Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požární ochrana při stavbě dřevostavby

Publikováno dne 25. 10. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, prosím, můžete mi říct, jestli na rozestavěné dřevostavbě musí být zajištění proti požáru, např. hasicí přístroje nebo dostupnost vody? Děkuji a jsem s pozdravem.

ODPOVĚĎ: V současné době platí prováděcí vyhláška k zákonu o požární ochraně a to vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která byla  v současné době novelizována vyhláškou č. 268/2011 Sb. V rámci těchto právních předpisů platí ustanovení § 29 pro provádění stavby, kdy je stanoveno, že "při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky této vyhlášky v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti." Tzn., že jsou zde uvedeny požadavky splnění technických podmínek požární ochrany při výstavbě stavby, a to v závislosti na stupni jejího provedení. I při výstavbě je nutno přiměřeně dodržovat požadavky technických podmínek pro navrhování 
 týkající se zejména zabránění vzniku a rozšíření požáru, přístupu ke zdroji požární vody a volné průjezdnosti příjezdových komunikací pro případný zásah jednotek požární ochrany.

Ing. Petr Chytrý

Tolik řeč paragrafů. Pokud je stavba rozestavěna, požadavky splníte jedním hasicím přístrojem (pokud je veliká tak dle projektu i více kusy). Jsou řemesla (např. svářeči, asfaltéři), která by měla mít hasicí přístroj při své práci k dispozici (vlastní). Přístroj většinou bývá u stavbyvedoucího v buňce (není-li příliš daleko) nebo umístěn vhodně na stavbě. V tomto případě bohužel hrozí časté odcizení. Příjezdová cesta pro HZS a zdroj vody by měly být řešeny již v projektu.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb