Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární prohlídky

Publikováno dne 17. 3. 2011

OTÁZKA: Dobrý den. Jako předseda SVJ potřebuji poradit s prováděním protipožárních prohlídek. Jsme vlastníky panelového domu 4.NP o 16 bytových jednotkách. V domě nejsou žádné provozovny ani místnosti, kam by měla přístup veřejnost. Musíme jako právnická osoba zajišťovat pravidelné protipožární prohlídky. V současné době jsou prováděny pouze revize hasicích přístrojů a hydrabtů. Někdo říká, že by se měla prohlídka dělat 1x ročně, někdo zas že se nás to netýká. Děkuji za informaci.

ODPOVĚĎ: Vyhláška 246/2001 Sb. je určena pro právnické a podnikající fyzické osoby. Osobně si myslím, že se na vás jako “Společenství vlastníků” vztahuje, protože jste právnickými osobami a ze zkušenosti vím, že tak soudí řada vlastníků podobných objektů, kde prohlídky PBZ provádíme. Netýká se to soukromých vlastníků RD a jednotlivých bytů v soukromých domech, ale i tam je to sporné, protože i soukromý vlastník, který pronajímá byty, podniká. Přesné vymezení by Vám poskytl patrně právník, ale podívejte se do preambule vyhlášky a uvidíte sám.

Eduard Vašátko

DOPLNĚNÍ: Jak bylo zmíněno výše a jak vyplývá z ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), je společenství vlastníků jednotek ("společenství") právnickou osobou, která je mj. způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se SPRÁVOU, PROVOZEM a opravami společných částí domu ("správa domu").
Z tohoto ustanovení lze pak dovodit, že se  i na tuto osobu plně vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o požární ochraně (včetně citované vyhlášky o požární prevenci) týkající se provozování činnosti právnickými osobami.

Ing. Petr Chytrý

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb