Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Přístřešek u sousedova plotu

Publikováno dne 17. 2. 2014

OTÁZKA: Dobrý den. Máme na Vás dotaz a zároveň prozbu. Máme garáž u které jsme si zhotovili přístřešek na dřevo, který je dlouhý 6m a má výšku 2m. Vzdálenost od garáže k hranici sousedova pozemku je 1,5m. Soused má zhotovený plot o výšce 2,5m, který je zhotoven z modřínových fošem o síle 5cm. Soused mi nechce přísřešek na dřevo povolit, s tím že ohrožuji jeho majetek v případě požáru našeho dřeva. Přijde mi to nelogické, protože když by začal hořet jeho dřevěný plot tak by ohrožoval moji garáž. Jeho dům od našeho přístřešku je vzdálený asi 15m. a to si myslím že jeho dům neohrožuje. Za jeho plotem má pouze zahradu a okrasné dřeviny. A sám uskladňuje  dřevo přímo na své zdi garáže, která je vzdálená pár metrů od jeho domu. Děkuji předem za Vaši ochotu a budu se těšit na odpověď.

ODPOVĚĎ: Základní premisou uvedeného případu bude ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů – tj. odstup staveb podmiňujících bydlení od společné hranice min. 2 m. Toto pravidlo již platí dlouhá léta (bylo i v předchozích předpisech – např. i vyhl. č. 83/1976 Sb.). Neznám podrobnosti daného případu, tj. kdy byl povolen RD, garáž (která už mohla být povolena na výjimku)…., ale s ohledem na "novostavbu" přístřešku na dřevo, je právo plně na straně souseda. Vy můžete v návaznosti na ustanovení § 169 SZ požádat místně příslušný stavební úřad o povolení výjimky z odstupu stavby od hranice sousedního pozemku, ale účastníkem řízení musí být ze zákona i přímo dotčený soused. Souhlas si sice můžete vymoci případně i soudně, ale moc šancí ve Vašem případě nevidím. Doporučuji případnou vzájemnou dohodu (např. se zavážete, že část sousedova plotu "nahradíte požární zdí" z KB blok" apod.).
 HZS kraje se ke stavbám plotů nevyjadřuje. Toto je plně v kompetenci příslušného stavebního úřadu a popř. projektanta akce. Oba nerozdílně odpovídají za dodržování obecných požadavků na výstavbu (a to i z hlediska požární ochrany). Své případné připomínky ke stavbě plotu jste mohla a měla uplatnit v době výstavby plotu. Pokud poukazujete na další pochybení v činnosti souseda, máte rovněž možnost upozornit dotčené správní orgány – zejména stavební úřad popř. podat soudní žalobu. V první řadě je však třeba "zamést si před vlastním prahem" a spíše se sousedy vycházet. Život není o tom, že se všechno stane tak jak já chci, ale někdy se musím podřídit vyšším pravidlům.

Z dotazu vyplývá, že jste zřejmě již stavbu realizovali, což je v rozporu se SZ. "Drobné stavby" do 25 m2 (+ další podmínky), v návaznosti na § 79 odst. 2 písm. o) SZ, nevyžadují dokonce ani rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, ale musí se mj. jednat o stavbu v odstupové vzdálenosti 2m od společných hranic pozemků a nesmí sloužit ke skladování hořlavých látek (ve Vašem případě máte "hořlavé" dřevo).

Ing. Petr Chytrý

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb