Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Připojené digestoře do vzduchotechniky v panelovém domě

Publikováno dne 27. 11. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, jsem členem výboru SVJ. Bydlím v paneláku postaveném v roce 1965. V okolí našeho domu se již po třetí v průběhu několika let stal požár, který vznikl tím, že digestoř byla načerno připojená na laminátovou stupačku vzduchotechniky, která slouží k odvětrání koupelen a WC. I v našem paneláku jsou někteří majitelé bytů napojeni na tuto vzduchotechniku a my máme strach, že se z nedbalosti může stát požár také u nás. Chceme v budoucnu stupačky vyměnit,ale ještě několik let na to nemáme peníze a do té doby chceme zajistit bezpečnost v domě, alespoň tím, že vyzveme majitele bytů, aby digestoře zaslepili a používali recirkulační. Prosím, můžete nám poradit, podle jakého předpisu můžeme majitele upozornit, že musí napojení zrušit a šachtu uzavřít? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dotaz je položen pouze v obecné rovině aniž konkretizuje např. typ bytového domu (T-06B, T-08B….) a případně typ bytového jádra (B3, B42, B7, B7/70, BB4, B9, B10…). Pro bytová jádra (včetně jejich modernizace) platí ČSN 74 7110 "Bytová jádra", která byla schválena dne 16.3.1987 (má dále 2 změny)  a nahradila původní ČSN z 1.10.1966 (starší záznamy již nevlastníme). Norma se vztahuje i na modernizaci bytového fondu, kdy obsahuje i ustanovení o požární bezpečnosti (čl. 14 – 16), avšak  nevztahuje se na bytová jádra vyrobená podle výrobní dokumentace zpracované podle typových podkladů bytových jader schválených před nabytím účinnosti této normy (1.1.1988). Tyto skutečnosti musí posoudit příslušná osoba – tj. autorizovaný  projektant.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nové připojení "digestoří" (správně – "odsávací zařízení nad varnou plochou /sporákem/" v kuchyňské lince, pokud kuchyňská linka přímo navazuje na bytové jádro) na stávající laminátovou stoupačku vzduchotechniky se může zařadit mezi stavební úpravy jejichž provedení může negativně ovlivnit požární bezpečnost a pro jejich povolení je nutné postupovat podle intencí stavebního zákona. Je pak na příslušném projektantovi jaká případná opatření stanoví.
 Případná výměna sklolaminátového potrubí v celém domě zcela určitě příspěje ke zvýšení stávající požární bezpečnosti stavby a lze ji jen doporučit.

Ing. Petr Chytrý

Odvolat byste se mohli na stavební zákon (183/2006 v platném znění) §104, čl. 2e – ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce na stavbě neuvedené v  § 103e:  … udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení –  udržovací práce, jejichž provedení nemůže ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost,…. případně zákon o PO 133/1985, novelizovaný 237/2000 – §78d: Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb