Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 366- 399

Publikováno dne 25. 11. 2009

399 30.06.2008 Ivula ivula@gambrinus.cz
dotaz: Dobrý den, prosím o informaci jestli je nová vyhláška o pož.hlásičech od 1.7.2008 myšlena, tak že se ve vyhlášce jedná o všechny novostavby, které musí mít zabudovaný hlásič kouře? Teda nejedná se o požární hlásič ani o systém požární signalizace, pokud´ mám na mysli novostavbu malého rod. domku, bez podsklepení, a ne nějakýho objektu, či podobně? Všimla jsem si, že cena takových hlásičů je běžně řádově kolem stokorun, nad tisíce ne, to už se mi zdá, že se snaží někdo cenu zbytečně pro zákazníka natáhnout. Jsou požární hlásiče na rozdíl od hlásičů kouře, součástí systému elektické požární signalizace (EPS)?

odpověď:

Nahlédněte prosím do § 15, odst. 5 dnes již platné vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., který se týká rodinného domu, případně i do § 16 téže vyhlášky, který hovoří o bytových domech a zjistíte, že každá novostavba rodinného domu musí být (u vchodu) vybavena zařízením  autonomní detekce a signalizace, právě tak, jako byty v bytovém domě. Jestli to platí retroaktivně to se neví, ze znení § 32, přechodná ustanovení to ovšem nevyplývá, protože tato zařízení uvedena v § 30, na který se § 32 odvolává hlasiče nejsou. Nicméně – co Vám bude platný detektor kouře u vchodu do bytu, bude-li hořet za zavřenými dveřmi v kuchyni. Pěknou analyzu k tomu napsal ing.Pelc, zkuste si to přečíst na stránkách www.pelcfrantisek.cz, snad mě Franta nevynadá za to, že jeho stránky doporučuji.

398 30.06.2008 08:33:13 Kopia P. petr.kopia@seznam.cz
dotaz: Který právní předpis popř.ČSN EN (ISO) řeší barevné rozlišení nátěru potrubí požárního suchovodu. Provozovatel chce sladit barvu požárního suchovodu s fasádou. Chápu, že estetika je věc jedna, ale požární bezpečnost je věc druhá. Děkuji za odpověď. K.P.

odpověď:

Musím přiznat, že pro suchovod jsme žádnou takovou normu nenašli. Snad ještě platí ČSN 130072  „Označování potrubí podle provozní tekutiny“, kde by to mohlo být snad rozvedeno (ale pochybuji) , pro plyn se to dá najít v ČSN 386441, ale o barvě suchovodů jsem to nikde nenašel. Když na to někde narazíme, ozvu se, ale jsou prázdniny a ….
… Takže kolega Chytrý ještě našel následující:
Pojem „suchovod“ se dnes již nepoužívá. Byl nahrazen termínem “ požární potrubí“. Požární potrubí je nezavodněné, samostatné potrubní rozvody o průměru nejméně 75 mm, které jsou zásobovány vodou pomocí požání techniky (popř. jiným tlakovým zdorjem vody k hašení). Slouží zejména pro vedení zásahu vnitřkem budovy.
Co se týče označování, řeší tuto skutečnost i kap. 8 ČSN 73 0873 Příjezdy, přístupy, označování, kde v čl. 8.3 je stanoveno, že …Všechny výtoky z požárních potrubí musí být označeny tak, aby byl jednozančně zřejmý jejich účel.
…Dále musí být označena všechna zařízení a objekty související se zásobováním požární vodou, zejména nádrže s uvedením množství akumulované požární vody, jakékoliv uzávěry na potrubních systémech, čerpací stanice pro zásobování odběrních míst požární vody a venkovní tlakové spojky požárního potrubí.
Nicméně jak vidíte – o barvě není řeč. Ale pokud to budete chtít úplně přesně, zeptejte se autora této normy, tedy ing. Pelce – má stránku www.pelcfrantisek.cz

397 19.06.2008 10:57:00 Jirka.h jirka.horalek@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, potřebujeme do střechy podkrovního bytu osadit střešní okna, ovšem okna by byla v požárně nebezpečném prostoru sousední protilehlé střechy. Existují nějaká protipožární střešní okna nebo nějaké zařízení (např. elektrické předokenní žaluzie, které by se uzavřely v případě požáru sousední střechy) nebo nějaké jiné řešení, které by umožňovalo tam ta střešní okna umístit? Sklon obou střech je 30°, tašková krytina. Děkuji. J.H.

odpověď:

Okna s požární odolností vyrábí řada firem, nevím, jestli také střešní, ale myslím, že jsem je kdesi na veletrhu viděl. Zkuste firmu HASIL, mají pobočku v každém krajském městě, tady v Praze firmu DASIP,s.r.o, (ing.Borůvka) – pokud jde o rolety, možná i firmu AVAPS,s.r.o. Praha, ale tam si nejsem jistý, roletové uzávěry dělají, ale jestli také na okna, to nevím. Adresy najdete na internetu.

396 12.06.2008 11:40:14 Kopia Petr petr.kopia@seznam.cz
dotaz: Ve firmě jsou provedeny boční stěny hal navzájem propojené z polykarbonátu. Je to tak správně? Mám dojem, že při případném požáru může být tato látka jedovatá.

odpověď:

To je težké, neznám projekt a nevím, jak jsou řešeny požární úseky. Pokud jde o soulodí v jedné hale, případně pokud je celá hala  nebo všechny lodě těch hal, o kterých mluvíte spojeny dohromady v jediném úseku, potom je to jedno, za předpokladu, že s tím požárním zatížením projektant počítal a není to nic navíc (stále pož. zatížení). Pokud by to ovšem měly být požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými halami, tak je to samozřejmě špatně. Ale tohle máte uvedeno v projektu PO.

395 10.06.2008 Harvánek Jaroslav harvanek@pks.cz
dotaz: Dobrý den,chci se zeptat zda ocel.pozinkované závitové tyče průměru 10 mm, procházející protipožární SDK kcí, musejí být také protipožárně ošetřeny.Tyče drží kci VZT, takže jich je víc než malé množství.Děkuji za odpověď. S pozdravem Harvánek

odpověď:

Záleží na tom, jakou mají tyto tyče funkci ve vztahu ke stabilitě objektu. Za předpokladu, že ztráta jejich stability neohrozí stabilitu objektu, chránit je (s ohledem na stavbu samotnou) nemusíte. Pokud ovšem jsou tyto tyče součástí nosné konstrukce, chránit se musí. Zeptejte se statika. Mimo to je dost důležité, zda jde o táhla nebo nosné prvky. Pokud by šlo prvky, namáhané v tahu, musely by se (s ohledem na své rozměry) možná samostatně posoudit, protože všechny nosné konstrukce jsou při požárních zkouškách namáhány především v ohybu.

394 01.06.2008 18:39:13 Padiorová Vladimíra padiorova@upcmail.cz
dotaz: Soused poskytuje ve svém domě rekreační pobyty. Na jeho zahradě parkuje až 6 aut, která stojí ve vzdálenosti méně cca 2 metry od našich oken. Nejenže nám vadí výfukové plyny a hluk, ale máme obavy z případného požáru. Je tato jeho činnost zákonná? Prosím o odpověď.

odpověď:

Tohle je otázka pro právníka, ne pro nás. Pokud mu živnostenský či jiný úřad tuto činnost povolil, jistě se zabýval i parkováním aut hostů.  Obraťte se na živnostenský nebo stavební úřad.

393 26.05.2008 15:35:02 Dana Peciválová dana.pecivalova@skloprojekt.cz
dotaz: Je možné použít pro zateplení obvodového pláště objektu mateřské školky polystyrén anebo musí být použit minerál ? Dle jaké vyhlášky? Děkuji

odpověď:

Vážená paní, trochu jste mě zaskočila a tak to chvilku trvalo. Nejde o normy, ale nebyl jsem si jist, zda neexistuje nějaká vyhláška jiného rezortu, která by to zakazovala. Nicméně – pokud jde o rekonstrukci a objekt není vyšší než 22,5 m, můžete v souladu s ČSN 73 0810 až dosud zateplovat i polysterenem. Nicméně, od července platí vyhláška 23/2008 Sb. a na jejím základě se budou upravovat i současně platné projektové normy řady 73 08.. a tam už bude v tomto smyslu nějaké omezení, protože bude snaha používání polystyrenu v budovách školek a školních zařízení obecně omezit. Ptal jsem se na to lidí pomazaných a tak by to mělo sedět.

392 25.05.2008 15:10:53 Julie Mrazova mrazova.julie@seznam.cz
dotaz: Dobry den, rada bych se na vas obratila s nasledujicim dotazem. Pri posouzeni objektu oblozeneho drevem vyslo, ze pozarne nebezpecny prostor od jedne fasady zasahuje na sousedni pozemek. Vzdalenost fasady od hranice je cca 5m. Existuje nejake opatreni, jak hodnotu pozarne nebezpecneho prostoru zmensit (o cca 2m), nebo je jedinou moznosti proste drevo na teto fasade nemit?

odpověď:

Bohužel – sama jste si odpověděla. Žádný protipožární nátěr na dřevo v tomto případě neexistuje, tady Vám nepomůže nic jiného, než udělat v daném místě fasádu z něčeho nehořlavého, požárně odolného. Je mi líto.

391 21.05.2008 Ing.Číž Zbyněk ciz.zbynek@seznam.cz
dotaz: Lze použít nátěr Dexaryl B Transparent na dřevěný skoupek (smrkové dřevo) o rozměrech 120/140 mm na zvýšení požární odolnosti na 30 minut? Děkuji za odpověď.

odpověď:

Minimální rozměr nechráněného sloupu musí být alespoň 125×125 mm, alternativně musí být požární odolnost natíraného profilu doložena výpočtem podle eurokodu a musí činit nejméně 15 minut. To platí o Vámi uváděném průřezu.

389 16.05.2008 07:40:22 majda123@centrum
dotaz: Moc děkuji za minulou odpověď (dotaz ze dne 15.5.) .Chci upřesnit : dvouvch. 7 patrový panelák – rok 1978. V projektu v obrazové části je protipožární vložka jen mezi oběma vchody z jedné strany- z druhé jsou vchody oddělené panelem.Na ostatní se požární odolnost podle toho obrázku s barevným řešením nevztahuje- to tam napsal projektant.Lodžie jsou zavěšené na dům.Firma tvrdí, že postupovala správně, projektant zase říká,že v technické zprávě napsal, že protipožární vložky mají být i mezi byty a mezi byty a schodištěm. A že si s tím měla firma poradit. Kdo nese tedy odpovědnost? Je nebezpečí prohoření opravdu tak velké nebo to může zůstat rozdělené jen mezi vchody? – tak jak to tvrdí dodavatel? A ještě prosím, lze zpětně posoudit spotřebu vyrovnávacího tmelu , omítkoviny nebo barvy? Dodavatel říká, že vyšší spotřeba se u takto starých domů udává běžně, protože to byla nepřesná výstavba a musí se s tím dopředu počítat, že se bude plocha vyrovnávat.V rozpočtu před samotnou stavbou už zvýšená spotřeba byla a my jsme smlouvu a cenu uzavřeli bez „nátlaku a za svobodné vůle“. Teď nám s tím tady pomáhá pán, který říká, že je odborník a že se máme bránit, protože výrobce udává nějakou spotřebu a tu musí všichni dodržovat. Moc děkuji za odpověď.

odpověď:

Pravdu má samozřejmě projektant a pokud firma prováděla stavbu podle schváleného projektu, měla (a musela) ho dodržet, v opačném případě porušila podmínky vydaného stavebního povolení  a nese plnou odpovědnost. Spotřeby materiálů neumím posoudit.

388 16.05.2008 01:04:43 Petr Novotný petrnak@seznam.cz
dotaz: Dobrý den,chtěl bych Vás poprosit o radu .Chceme stavět chatu na našem pozemku , který svou velikostí neumožňuje dodržet požadované požární ochranné pásmo od dřevěnné konstruce z masívních trámů ,dle projektanta 13,5 m od další stavby.Ustoupili jsme tedy z konstrukce masivní na sendvičovou 8cm dřevěný vnější plášť 10-15cm izolace z minerální vaty a vnitřní stěna částečně palubky a sádrokarton. Zatím se nám nepodřilo zjistit , zda tato konstrukce bude vyhovovat z požárního hlediska . Vdálenost od sousední chaty kterou nám umožňnuje tvar našeho pozemku je max.8m . Nebo nemáte jiné řešení ?např. přidání nějaké ochranné vrstvy ,Al folie,protipož. nátěr nebo něco jiného . Ustupovat z materiálu dřeva se nám moc nechce. Souhlas k zmenšení vzdálenosti mezi objekty se sousedem máme. Děkuji za radu Novotný Petr

odpověď:

Tohle je věcí projektu a žádná externí rada – pokud neznám konkrétní podmínky – nepomůže. Ovšem i tak se domnívám, že jedinou možností je zajistit, aby stěna chaty v místech, kde není dodržena odstupová vzdálenost byla typu DP1 s požární odolností. Ale jak říkám, tohle musí řešit projekt, žádný přítel na telefonu.

387 15.05.2008 15:37:10 majda123@centrum.cz
dotaz: Prosím o názor, máme nově zateplený 2vchodový panelák,předminulý rok se měnily okna, vloni fasáda.Dříve zabudované vložky mezi okny (ty modré plechové) se demontovaly, zůstala jen dřevěná kostra s původní izolací, na to dala firma dřevotřískové voděvzdorné desky, pak 10cm polystyren s omítkou. Je samotné ponechání dřevěného rámu požáruodolné? Nebo to jistí ten navazující polystyren? Dá se zpětně určit spotřebovaný materiál použitý na zateplení- myslím podkladní tmel,omítka nebo nátěry? Firma účtovala větší spotřebu z důvodu nerovnosti paneláku. Je pravda, že se nám sesunul o dva schody oproti tomu druhému vchodu. děkuji za názor.

odpověď:

Pokud vám dobře rozumím, jedná se požární meziokenní pásy. V každém případě pro výměnu oken a novou fasádu jste museli mít stavební povolení a tedy i projekt. Takže správnou odpověď vám dá projektová dokumentace – požární zpráva, kde je tato otázka docela určitě řešena. A pokud vám to stavební firma udělala jinak, tak by si to měla obhájit při kolaudaci.  Osobně si myslím, že z požárního hlediska je to špatně, ale je to jen názor, protože neznám projekt ani další souvislosti, nevím jak je stavba stará atd.

386 15.05.2008 11:45:29 Michal Odvody modvody@volny.cz
dotaz: Dobrý den. Prosím, lze řešit problém nedostatečné požární odolnosti vstupních dveří bytu v bytovém domě ( požadavek EI 30) nákupem nového křídla s pož. odolností a ošetřením stávající dřevěné obložkové zárubně protipožárním nátěrem – pokud ano, jakým? Děkuji

odpověď:

To by šlo jedině za předpokladu, že dveřní křídlo koupíte u výrobce, který má toto křídlo zkoušeno s typem zárubně, do které ho chcete dát. Pochybuji, že někoho takového najdete, protože by musel svým certifikátem zaručit i funkci zárubně, kterou nedodal. Popsaný postup by byl reálný pouze v případě, že by šlo o zárubně typu CgU, do kterých byla řada dveřních křídel, např. z Vyššího Brodu pro EI 30 zkoušena, ale nevím jestli to ještě nyní podle evropských norem jde.

385 12.05.2008 09:39:48 Julie Mrázová mrazova.julie@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne, jak se při použití protipožárního nátěru na dřevěný fasádní obklad rodinného domku změní jeho parametry-bude tato fasáda stále požárně otevřenou plochou? Děkuji za odpověď

odpověď:

Pokud jsem tomu správně rozuměl, chtěla byste dřevěný fasádní obklad  v exterieru natřít požárním nátěrem. Je mi líto, ale takový protipožární nátěr, který by vydržel delší expozici na povětrnosti, podle našich informací v ČR neexistuje. Ale i kdyby existoval, snížite pouze na určitou dobu index šíření plamene, upravíte reakci na oheň a zvýšíte nejvýše o 15 minut (a to pouze za určitých předpokladů) požární odolnost – ovšem to vše pouze dočasně. Takže nic.

384 07.05.2008 09:47:21 Miroslav Egner miroslav.egner@skanska.cz
dotaz: Dobrý den mám izolační panel dle EN 13501 ve třídě B2 je možné zvýšit jeho třídu na A1,A2 oplechováním Al plechem tl.2mm nebo je třeba použít protipožární desky např.promat

odpověď:

Osobně mám zato, že žádným přídavným materiálem nesnížíte spalné teplo izolační hmoty, kterou v panelu máte. Popsaným způsobem byste se mohl dostat (možná) nejvýše do třídy B, ale v žádném případě do A1 ani A2.

383 06.05.2008 14:55:57 Šnýdr snrmil@post.cz
dotaz: Požární(?) okno/klapka v paneláku Vedle strojovny výtahu máme větrací okno/klapku ovládanou lankem ze sklepa domu. Při rekonstrukcích panel.domů jsem viděl, že je nahrazována běžným plastovým oknem bez ovládání nebo „zazděna“ např. luxfery. Je nutné mít toto ovládané okno/klapku a čím je to případně stanoveno. Dodavatelé „zateplovači“ mi nebyli schopni odpovědět. Kde se dá příp. takové okno objednat? Děkuji šnýdr

odpověď:

Může jít o odvětrání výtahové šachty nebo schodiště, případně jiného prostoru. Zdůvodnění je uvedeno v požární zprávě, která je součástí projektové dokumentace domu a určitě bych ji bez souhlasu stavebního úřadu nezazdíval nebo nevyměňoval. Raději se poraďte s projektantem PO nebo jiným odborníkem a hlavně -+ ukažte mu schválenou projektovou dokumentaci. Jinak byste si mohl způsobit velké potíže.

382 05.05.2008 14:35:52 Simona Neugebauerová simona.neugebauerova@centrum.cz
dotaz: Dobrý den . Výbor společenství vlastníků řeší delší dobu hromadící se stížnosti majitelů bytů na jednoho z nájemníků našeho panelového domu, který ve společných sklepních prostorách parkuje delší dobu svoji motorku/ s plnou nádrží/.Na naše výzvy o odklizení z důvodu porušení stanov společenství a protipožární bezpečnosti opakovaně nereaguje. Prosím o radu, jak je možno v tomto případě dále postupovat.Děkuji Neugebauerová Simona

odpověď:

Vážená paní, na tento dotaz jsem odpovídal již dvakrát – viz dotaz 356 a 364. A pro Vás tedy znovu: Veškeré prostory domu mohou sloužit výhradně účelům, pro které byly projektovány a v rámci kolaudačního řízení schváleny k užívání.  Pokud někdo opakovaně toto ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek porušuje, porušuje tím zákon. Obraťte se se stížností na příslušný útvar prevence HZS, případně na stavební úřad. Jinak ovšem zdůrazňuji, že tohle je dotaz spíš pro právníka, nikoliv pro nás.

381 29.04.2008 Malaník ivan.malanik@seznam.cz
dotaz: Jakou požární odolnost má trámový strop se záklopem ( vrstva popela + cihly 30mm), podbití – smrková prkna,rákosová rohož a tenká vrstva omítky (jen mírně přesahující přes rákosovou rohož) Stavba ze 30. let 20. století, 4NP, místnost pro komunikační technologie. Děkuji Malaník

odpověď:

Od 10 do 30 minut. A když mi k tomu přidáte ještě křišťálovou kouli a kocoura, řeknu Vám to přesně. Takhle naše poradna nefunguje, to chce seriozní kontrolu provedení, podívat se jak to vypadá, případně změřit a pak se dá udělat nějaký posudek, ale to už není zadarmo, ale za peníze. Je mi líto.

380 26.04.2008 08:17:39 Bulant Jaromír jaromir.bulant@seznam.cz
dotaz: Dobrý den měl bych následující doptaz. V poslední době se ve velké míře provádí výstavba RD z panelů, kde nosný rám tvoří dřevěný profil a výplň je ze skelné vaty nebo z EPS polystyrénu různé tl. podle toho zda se jedná o venkovní panel nebo vnitřní atd. Jedná se o různé systémy dřevostaveb, od celoplošných panelů až po jednotlivé panely. Podle mého názoru by dodavatelská firma měla mít požární ates na celý panel tj. včetně vnitřního a venkovního opláštění , skladbu stropu popřípadě podhledu v podkroví. Na základě tohoto atestu se provede PBŘ objektu. Jsou ale i firmy, které tvrdí, že na co atest na celý panel. když použivame jednotlivé atestované materiály. Protože jsem stavební projektant tak by mě zajímalo co je správně. Já přece nemůžu předepisovat dodavateli z jakého materiálu provede opláštění jestli použije sádrokartonové desky, nebo cetris nebo fermacell, nebo opláštění z palubek atd. Děkuji za odpověď popřípdě kontakt kde bych dostal odpověď na můj dotaz.

odpověď:

Plně s Vámi souhlasím a pokud nějaká firma dodává typové panely na stavbu RD, musí je mít průkazně odzkoušené z hlediska požární odolnosti. Odzkoušet jednotlivé materiály je sice možné, ovšem podle ČSN EN 13501-1 se ke zkouškám reakce na oheň předkládá výrobek jako celek  tedy příslušná výseč panelu a to se má ještě rozlišovat, v jaké poloze a z které strany se reakce na oheň hodnotí.
Kromě toho je třeba stanovit a klasifikovat požární odolnost, případně ještě další parametry (šíření plamene, odkapávání atd). Hodnotit jednotlivé materiály ve skladbě panelu považuji za nesmysl, protože panel je na stavbu dodáván jako celek a jeho skladba je fixně daná.
Zkuste se obrátit se stejným dotazem na ing.Vaniše,CSc, případně Vítka Slabocha do CSI Praha, PTL (AO 212), kde se reakce na oheň zkouší, určitě s tím bude mít své zkušenosti a řekne Vám k tomu víc.

379 22.04.2008 Veronika exempla@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, uskladnila jsem si na přechodnou dobu v místnosti rodinného domu menší množství palivového dřeva. Mohlo by dojít k samovznícení? Pakliže ano, za jakých podmínek? V místnosti se momentálně netopí, dřevo nebylo mokré. Děkuji za odpověď.

odpověď:

K tomu Vám nejlépe odpovědí pokyny, vypracované HZS Jihomoravského kraje:

Zásady skladování tuhých paliv
Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit smísit např. černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod. Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem nesmí být železitá škvár, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení.
Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání.
Nenaskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí paliva. Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké vrstvě ochladit. Pokud již došlo k samovznícení (tj. teplota dosáhla 65 °C), nesmí se dále skladovat, je potřeba urychleně jej vyskladnit a pokud možno co nejrychleji spotřebovat. Občané jsou povinni sledovat, zda nedochází k samovznícení paliva. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý CO – oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Zvýšení teploty na povrchu lze poznat dotekem ruky. Účinnější je sledovat teplotu zasunuté tyče o délce o délce 1 – 2 metry. Aby se zvýšená teplota projevila, musí být tyč zasunuta 15 – 30 minut. Dojde-li ke zvýšení teploty (na cca 40 – 50 °C), je nutné hromadu ochladit přeházením, nebo přenesením na volné místo. Při dosažení teploty 65 °C se již jedná o vznícené palivo bez možnosti dalšího skladování.

378 21.04.2008 09:40:45 M.Pleskač mpleskac@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, prosím o radu, jak se měří odstupová vzdálenost zahradního domku od hranice pozemku. Od stěny, nebo od přesahu střechy? Děkuji za odpověď.

odpověď:

Z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb jsou odstupové vzdálenosti včetně určení požárně nebezpečného prostoru stavebního objektu stanoveny v kap. 10 ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty a v kap. 11 ČSN 73 0804 pro výrobní objekty. Podrobnosti včetně vymezení těchto prostorů by mělo být součástí požárně bezpečnostního řešení /jinak je stanoven a vymezen odstup pro stěny-otvory a jinak pro střešní pláště/. Pokud to v PBŘ není, tak si to jako objednatel projektové dokumentace můžete vyžádat.
Mám však za to, že tazatel má možná na mysli  „jiné odstupové vzdálenosti“. Vzájemné odstupy staveb ve smyslu § 25 odst. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras a dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace. I zde však platí, že podrobnosti by mu měl sdělit projektant akce, který je obeznámen s konkrétní situací.

Ing.Petr Chytrý

377 16.04.2008 20:06:21 Libor Ondruš libor.ondrus@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, mám následující dotaz. Naše BD chce provést výměnu vstupních dveří do panelového domu (2 propojené vchody celkem se 4 vstupními dveřmi, 12 podlaží, celkem 60 bytů) a zároveň chce zavést otevírání dveří pomocí čipů a to jak zvenčí, tak zevnitř. Pro možnost odblokování dveří zevnitř chceme použít nouzové tlačítko označené jako např. „požární tlačítko“, které by bylo na přístupném místě známém všem nájemníkům, ale nikoli rovnou na očích u dveří kvůli případnému vandalizmu. Je tato varianta průchozí z hlediska požárních předpisů? Děkuji za odpověď.

odpověď:

Myslím, že tohle se tady již několikrát řešilo. Na Váš dotaz mohu pouze citovat ustanovení čl. 9.13.1. ČSN 73 0802:

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kodové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a  oteviratelné bez dalších opatření; kodové karty nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci oteviratelné a průchodné.

Tlačítka, zasklené krabičky s klíčem atd jsou sice hezká věc, ale v případě, že dojde k panice při požáru nebo zakouření bude pro evakuované lidi dost problém,aby hledali někde nějaká skrytá tlačítka nebo krabičky. Samozřejmě to je můj názor. Ale norma mluví celkem jasně.

376 15.04.2008 13:36:51 Zdenek Slunecko zslunecko@yahoo.com
dotaz: Dobry den, zajimalo by me jak musi byt siroka pristupova cesta k vchodovym dverim do bytoveho domu (4 podlazi, 15 bytovovych jednotek, vyska cca 14 m)? Pred domem se na kazde strane vchodovych dveri nachazeji oplocene predzahradky, mezi nimi je asi 1.5 m siroky chodnik a cca 2 m siroky zeleny pas. Na tento zeleny pas bychom chteli umistit stojany na kola (kola by se nachazely jen na tomto zelenem pasu, nezasahovaly by do chodniku), ale nevime, jestli tim neporusime nejaky predpis. Dekuji

odpověď:

Tohle je zajímavý dotaz.  Problematiku únikových cest řeší ČSN 73 0802 v kpt. 9, dále pak ČSN 73 0833 v kpt. 4.3.;5.3. a 6.3., všude se však definuje pouze cesta samotná a její délka, šířka a náležitosti, vše však končí vyústěním cesty na „volné prostranství“. Definici volného prostranství jsem však nikde nenašel. Asi by to proto chtělo vycházet ze zdravého rozumu, zjistit si, kolik je v domě nájemníků a případně se poradit podle místních poměrů s projektantem PO nebo hasičem. Já ty místní poměry neznám.

A kolega hasič – šéf prevence doplnil toto:

Tento dotaz je dosti specifický. Neznám problematiku případných tecnických předpisů (ČSN) na chodníky apod. Ale z podstaty problematiky vyplývá, že přístupová komunikace pro požární techniky se má nacházet do 20 m od vchodu objektu. Tato komunikace slouží pro příjezd jednotek. Samotný východ z objektu – prostor bezprostředně za ním, je v normativních dokumentech uváděn jako „volné prostranství“ aniž tyto dokumenty tento prostor jednoznačně  definují. Existují ale vyjímky a to mj. ČSN 73 0831 „Shromažďovací prostory“ a ČSN 73 0834 „Změny staveb“. V podstatě by ale mělo platit, že šířka chodníku by neměla být užší než je východ z objektu. Ze stavu, který je v dotazu  popsán vyplývá, že instalací laviček v zeleném pásu pravděpodobně nedochází ke zhoršení stávajícího stavu.
ing. Chytrý Petr

375 14.04.2008 17:24:42 Vlastimil Nesrsta vlna@iol.cz
dotaz: Dobrý den, náš soused si postavil na své zahradě, ale přímo na stěně naší garáže, která je částečně betonová a částečně dřevěná, venkovní krb. Máme velkou obavu, že při grilování by se mohly žhavé uhlíky dostat až pod střechu garáže, kde obvykle parkují dvě auta, a dojít k požáru. Zkoušíme se už dva roky po dobrém domluvit na přemístění krbu na jiné místo sousedovi zahrady, ale neúspěšně. Co nám v této situaci můžete doporučit? Jak máme postupovat? Děkujeme za odpověď.

odpověď:

Bohužel – zahradní krb není stavba, která by podléhala jakémukoliv povolení a musíte proto vycházet pouze z obecných znění zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky. Pokud se sousedem není řeč, doporučoval bych konzultaci, případně stížnost  na odboru prevence místního hasičského záchranného sboru, případně stížnost na stavebním úřadě příslušného obecního úřadu. Víc nevím, to je věc pro právníka a ne pro nás.

374 14.04.2008 14:15:14 Ing. Pavel Janda pavel.janda@cht-pce.cz
dotaz: Dobrý den. Zajímalo by mě, zdali existují mřížky do požárních uzávěrů (dveří EICS30D3, EWC30D3). Děkuji za odpověď.

odpověď:

Vážený pane, větrací mřížky ve dveřích (nikoliv pro dveře) má údajně vyzkoušeny firma BaTR v Ostravě. Nejde totiž o samotnou mřížku, ale musí být vyzkoušena přímo jako součást požárního uzávěru. Pokud byste totiž mřížku osadil do libovolných požárních dveří, poškodil byste certifikované dveře, (které jsou zkoušeny a certifikovány bez mřížky) a neplatil by potom ani atest na dveře ani na mřížku, protože ta by zase byla zkoušena do pevné stěny a nikoliv jako součást uzávěru. Čili musí jít výhradně o dveře s mřížkou a na ty musí znít certifikát. My sice děláme mřížky, ale pouze do stěny (a připravujeme do stropu).
373 07.04.2008 09:54:06 Karel Macura kmacura@seznam.cz
dotaz: požárně ochranné manžety na potrubí při prostupu požárně dělící konstrukcí z installační šachty se musí dávat z obou stran prostupu nebo stačí z jedné vnější strany (instalační šachtu je možno považovat za prostor bez požárního rizika)

odpověď:

Omlouvám se zpoždění, ale včera jsem se vrátil ze 14ti denního pobytu v zahraničí. Takže – instalační šachtu bych právě nepovažoval za prostor bez požárního rizika, ale budiž. Záleží na poloze (vertikální a horizontální – jinak stěna a strop), kde je manžeta umístěna. Manžety na spodní straně stropu se dávají u nejrozšířenějších užívaných systémů vždy pouze ze spodní strany, tedy pod strop. Manžety na stěnách mohou být u některých firemních systémů aplikovány pouze z jedné strany, někteří výrobci ovšem požadují manžety z obou stran – bude záležet na tom, který systém použijete, protože to neplatí obecně. Jistě chápete, že rady, který typ a jméno firmy uvádět nemůžeme, nepropagujeme žádný systém a užíváme podle ekonomického vyhodnocení všechny typy na trhu.

372 04.04.2008 17:27:07 Dagmar Chrásková chraskova@volny.cz
dotaz: O jaký konstrukcí systém se jedná: ocelová konstrukce – skelet s nátěrem pro zajištění požární odolnosti 15 minut. Obvodové stěny a střešní plášť jsou sendvičové PUR panely samonosné s certifikovanou požární odolností EW15 (při dodržení předepsané montáže), kdy hořlavá hmota je zcela uzavřena uprostřed dílce nehořlavým materiálem a v době požadované požární odolnosti nedojde k jejich hoření a neuvolňuje se z nich teplo (čl. 5.6.2 ČSN 73 0804 – ?)

odpověď:

Omlouvám se za zpoždění, vrátil jsem se včera po 14ti dnech ze zahraničí. Jinak ovšem myslím, že jsme si nerozuměli. Ptal jsem se na profily, ze kterých je konstrukce, kterou chcete chránit, tedy ocelové profily, které chcete natírat, zhotovena. Rozměr mě nestačí, potřebuji vědět, zda jde o dutý či válcovaný nebo svařovaný profil, zkušební norma to rozlišuje. Totéž se týká nátěru Superkov – to není – alespoň podle mých informací – protipožární nátěr a intumescentní nátěry lze natírat jen na určité základní nátěrové systémy, proto jsem se ptal. Panely, které máte na konstrukci musí mít vlastní certifikát a tam je také napsáno, zda jde o konstrukci DP1, DP2 nebo 3. Tohle je věcí certifikace. Takže až do té doby, než dostanu tyto informace, nejsem schopen odpovědět.

370 25.03.2008 15:36:42 Jánská Pavlina janska.pavlina@seznam.cz
dotaz: Dobrý den mám technický dotaz.Máme ocelové krovy potřebuji poradit čím je máme natřít aby vyhovovali protipožárním předpisům /protipožární odolnost 15 min./a byli skolaudovány stavebním úřadem..Můžeme si je natřít sami nebo to musí provést firma s atestem.Jsou již natřené superkovem,rozměr profilu 110*50*5 mmm.Za odpověd moc Děkujeme.Jánská

odpověď:

Abych mohl odpovědět na tento dotaz , potřebuji vědět o jaký profil se jedná (dutý profil nebo L či T) a o jaký nátěr (superkov) jde. Teprve potom se můžeme vyjádřit přesněji. Až do té doby  nevím, co dodat.

369 20.03.2008 08:23:45 Marta Kuchaříková martakucharikova@email.cz
dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně únikového východu ve čtyřpodlažním panelovém domě. Jeden vchod se běžně používá, zadní již několik let ne. Až nyní jsme se dozvěděla, ža majitel bytu, ktrý bydlí v 1. podlaží vyměnil u zadního vchodu zámek (samozřejmě bez vědomí osatních majitelů bytu). Důvod, který mi sdělil: bydlí blízko vchodu, mohou je vykrást, bude tam procházet větší množství lidí, bude je rušit zavírání dveří,… Jak máme postupovat a jak má být správně v panelovém domě zabezpečeny únikové východy, mají se na noc zamykat, kde najdu tyto informace? Děkuji za odpověď. M.Kuchaříková

odpověď:

Na podobné dotazy jsme už odpovídali – např. dotaz č.350. Všechno záleží na tom, jak je dům projektován a co je uvedeno v technické zprávě PO. Jestliže je dům projektován se dvěma únikovými východy (což obvykle u takovýchto objektů bývá), musí být oba vchody volně průchodné – podrobně je to uvedeno např. v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0810 – Úníkové cesty. Pokud to ovšem v projektu není, záleží patrně na vlastníkovi domu, pokud něco podobného dovolí.

368 17.03.2008 12:47:23 štěpán malík stepan.malik@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, v našem panelovém době řešíme rekonstrukci výtahu včetně nového pláštění výtahové šachty. Od výtahových společností však máme různé rozporuplné informace o materiálech, které lze z požár. hlediska použít pro opláštění výtah.šachty. Můžete nám prosím poradit, co tedy lze použít resp. v jakém zatřídění musí být tyto materiály dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň. Děkuji.Malík

odpověď:

Oddělení výtahové šachty by mělo být z materiálů ve stupní A1 nebo A2, protože musí jít o konstrukce DP1 ve smyslu ČSN 73 0810.

Kolega Chytrý mě upozornil na (v současné době dosud nedořešený)legislativní problém a uvádí k Vašemu dotazu následující doplněk:

*Daná problematika musí být řešena v příslušné konkrétní projektové
dokumentaci. Chtěl bych ale obecně doplnit ing. Vašátka, že v některých případech jsou dovoleny i jiné materiály než materiály, které mají třídu reakce na oheň A1 nebo A2. Záleží na tom, kde je výtahová šachta umístěna a zda-li tvoří samostatný požární úsek nebo je součástí jiného požárního úseku popř. se nachází v objektu neděleném na požární úseky. Pokud vyjdu jen z obecných právních předpisů tj. např. z obecných technických požadavků na výstavbu – vyhl. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v Praze je to ovšem řešeno jiným, ale obdobným předpisem), tak ta v §40 odst. 5 stanovuje, že ohraničující konstrukce výtahových šachet, větracích a instalačních šachet,  včetně izolací, musí být z nehořlavých nebo alespoň nesnadno hořlavých hmot. Převedu-li tyto hodnoty ve smyslu tab. 1 ČSN 73 0810 na třídu reakce na oheň, tak se jedná o třídy A1, A2 a B. Původní ČSN EN 13501-1 byla přísnější, kdy za nesnadno hořlavé hmoty se považovaly hmoty třídy reakce na oheň A2. V praxi to způsobovalo problémy, proto došlo ke kompromisu a úpravě těchto hodnot. Spousta dalších podrobností je pak řešena v jednotlivých normativních požadavcích, ale to už by mělo být v projektové dokumentaci a dotaz  by Vám měl být schopen zodpovědět příslušný projektant.* plk.ing.Petr Chytrý

Abych Vám do toho zanesl ještě větší zmatek, upozorňuji, že z hlediska platných norem byla  ke dni 31.12.2007 zrušena platnost výsledků zkoušek hořlavosti podle ČSN 73 0862, (norma samotná již byla zrušena předtím), ze které pojmy „hořlavost, nehořlavé a nesnadno hořlavé materiály“vycházely,  což bylo normové označování materiálů ve stupní A nebo B a nyní platí již pouze zmíněná ČSN 13501-1 a zkoušky „reakce na oheň“ , kde pojmy jako hořlavost nebo nehořlavost již vůbec nejsou. V průběhu letošního roku bude proto dáno do souladu i znění projektových norem, (tedy i ČSN 73 0810) které konstrukce  (DP1 – DP3) definují ještě podle původních slovních názvů a definice budou z tohoto hlediska jednoznačné.

367 14.03.2008 11:10:21 Tomáš Foukal tomas.foukal@vf.cz
dotaz: Mám následující dotaz: Pro oddělení souběhu a křížení kabeláží odlišných bezpečnostních systémů se používali v minulosti desky Dekalit nebo Dupronit. Čím nahradit tyto materiály?

odpověď:

Oba typy těchto desek obsahovaly azbest a z toho důvodu se přestaly vyrábět. V současné době lze použít desky AQUAPANEL od firmy Knauf, která má dokonce atesty z hlediska elektrické vodivosti a dalších parametrů, alternativně můžete použít i desky Promatect H od firmy PROMAT.
366 05.03.2008 18:08:06 Drobný Ondřej He.D@seznam.cz
dotaz: Dobrý den, potřeboval bych radu od odborníka. Bydlím ve 12ti patrovém panelovém domě jehož vlastníkem je bytové družstvo. Zhruba před měsícem mi vyhořel kompletně byt a teď začíná spor o uhrazení škody. Má to ale jeden háček, já jsem požár, který vznikl v mé kuchyni, zjistil ještě v zárodku a tak jsem intuitivně běžel k hydrantu který byl ale !zamčený! Po nějaké době(cca 15 min) se sehnaly klíče od hydrantu. V té době už hořelo naplno a tak i chodba v které hydrant je, byla plná kouře. Přesto jsme ho otevřely a vytáhly proudnici, ale smůla….byla napojená na suchovod. Což jsem jako laik nemohl vědět, pro mě prostě byl hydrant nefunkční. Tak prosím o radu, pamatuje na takovouto situaci Vyhláška o požární prevenci a co tomu říkáte Vy jako odborník? Za odpověď děkuji

odpověď:

Na tohle potřebujete radu právníka a nikoliv hasiče. Podle mého názoru jsou hydranty ve výškových domech na chodbách vesměs suchovody a jsou určeny především pro hasiče v případě jejich zásahu. Jaksi se nepočítá s tím, že by je užívali nájemníci – ostatně pokud nejsou skřínky zamčené, obvykle tam už dávno hadice nejsou, ze zkušenosti vím, že se často kradou. V tomhle Vám neporadím, i když jistě nějaká legislativa pro i proti existuje, ale jde o věc, ve které se jako poradna nemůžeme angažovat.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb