Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Publikováno dne 16. 7. 2019

OTÁZKA: Jak mám postupovat, když se domnívám, že požadavky PBŘ (zpracované projektantkou na základě konzultace s HZS PK jsou předimenzované !! Mám jako OZO PO nějakou možnost do tohoto mluvit a zasahovat – vidím velkou ekonomickou náročnost a pak zbytečné provozní náklady – kontrol apod.

ODPOVĚĎ: Nejvhodnější mi přijde komunikace s projektantkou, kdy jí můžete upřesnit zvláštnosti objektu a provozu, ona Vám naopak sdělí, na základě jakých norem a článků navrhuje požadavky na stavbu tak, aby vyhověla platné legislativě. Konzultace s HZS bývá velmi užitečná, někdy i nezbytná pro optimální návrh konstrukcí a PBZ. Bohužel u složitějších objektů bývají náklady na PBS větší, ale tak to bohužel je. Jinak k otázce zasahování OZO do projektu PBŘ – to spadá do kompetence autorizovaného inženýra, OZO k tomu žádné oprávnění nemá.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb