Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Postavení stohu slámy cca 25 metru od bytovky

Publikováno dne 30. 8. 2015

OTÁZKA: Prosím o pomoc ani po 14 dnech se nic neděje přeposílám tímto emailovou korespondenci Uvedený materiál je v majetku jiné firmy. Požádal jsem příslušné pracovníky o urychlený odvoz uskladněných balíků a toto mi bylo přislíbeno. Vedení firmy si uvědomuje rizika a proto samo usiluje o likvidaci skládky. S pozdravem  ———- Původní zpráva ———- Předmět: Upozornění Dobrý den Velice se mi nelíbí umístění a sklad slámy v Nových Lesích který je ve vzdálenosti cca 25 metrů od naší bytovky č.p.53 Žádám vás o urychlenou nápravu a odstranění tohoto skladu či meziskladu z důvodů obavy před požárem Odvolávám se na přílohu č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb Citace z vyhlášky , o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a to jak maximální povolení množství, tak bezpečné vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací. Základní podmínkou je, že volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m 3. Za volný sklad se také posuzuje souvislá skupina stohů, jejich celkový objem je rovněž nejvýše 4000 m 3. Bezpečnostní vzdálenost stohu s ohledem na možnost šíření plamene je od průmyslových závodů, zemědělských závodů a středisek a lesů stanovena na 100 m. Vzdálenost stohu od veřejné komunikace musí být nejméně 60 m, od železniční tratě 100 m. Od elektrického vedení o vysokém napětí je to minimálně 30 m a od volného skladu sena a slámy 50 m. Děkuji vám předem a věřím že urychleně zjednáte nápravu

ODPOVĚĎ: Vážený pane, sice chápu Vaši stížnost, ale bohužel pláčete na špatném hrobě, tohle neumíme řešit, nemáme žádné úřední postavení. Obraťte se místně příslušné hasiče (HZS v okresním nebo krajském městě) nebo ještě lépe na Obecní nebo městský úřad, případně na policii. Myto řešit nemůžeme. 

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb