Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Prahová spára a brano na protipožárních dveřích

Publikováno dne 1. 11. 2010

OTÁZKA: Dobrý den, bydlíme v bytovce,kde ve společných prostorách za sklepními kójemi jsou umísteny kotle. Abych to popsala přesně, jedny dveře hned u kotlů nejsou protipožární,jsou to uplně obyčejné dveře do bytu. Poté se prochází sklepními kojemi a prijde se ke dveřím udajně protipožárním. Tyto dveře dle mého názoru neplní tuto funkci,protože mají nejméně 2 centimetrovou fuku mezi dveřmi a prahem a nemají nainstalované brano. Těmito dveřmi se vchází do prostoru bytovky a dále na schody. Chtěla bych se zeptat kam se moho obrátit když je mám zájmem aby tato vada byla odstraněna,na jaký úřad aby přišel udělat kontrolu. Jsme v bytovce nový majitele podílu na bytovém domě i na společných prostorách. Bytovka je ve společném spolupodílnictví a naše názory nejsou vyslyšeny. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Doporučil bych dohledat PBŘ a zjistit požadavky na požární uzávěry. Prahová spára může být v pořádku (viz. vyjádření níže), pokud jsou dveře protipožární, doporučil bych doinstalovat samozavírač (v případě požáru musí být dveře uzavřeny). Kontrolu Vám můžeme provést my nebo jakákoliv odborná firma, ale nutit do provedení nápravných opatření nikoho nemůžeme. Za požární bezpečnost odpovídá majitel nebo provozovatel objektu se všemi důsledky. Z hlediska státních orgánů dohled může provádět příslušné oddělení HZS, případně stavební úřad.

Ing. Petr Bohuslav

Vyjádření pracovníka zkušebny: Z pohledu zkoušky požární odolnosti dle ČSN EN 1634-1 musí být nastavení spár v tolerancích návrhových hodnot stanovených objednatelem zkoušky. Tyto hodnoty musí reprezentovat hodnoty užívané v praxi tak, aby byly dodrženy příslušné světlosti; maximální probíhající prahová spára nesmí překročit 25 mm. (čl. 7.3 příslušné normy). Nainstalovaný samozavírač není podmínkou této zkoušky. Pokud zákazník požaduje zkoušku s nainstalovaným samozavíračem a zkouška tak proběhne, pak výsledky zkoušky platí pro celou dveřní konstrukci. Pokud není požadavek na samozavírač, proběhne zkouška bez něho a výsledky zkoušky platí pro dveřní konstrukci bez samozavírače. Podle ČSN EN 1634-1 vydané v dubnu 2009, čl. 10.1.4 je umožněno nainstalovat samozavírač na dveřní konstrukci, proměřit všechny požadované podmiňující mechanické zkoušky a poté uvolnit sílu samozavírače. Pak výsledky zkoušky platí pro obě možnosti dveřní konstrukce.

Ing. Jiří Bradáč, PAVUS, a.s.

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb