany k RD a zakončena třemi dřevěnými podpěrnými sloupy. Je navržená odstupová vzdálenost od sousedního pozemku ve vzdálenosti 1,10 m k okraji střechy a odstupová vzdálenost od sousedního pozemku k domu (obvodová stěna) je 4,35 m. Přístřešek má obdélníkový půdorysný tvar o rozměru 9,20 x 3,25 m. Současně požárně nebezpečný prostor novostavby RD zasahuje do prostoru přístřešku (okno koupelny). Je navrženo, že musí být nosné konstrukce střechy, tedy dřevěné podpěrné sloupy, opatřeny protipožárním nátěrem s požární odolností 15 m. Střecha na přístavbě, která je přetažená z novostavby RD, je navržena z pálené střešní krytiny (novostavba RD je bez využitelného podkroví, obytná část je zařazena do II. stupně požární bezpečnosti.). Otázka zní: a) Musí střešní plášť – prvky konstrukce, vykazovat požární odolnost a stanovuje se odstupová vzdálenost a případně jaká? Jedná se zde o stavební konstrukci druhu D1? Zasahuje zde navržená přístavba, potažmo novostavba RD do požárně nebezpečného prostoru sousední pozemku? Děkuji mnohokrát za odpověď


odpověď:

Jediné co Vám mohu k tomu říci je to, že dřevěná konstrukce v žádném případě nemůže být klasifikována jako DP1 (termín D1 se už 2 roky nepoužívá), protože DP1 znamená nehořlavou konstrukci a dřevo prostě hoří, dříve nebo později, ať už s ním uděláte cokoliv.  Ostatní dotazy vyžadují znalost konkrétní situace a projektanta, protože jak jsem tady řekl už nejméně 100 x – my projektanti nejsme a projektovat přes internet nebudeme. Howgh.

334 12.12.2007 Slávek Klusák slavek.klusak@atlas.cz

dotaz: Dobrý den,řeším problém půdních schodů,nevím zda mohu použít klasické půdní schody,nebo protipožární.Půdní prostor nebude využíván! -v protipožární PD mám psáno:"protipožární skládací schody Triant-110x70cm".Dále mám psáno že konstrukce schodiště nemusí vykazovat PO,neboť bude sloužit jako jediná úniková cesta pro méně než 10 osob(čl.8.9ČSN 73 0802).Nevím čeho se držet,zda bude při kolaudaci třeba atestu!Děkuji za odpověď.


odpověď:

Spíš se podívejte na to, jaká je v požární zprávě stanovena požární odolnost stropu, kam schody vedou. Tyhle schody totiž v podstatě žádnou požární odolnost ve smyslu normy nemají, ale zato má požární odolnost poklop, na který jsou namontovány. A o to asi jde. Poptejte se projektanta, co tím chtěl básník říci.

333 09.12.2007 18:07:41 Mojmír Klas klas@mujmail.cz

dotaz: Při zateplování obvodového zdiva výškových domů, je požadováno zateplení od určitého patra výš, minerální vlnou. Prosím, můžete mi sdělit, jaký předpis to vyžaduje, případně jaký typ materiálu( z požárního hlediska ) lze ve vyšších patrech použít. Mám na mysli jaké musí mít vlastnosti ( třída reakce na oheň apod.) rád bych použil jiný materiál než minerální vlnu. Děkuji


odpověď:

Zkuste prosím nahlédnout do ČSN 73 0802, čl. 8.4.11 a 12 a do některých dalších, kde se o tom píše. Celá věc ovšem není ani zdaleka tak jednoduchá, záleží i na tom, kdy zateplení provádíte (jestli dodatečně nebo přímo při výstavbě – konstrukce DP1, DP3 – atd). Doporučuji konzultovat s projektantem PO, žádná poradna Vám Váš projekt nevyřeší.

332 03.12.2007 14:07:00 Ing. Jan Hlava jan.hlava@unistav.cz

dotaz: Pro stavbu Aquaparku u Prahy je třeba dle zadání a požadavků investora dodat jednokřídlové kyvné dřevěné dveře s požární odolností ( EW 30) do Al zárubně. Po diskuzi s investorem je možné dodat zárubeň i ocelovou, investor zásadně nesouhlasí a nepovolí použít dřevěnou zárubeň. Je dle Vašich znalostí trhu v České republice výrobce nebo dodavetel, který je schopen dodat uvedený výrobek?


odpověď:

Zkuste se obrátit na firmu HASIL, tam kdysi takové dveře vyvíjeli a zkoušeli, jinak mě nenapadá nikdo další. Případně se podívejte na stránky www.pavus.cz, je tam databáze konstrukcí, které PAVUS (AO 216) zkoušel podle nyní platných norem, event. si zavolejte do Veselí n.L. do jejich zkušebny a zeptejte se. Ovšem ty dveře může také někdo dovážet do ČR na základě zahraničních zkoušek, pokud jsou samozřejmě provedeny jako zkoušky podle norem EN.

331 03.12.2007 Nobilis jn.a@centrum.cz

dotaz: Dobrý den. Jakými způsoby je možné protipožárně ochránit stávající patrové plastové rozvaděče na požární odolnost EW 30 DP1? Děkuji.


odpověď: Těžko, vážený pane, velmi těžko. Nevím, z jakého plastu se takové skříně rozvaděčů dělají a také nevím, jestli je chcete chránit proti ohni zvenku nebo jestli předpokládáte,že bude hořet uvnitř rozvaděče. Co – ten plast ? Mimo to již v otázce samotné je jasný nesmysl – aby byla konstrukce typu DP1, nemůže být z plastu – tedy z hořlavého materiálu a žádná dodatečná ochrana to nevylepší. Prostě – vaše otázka připomíná kulatý čtvereček, zkuste si od projektanta sehnat lepší informace.

330 30.11.2007 09:31:46 Mojmír Klas klas@mujmail.cz

dotaz: Prosím, existuje norma nebo předpis, který by stanovoval hodnoty kouřových zplodin při hoření pro bodové a pásové světlíky? Děkuji Mojmír Klas


odpověď:

Bohužel – nevím, pokud je mi známo, v projektových normách se o tom nemluví, možná v nějakých normách hygienických… Ale třeba mě ještě opraví nebo doplní kolega hasič.

323 20.11.2007 milan @

dotaz: Dobry den,mam prosbu,existuje nekde soubor predpisu a norem pro provoz truhlarny z hlediska protipozarni ochrany pripadne stavebnich predpisu? Napr.vytapeni,natery,stropy,kominy,higienicke normy a jine? Nejsem zbehly ve vyhledavani a nedari se mi neco najit,dekuji za kazdou radu.


odpověď: Bohužel, takový soubor neexistuje. Veškeré požadavky se musí dosti složitě odvodit a vypočítat podle platných projektových norem, což jsou ve Vašem případě pravděpodobně ČSN 73 0810 a ČSN 73 0804, možná i ČSN 650201 a některé další. Budete se muset obrátit na některého projektanta požární ochrany, sám si to uděláte asi těžko.

322 19.11.2007 Ing. Vladimír Barvík barvik@chemcomex.cz

dotaz: Jakou konstrukci, resp. ochranu lze navrhnout pro průmyslový nízkotlaký plynovod (5/4“) vedený po vnějším líci obvodové stěny výrobního objektu, přičemž část je umístěna v pož. neb. prostoru. Jedná se mi o splnění podmínky 11.2.5b/ ČSN 73 0804, tj. konstrukci EI 30D1. Obvodové stěny jsou zděné. Děkuji za odpověď.


odpověď: Vtomto případě jde rozpor mezi normami plynařskými a požárními. Požární odolnost EI 30 znamená kritickou teplotu povrchu chráněné konstrukce 140 stupňu C max. po 30 minutách, zatímco plynařské normy dovolují, aby se ohřál povrch trubky nejvýše na 60 stupňů. Mimo to nesmí být trubky vedoucí plyn ničím zakryty. Takže – izolovat potrubí na EI 60 ve smyslu stavební i plynařské umíme, ale musíme ho zakrýt tepelnoiu izolací. Jde to ovšem i jinak – existují pojistky, které se instalují do plynového rozvodu a při překročení dané teploty rozvod uzavřou. Zeptejte se plynařů. ti Vám určitě poradí, kde a co sehnat.

321 17.11.2007 10:04:46 Mojmír Klas klas@mujmail.cz

dotaz: Vážení, prosím o následující informaci, kterou nemohu na internetu najít.Jedná se mi o skladby v kategoriích DP 1,2,3. Prosím, co přesně tyto skladby znamenají u skládaného střešního pláště – trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace, hydroizolační folie? Současně prosím o sdělení, jak účtujete konzultace při řešení potřebné skladby? Děkuji a přeji hezký den Mojmír Klas


odpověď:

Skladba jednotlivých typů konstrukcí DP1 až DP3 naleznete v platné ČSN 73 0810:2005.  Střešní plášť ovšem může mít zatřídění jak DP1 (pokud použijete jako izolaci minerální plsť s obsahem pojiva menším než 5 % a žádné další hořlavé prvky) nebp i DP3, bude-li jako izolace polystyren a dřevěné podbití. Zkuste se obrátit na PAVUS Praha, tam Vám poradí lépe.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb