Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární nátěr – dotaz na ČSN 73 0810

Publikováno dne 2. 8. 2010

OTÁZKA: Dobrý den, na jednopodlažní skladovací ŽB hale s pož. výškou h=0 opláštěnou PUR panely jsme jako paždík v 1/2 výšky použili válcovaný profil U 16 /je trvale přístupný/. Pro zvýšení pož. odolnosti na požadovaných 15 min. jsme jej natřeli protipožárním zpěnitelným nátěrem PROTHERM STEEL a doložili atestem zkušebny, protokolem o měření tloušťky nátěru, prohlášením o montáži a technickým listem dovozce, ve kterém je deklarovaná životnost 20 let. Příslušný orgán PO od nás požaduje prokázání životnosti zkouškami podle ETAG. Prosím o vysvětlení čl. 4.12. výše uvedené ČSN. Dle mého názoru jsme podmínky použití nátěru splnili. Děkuji

ODPOVĚĎ: Obávám se, že je to všechno složitější. Zkouška podle ETAG 018, kterou vyžaduje čl. 4.12 ČSN 73 0810:2009 v podstatě třídí jednotlivé typy nátěrů do jednotlivých skupin podle toho, na co a kam jsou určeny a je současně vstupním atestem, který potvrzuje, že nátěr vydrží nejméně po dobu 10 let funkční. Zatím jsem neměl v ruce ani jediný doklad o těchto zkouškách provedených na kterýkoliv u nás používaný nátěr – tady dovozci i výrobci zaspali, i když norma platí už rok. Pan Kocáb mě cca před týdnem ujistil, že má tyto zkoušky objednány u akreditované zkušebny a že se na nich pracuje. Předpokládám, že máte osvědčení o školení na tento nátěr, tak se s firmou spojte a požadujte, aby Vám v tomto směru poskytli bližší informace. Doklad od výrobce, že nátěr bude funkční po dobu 20 let máme také, ale je k ničemu, protože jde o papír, který se sice odvolává na dlouholeté zkušenosti, ale není podložen žádnou ověřenou zkouškou podle norem.

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb