Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Poradna 451- 905

Publikováno dne 25. 11. 2009

905 07.02.2009 16:43:03 Jiří Banzet jiribanzet@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Množí se tlaky na prorážení nových dveřních otvorů v plných nosných stěnách panelových domů ( 150-200mm silných ). Vyztužování překladů pouhým podložením stropní konstrukce ocelovými překlady není staticky vhodné – stěny včetně dveřních nadpraží tvoří vodorovnou ztužující konstrukci celého objektu a jsou namáhány obecně tahovými silami v nejrůznějších směrech. Ze statického hlediska ( dnes už i finančního hlediska ) je výhodné nahradit chybějící výztuž překladů ( plné stěnové panely prakticky žádnou výztuž nemají – je nutné je považovat za prvky z prostého betonu ) externí lepenou výztuží z uhlíkových tkanin a tyčí. Tyče jsou zalepeny do drážek cca 15-20mm hllubokých, tkaniny jsou lepeny na povrch. Jaká je možnost protipožární ochrany těchto konstrukcí? Děkuji, Pavel Banzet, BPO spol.s.r.o. Ostrov


odpověď:

Na podobný dotaz jsem tady už před časem odpovídal. Požární odolnost uvedených karbonepoxidových pásek  se totiž neodvozuje z požárních norem a zkušebních předpisů, ale je dána ztrátou smykové pevnosti, resp. teplotou počátku degradace epoxidové pryskyřice, kterou se tyto pásky lepí na podklad. Protože se k nám tyto pásky dovážejí od něklika firem, záleži především na tom, jakou maximálně přípustnou teplotu udává pro svůj systém konkrétní dodavatel. Prováděli jsme asi před dvěma lety zkoušky s páskami firmy SIKA, kde byly stanoveny 2 kritické teploty (2 kotvící systémy) a totiž 70 deg C a druhý myslím až 120 deg C. Provedli jsme zkoušky s deskami ORDEXAL a výsledek naleznete na šich stránkách v katalogovém listu ORDEXAL Karbon. Podle tlouštky izolace jsme schopní zajistit, aby se lepený spoj neohřál nad povolenou mez až do 120 minut. Později jsme provedli ještě další zkoušky pod označením ORDEXAL KARBON Al, kde se nám podařilo pro vyšší požární odolnosti snížit celkovou tlouštku ještě asi o 25 %. Jinak řečeno – o tomto problému víme, řešili jsme ho a ochranu jsme schopni provádět a také provádíme.
Zde bych chtěl ještě upozornit, že tepelnou izolaci těchto pásek nelze řešit výpočtem, ale funkci PP ochrany je nutno vždy doložit zkouškou, protože – jak bylo průkazně několikrát zjištěno – zkoušky ukázaly  vždy nejméně o 40 – 50 % horší výsledek, než odpovídalo výsledkům výpočtu – je to otázka vedení tepla přes beton, vzdálenost  pásky od okrajů otvorů atd., které nelze přesně definovat ani při nejlepší vůli.

904 06.02.2009 05:59:15 Koláček samosprava623@seznam.cz

dotaz: V rámci opravy výtahové šachty můžeme provést opláštění z makrolonu multi UV_ -hořlavost čsn730862 -C1-těžce hořlavé index šíření plamene čsn730863-L=37mm/min odkapávání z podhledu čsn730865 -hořící material neodkapává a neopadává. Děkuji za správu Koláček


odpověď:

Bohužel – uváděné údaje dnes již neplatí – platnost ČSN 73 0862 skončila již v r. 2007 a nyní musí být uváděny výhradně výsledky a zatřídění výrobků podle ČSN EN 13501-1 "reakce na oheň", kde se rozlišuje 7 tříd a materiál se hodnotí podle jiných kriterií.
Opláštění výtahové šachty a přípustnost makrolonu není možno stanovit koutkem dědy porady, ale musíte uvážit mimo jiné i odstupové vzdálenosti, výšku objektu a řadu dalších faktorů a to může stanovit pouze projektant PO se znalostí místní poměrů, resp. stavby jako celku. Je mi líto.

903 04.02.2009 12:52:49 Rostislav Šohaj Rostislav.sohaj@memo.ikea.com

dotaz: Dobrý den, v našem obchodnim domě vzešel požadavek na polepeni jednoho křídla únikových kovových dveři informačním potiskem. prosil bych o Váš názor, zda je toto možné, připadně jakým typem folie ( klasifikace ) by toto připadalo v úvahu. Děkuji


odpověď:

 

S odvoláním na čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 (mám k disposici pouze nové znění normy, která bude platit až od pololetí letošního roku, ale v té  dosud platné normě je to také) můžete na stavební konstrukci, bez porušení pláště, resp,. jakékohokoliv jiného funkčního prvku použit libovolnöu povrchovou úpravu do tlouštky (nyní 1,5 – v novém znění až 2 mm) za předpokladu, že její výhřevnost nepřekročí 15 MJ/m2. Otázkou je, zda se požární uzávěr může počítat mezi stavební konstrukce nebo zda se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. Doporučuji konzultovat s OU HZS v místě stavby, protože jde i o to, že je uzávěr v únikové cestě.

902 02.02.2009 15:44:05 Img Krumlovský Jiří krumlovsky@seznam.cz

dotaz: Dobrý den přeji, prosím o Váš názor a radu, jak vyřešit problém se sousedem, kdy stěna stavby vysoké cca 10 m tvoří i hranici pozemku, kdy ve výši cca 1 NP a 2 NP by měla být okna, která směřují na sousední pozemek, a soused si vymiňuje protipožární okna, která by směřovala na jeho pozemek. Okna o veleikosti cca 150 x 180 cm, umístěna v 1 NP jsou parapety ve výši cca 4 m, kdy na pozemku souseda ve vzdálenosti ý m stojí skladové prostory, které mají výšku ploché střechy ve výši 5m. Teneto sousedův sklad je ve vzdálenosti 7 metrů od stěny stavby. Jsou nějaká kritéria, která by mohla posloužit jako doklad o tom, že by protipožární okna nemusela být? žádám Vás o stanovení ceny, kolik by jedno PP okno o uvedených rozměrech stálo, a zda je možné i u těchto oken zabezpečit větrání a jakým způsobem. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Ing. Krumlovský Jiří íá í,a


odpověď:

Bohužel, soused má pravdu a Vy máte smůlu. Dosud platí vyhláška 137/98 Sb. (i když souběžně s ní i vyhláška 23/2008 Sb.,která ale stanoví totéž) která v § 20 k odstupovým vzdálenostem hovoří toto:

Požadavky na odstupové vzdálenosti

(1) K zamezení přenosu požáru sáláním tepla nebo padajícími hořlavými částmi konstrukcí z posuzovaného požárního úseku nebo stavby na jiný požární úsek či stavbu, popřípadě na volné sklady hořlavých látek musí být vytvořen nezbytný odstup, vymezený požárně nebezpečným prostorem. Při posuzování požárně nebezpečného prostoru se přihlíží i k požárně nebezpečným prostorům stávajících objektů.

(2) Požárně nebezpečný prostor musí být stanoven i u volných skladů hořlavých látek, u otevřených technologických zařízení, volně vedených rozvodů a u jiných zařízení a provozů, kde existuje možnost přenosu požáru na jinou stavbu.

(3) V požárně nebezpečném prostoru smí být umístěny pouze stavby nebo jejich části a zařízení, které odpovídají normovým hodnotám požární bezpečnosti.

Problém spočívá v tom, že i když by odstupová vzdálenost mezi Vašimi okny a jeho stavbou byla menší, než bylo zjištěno výpočtem podle platné projektové normy (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810), by v podstatě soused na sebe převzal trvalé věcné břemeno ve vztahu k Vaší stavbě , protože potom by se role obrátila a záleželo by jen na Vás, zda mu dovolíte na jeho vlastním pozemku stavět blíž, než činí ochranné pásmo požárně nebezpečného prostoru z Vašich oken. Jinými slovy, jeho požadavek na instalaci protipožárních oken je zdůvodněný. Cena takového  okna závisí i na požadované požární odolnosti a dalších parametrech a já Vám ji říci neumím, protože je naše firma ani nevyrábí ani nedodává, ale zkuste se informovat u společností HASIL Ostrava nebo DASIP Praha, kde Vám poskytnout i další informace.

 

901 30.01.2009 14:54:37 Marek Obtulovič obtul@seznam.cz

dotaz: Dobry den, jsem student architektury, ktery resi rodinny dum s transparetnim fasadnim prvkem. Chtel bych se Vas zeptat, jestli je mozne pouzit na fasadu polykarbonat jako posledni vrstva skladby fasady(myslim ,ze polykarbonat se radi do skupiny pozarni odolnosti B _je uz to vhodne ?). Kdyz ne , co je mozne pouzit z plastickych hmot, ktere by splnovali pozarni odolnost? Omlouvam se, ze pisu bez hacku a carek, na klavesnici neni. S pozdravem Marek Obtulovic Gent, Belgie


odpověď:

Obávám se, že to není tak jednoznačné. V daném případě nejde o požární odolnost (to je zcela jiná kategorie) a tu žádným plastem nezajistíte, ale o "hořlavost", resp. tzv. reakci na oheň.  V celé Evropě platí pro hodnocení  reakce na oheň norma a zkoušky podle  ČSN EN 13501-1 a ta třídí materiály do 7 stup’nů – kategorií. Nevím, do jakého stupně patří polykarbonáty, ale bude to nejméně stupeň C nebo D, což se dá klasifikovat jako materiály hořlavé a pravděpodobně odkapávající. Kromě toho se ve stejné normě (a v ČR ještě samostatným postupem podle ČSN 73 0863) hodnotí šíření plamene po povrchu a obávám se, že se po polykarbonátu bude oheň patrně rovněž šířit.
Pokud jde o fasádní prvky, nedávno se v normalizační komisi řešil problém použitelnosti pěnového polystyrenu pro zateplování. Tento materiál může být použít pouze za předpokladu, že je svrchu bezpečně zakryt skleněnou  perlinkou a omítnut, na stěnu musí být připevněn bez jakékoliv mezery mezi zdí a deskou a právě minulý týden se i s touto sestavou prováděly zkoušky ve zkušebně PAVUS Ve Veselí a vypadá to, že i takto se do cca 5 – 7 minut takto upravené zateplení vznítí.
Jinak řečeno – polykarbonát na fasády by snad byl za určitých podmínek podle mého názoru použitelný pro nízkopodlažní rodinné domky ve skupině DP3 podle ČSN 73 0810:2005, tedy na úrovni dřevostaveb, ovšem patrně jenom tam, kde případný požár neohrozí blízko stojící sousední stavby.
Berte to prosím jako můj názor, celý problém by bylo nutno posoudit ze širšího hlediska a to do této poradny nepatří.
900 29.01.2009 16:16:48 Pavel Jakl jakl@istar.cz

dotaz: Chtěl bych vědět,jaké nebo co jsou to spalné a co nespalné stropní konstrukce?Podle čeho se tyto konstrukce takto označují z jakých materiálů jsou a případně jakou tyto stropy musí mít požární odolnost?Děkuji Vám za odpověď.Pavel Jakl


odpověď:

Krásný dotaz.  Tento termín se vyskytoval ve starších normách a předpisech a jeho podrobný výklad naleznete na stránkách Ottovy encyklopedie, v aktualisovaném vydání z 1.1.1909. Poněkud aktuálnější výklad pak  naleznete na adrese www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos45.php-15k Nicméně stručně lze shrnout, že stropy spalné jsou všechny druhy stropů dřevěných, existují však i stropy polospalné, které obsahovati mohou škváru či jiný zásyp a nakonec stropy nespalné, což jsou stropy z betonu, železobetonu, keramiky či jiného nehořlavého materiálu zhotovené. Naposledy jsem tento termín slyšel jako terminus technikus při definici stropů v garážích. Ale myslím, že už se tento výraz nepoužívá.

 

899 27.01.2009 05:26:27 František Staněk stanek.f@tiscali.cz

dotaz: Dobrý den, prosím o radu, jak nejlépe provést spojení kouřovodu krbových kamen a komina, který je venku. Jedná se o starý srub, komín nelze dát dovnitř, potřeboval bych poradit dobrou izolaci, jak to udělat, aby se v průchodu chatou nezahřívaly okolní klády . Děkuji F.Staněk


odpověď:

Na podobné dotazy jsme tady odpovídali již několikrát a vždycky stejně. Tohle je problém, který je nutno řešit na základě znalosti konkrétního místa a jeho okolí. Izolací je poměrně dost – můžete použít například minerální čedičovou vlnu o objemové hmotnosti alespoň 120 kg.m-3, tlouštka izolace mezi rourou a dřevěnou stěnou by ovšem musela být nejméně 200 mm, můžete použít desky Promatect H a v nich opět dodržet alespoň 200 mm od dřeva, šlo by použít desky CETRIS, alespoň 20 – 30 mm tlusté, tady bych šel ovšem až na min. 300 mm – ale to vše je pouze nezávazné doporučení, protože také záleží na tom, jak moc se v prostupu potrubí ohřeje a kam vlastně ta roura ústí, jak blízko jsou stromy či jiný potenciálně hořlavý materiál atd.  Tohle by Vám měl poradit kominík nebo stavitel krbů.

898 26.01.2009 14:30:04 Jan Novotný honza.hasic@seznam.cz

dotaz: Dobrý den, Máte nějaké zkušenosti k aplikací nátěru Dexaryl na sbíjený vazník ?. Sám o sobě má vazník vždy tak 5-6 minut. Lze k tomu použít uvedený nátěr pro dosažení R15 ? Jak prokazovat požární odolnost nechráněného sbíjeného vazníku ? Musí k tomu být výpočet ? ——————————————————————————– Sídlo společnosti: J Seidl a spol., s.r.o. Husova 120, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 320 459, fax: 499 320 219 VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4, bankovní spojení KB Trutnov 13443/601/0100 www.seidl.cz


odpověď:

Podle mých zkušeností Vám žádný nátěr na sbíjené vazníky nepomůže. Po velmi krátké době (cca 5 – 8 minutách) se po odpaření vlhkosti jednotlivé prvky  uvolní, roztáhnou se spáry, pěna ve spárách popraská a potom hoří každé prkno zvlášť. Kdysi jsme to zkoušeli jenom informativně a raději jsme toho nechali. Pokud vím, na sbíjené vazníky neexistuje žádná zkouška a tedy ani certifikát či STO – prostě nedoporučuji.

897 24.01.2009 04:17:40 m.ca m.ca@centrum.cz

dotaz: Dobrý den.Dostal jsem na Vás kontakt a chtěl bych se zeptat na jednu věc.Budeme stavět nový pneuservis a byl nám naplánován protipořární poklop(teď nevím parametry-tř.odolnosti).Poklop má oddělovat přízení od podkroví a má rozměr 1000×1300mm.Jelikož je problém s dodavatelem,chtěl jsem se zeptat,zda-li je možnost nechat vyrobit poklop ocelový a opatřit nějakým Vaším nátěrem či obkladem.Projekt posílám v příloze.


odpověď:

K Vašemu dotazu chybí bohužel hlavní údaj a totiž – požadovaná požární odolnost. Naše firma právě dokončuje certifikaci 2 typů poklopů s požární odolností, jeden z nich o odolnosti EI/EW 15 DP1 do max. rozměru 1000×1000 mm (opatřený nátěrem DEXAMIN DV/S) a druhý s Ordexalem EI/EW 60 DP1 do rozměrů 1200 x 1200 mm. Ovšem bude záležet i na způsobu namáhání a požadované tlouštce, ten první je na 5 mm silném plechu  a celkem je asi 10 mm silný, ten druhý má tluštku cca 65 mm. Vše by mělo být dokončeno v těchto dnech (zkoušky jsou provedeny již vloni, ale certifikace chvíli trvá – bohužel).

896 22.01.2009 19:02:12 fejgl fejgl@kbv.cz

dotaz: Dobrý den,mám dotaz ohledně výměny vstupních dveří do bytu.Dům je zděný z roku 1948 a přemýšlím o výměně dveří do bytu, existuje nějaký zákon či předpis, který upravuje zda musí mít dveře nějakou protipožární úpravu? Nynější dveře asi protipožární nejsou…děkuji za odpověď


odpověď:

Pokud provádíte výměnu vstupních dveří do bytu v rámci údržby, musíte vycházet ze stavu, který byl schválen při kolaudaci objektu a v tom případě budou dveře patrně bez požární úpravy. Pokud ovšem provádíte výměnu na základě rekonstrukce v rámci stavebního povolení, musíte dodržet veškeré platné požární normy a předpisy a v tom případě již musí být dveře protipožární, pravděpodobně EI 30.

895 15.12.2008 14:03:08 Karel Peroutka kareldc@seznam.cz

dotaz: Pěkný den, prosím o malou radu s panelákovými dveřmi a jejich klikami. Na obrázku http://sweb.cz/kareldc/dvere.jpg se jedná o červené dveře, které dělí chodbu před výtahy s chodbou před byty (12-ti patrový panelák). Kováním s koulí zvenku jsme si chránili blízký předbytový prostor. Byl to důležitý článek ochrany který zloděje vždy odradil. Tuto kouli domovník odstranil, s tím, že je to nepřípustné a nahradil kouli normální klikou. Ptám se, zda lze jeho tvrzení vyvrátit. Dveře jsou standartní protipožární devadesátky, otvírané ven. Na každém (!) patře jsou dva hydranty a jeden hasicí přístroj. Před dveřmi jsou na každém patře nové funkční zvonky, stejně tak, jako před hlavním vchodem a před každým bytem. S každým bytem je rovněž umožněna komunikace domovními telefony. Domníváme se, že dle norem je možné kouli na těchto dveřích zachovat, aniž by tím bylo cokoli porušeno. Stejně jako u všech bytů a domovních dveří, lze i těmito dveřmi v případě požáru bezpečně uniknout ven. Na dveřích nebyly, kromě normálního štítku s koulí, žádné jiné zábrany. Podstata bezpečného úniku při požáru byla tedy zachována. Pomůžete nám kouli opět navrátit? Děkuji, Karel Peroutka, Jílové.


odpověď:

Ono je to sporné. Podívejte se do textu § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. V odstavci 3 se mluví o tom, že nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. Neříká se nic o tom, že z jedné strany ano, z druhé strany ne.

(3) V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit rozsah uvedený v příloze č. 6. Při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně chráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A.

Vyhl.202/1999 Sb. v § 4, odst. hovoří takto:

1) Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře podle §3 (tam se jenom mluví o tom, jak mají ty dveře vypadat) musí být provedeny, zabudovány do staveb a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti 6) tak,aby v případě požáru UMOŽŇOVALY VŽDY VOLNÝ PRŮCHOD A NEBRÁNILY PLYNULÉ A BEZPEČNÉ EVAKUACI UNIKAJÍCÍCH OSOB, ZVÍŘAT ANI ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY.

Lze očekávat, že lidí budou utíkat ven, hasiči dovnitř. Klíče v zasklených skřínkách, telefony a jiné radosti nejsou pro otevření dveří dostatečné.
Pokud se Vám to nelíbí, zkuste hasiče – preventisty v místním OÚ HZS.

A tady máte jednoznačný názor odborníka – hasiče z prevence:
Pokud se nejedná o Prahu, kde platí trošku jiné předpisy, tak i pro užívání staveb platí ustanovení § 37 odst. 8 vyhl. 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zde je stanoveno, že otvory v požárně dělicích konstrukcích (dveře, vrata, poklopy) musí být opatřeny požárními uzávěry, které svými typy a požární odolností odpovídají normovým hodnotám. Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob, popřípadě zvířat a zásahu požárních jednotek. Tzn., že z hlediska požární bezpečnosti staveb nesmí zajištění dveří bránit jednak úniku osob, ale ani případnému zásahu jednotek. Více však najdete v ověřené projektové dokumentaci Vašeho objektu, ze které je nutné zcela jednoznačně vycházet. Předpokládám, že se jedná o typově scvhálený objekt, který měl zpracováno požárně bezpečnostní řešení /technickou zprávu PO, požární zprávu…/. Každopádně je vhodné případné změny konzultovat popř. provádět po dohodě s autorizovaným projektantem! Osobně se domnívám, že Vámi zmiňovaná koule-klika nebyla součástí dveří při prvotním uvádění objektu do trvalého užívání. Více však příslušná PD!
Petr Chytrý

894 15.12.2008 13:48:29 Max Schmidt schmidtmax@volny.cz

dotaz: Je to možné? Z webu: www.sencostar.cz – nátěr NO-BURN Požární odolnost R15 až R90, Spotřeba nátěru 6-8 m2/1 litr, Použití bez základového nátěru, 1 vrstva nátěru má požární odolnost 15 minut Nátěry nevyžadují provedení odbornou firmou, lze je provádět na základě jednoduchého návodu Pro provedení není nutný žádný výpočet Cena nátěru pro R15 od 40,- Kč/1m2 Garantovaná životnost 20 let


odpověď:

Podobných dotazů jsem už několik dostal. Nechci se zaplést do nějakých sporů pro pomlouvání cizích výrobků, ale doklady, které jsem zatím k tomu dostal (prohlášení shody, různé certifikáty atd) jsou vystaveny vesměs podle norem, které nesouvisí s požární odolností. Můj osobní názor – jsem přesvědčen, že to požadavky platné ČSN EN 13501-2 nesplňuje, ostatně je vidět, že to prohlášení o shodě, které posílají zájemcům, je psáno člověkem, který vůbec netuší, o čem mluví. Norma EN 13501-1 není Eurokod, ale klasifikační norma na hodnocení reakce na oheň a další normy vůbec nesouvisí s u nás užívanými parametry. Je mi líto, ale neberu. Povídky o jednom nátěru na 15 minut, bez stanovení součinitele průřezu, bez uvedené vydatnosti atd atd. – nezlobte se, to je podle mně klamavá reklama. Kromě toho je tady také § 4.12. ČSN 73 0810:2005 a prokazování životnosti – na to nějaké prohlášení dovozce bez dokladů nestačí. Ovšem nechte si to Vy nebo dovozce přímo posoudit v AO 216 PAVUS Praha, je to autorizovaná osoba v tomto oboru a patří jim jediná čs. zkušebna na požární odolnost. Uvidíte co Vám řeknou. Já bych to do své stavby nepustil a jako hasič určitě na základě těch dokladů co mám nezkolaudoval.
893 08.12.2008 18:56:49 meggie denik.7@centrum.cz

dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli a popř. jakým způsobem by šla zkrátit požární bezpečnostní vzdálenost od sousedního pozemku. Odstupová vzdálenost je dodržena, tzn. 2 metry od hranice pozemku, ale bezpečnostní vzdálenost přesahuje 1,8 metru na sousední pozemek. Vyjímku nám sousedé nechtějí povolit. Jedná se o dřevostavbu, bungalow, na straně jsou tři okna malých rozměrů a vstupní dveře. Zajímalo by mne, jestli jde bezpečnostní vzdálenost zkrátit např. tím, že by stěna byla cihlová.


odpověď:

Odstupovou vzdálenost (jde o vzdálenost, plynoucí z požárních norem) samozřejmě můžete snížit tím, že snížite hořlavost, resp. reakci na oheň konstrukcí a materiálů, ze kterých je dům postaven. Tedy i záměnou dřeva za cihly. Ovšem musí se to týkat i oken, případně dalších otvorů – tohle by Vám měl ovšem spočítat a určit projektant – požární specialista, který zná konkrétní poměry.

892 04.12.2008 11:14:14 Jiří Altman altman@egp.cz

dotaz: Pro splnění požadavku požární zprávy zajistit požární odolnost nosné OK zajišťující stabilitu objektu minimálně 30 minut je zvažován protipožární nátěr . Problém je v tom, že byly realizovány antikorozní syntetické a alkydové třívrstvé nátěry. Otázka zní: je možné, v případě, že testy prokáží dobrou kvalitu nátěrů ( odtrh) realizovat protipožární nátěr na takto provedenou povrchovou úpravu, nebo je nutné stávající nátěry odstranit? Existují protipožární nátěry, které takovou aplikaci na již provedený antikorozní nátěrový systém umožňují? Pro výběrové řízení je toto velmi důležitá otázka vzhledem k velkému rozsahu konstrukcí. Děkuji za včasnou odpověď a s pozdravem Altmann Jiří Je mi velmi líto, ale nejde to. Pokud by byl na konstrukci pouze alkydový základ, patrně by se nějaký nátěr našel, ale v okamžiáku, kdy je aplikován i vrchní email, dokonce pak třívrstvý systém, je to prakticky vyloučeno. Vrchní email totiž obsahuje více pojiva než základ a tvoří separační vrstvu, která brání dobrému zakotvení intumescentního nátěru. Mimo to by byly i formální potíže s platností certifikátu, protože by se musely dělat patrně nové průkazné zkoušky. Tudy cesta patrně nevede. Jediné další možné řešení jsou nástřiky nebo obklady, doporučuji lepený obklad ORDEXAL – bližší naleznete na našich stránkách, samozřejmě můžete zkusit i nástřik TERFIX nebo obklad SDK nebo Promatectem. Jenom bych ještě rád upozornil na § 4.12 v ČSN 73 0810:2005.


odpověď:

Je mi velmi líto, ale nejde to. Pokud by byl na konstrukci pouze alkydový základ, patrně by se nějaký nátěr našel, ale v okamžiáku, kdy je aplikován i vrchní email, dokonce pak třívrstvý systém, je to prakticky vyloučeno. Vrchní email totiž obsahuje více pojiva než základ a tvoří separační vrstvu, která brání dobrému zakotvení intumescentního nátěru. Mimo to by byly i formální potíže s platností certifikátu, protože by se musely dělat patrně nové průkazné zkoušky. Tudy cesta patrně nevede. Jediné další možné řešení jsou nástřiky nebo obklady, doporučuji lepený obklad ORDEXAL – bližší naleznete na našich stránkách, samozřejmě můžete zkusit i nástřik TERFIX nebo obklad SDK nebo Promatectem. Jenom bych ještě rád upozornil na § 4.12 v ČSN 73 0810:2005…

 

458 11.11.2008 15:48:54 Mirek m.rpc@seznam.cz

dotaz: Dobrý den.Mám zhotovené sádrokartonové příčky,dají se nějakým způsobem omítnout aby svým vzhledem vypadaly jako příčky zděné ? Pokud ano,tak jakým postupem. Nechci tapety.Díky


odpověď:

Je mi líto, ale myslím, že se SDK omítat nedá, je tam vrstva kartonu. Patrně by šla omítnout příčka z Fireboardu, která má povrch ze skelné rohože, tam by to asi nevadilo, ale nejlépe, když se zeptáte přímo OTS   –  technického experta firmy Knauf Praha, ing. Nyče. Spojení najdete na internetu.

452 06.11.2008 09:42:55 Irena Fejfarová ing. fejfarova@lostav.com

dotaz: Obracím se na Vás s prosbou, kam se mám obrátit o zkontrolování stavu starého poškozeného komína, který si majitelé sousedního domu nechali obložit polystyrenem, potáhli ho lepidlem. Domníváme se, že toto z hlediska vzniku požáru není správné. Používají tuhá paliva k topení., Vzdálenost našeho domu je cca 8 m od sousedního. Děkuji za odpověď


odpověď:

Správné to určitě není a sousedé si zadělávají na docela pěkný požár, za předpokladu, že budou v zimě topit. Ovšem z právního hlediska je to jejich věc a oni nemusí žádnou kontrolu do domu pustit. Zkuste se obrátit na místní útvar prevence OÚ HZS nebo na stavební odbor Městského úřadu, ale moc si od toho neslibujte.

451 06.11.2008 08:18:29 Jiří Hemza jhemza@pla.cz

dotaz: Prosím o radu jak nejlépe z hlediska protipožárního vyřešit prostup kouřovodu kamen stěnou dřevěné chatky. Děkuji


odpověď:

Na tohle už jsem tady odpovídal. Pokud neznám konkrétní situaci, těžko poradit, ale i tak by Vám nejlépe poradil kominík, tohle je jejich parketa. V každém případě musí kouřovod procházet nehořlavým materiálem – nejlépe by bylo uložit kouřovod do sendviče, zhotoveného z desek CETRIS a čedičové vlny , tato vložka alespoň 20 cm na všechny strany od kouřovodu. Ale skutečně to lze řešit jedině na místě.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb