Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Rekonstrukce stoupaček v panelovém domě

Publikováno dne 3. 12. 2012

OTÁZKA: V 8p paneláku z r.1986 byl rekonstruován rozvod vody(plast)a pozústalé spáry kolem trubek ve stupačkách byly ledabyle utěsněny žlutou montážní pěnou. Rád bych věděl, jestli z hlediska požárních norem je toto provedení dostatečné, případně jak by mělo být protipožární zabezpečení podle norem provedeno. Za odpověď Vám mnohokrát děkuji.

ODPOVĚĎ: Předpokládám, že byly nahrazeny pozinkované ocelové trubky, které již zarostly, plastovými rozvody. Jelikož došlo ke změně materiálu z nehořlavého na hořlavý, doporučil bych prostupy požárně utěsnit podle normy 73 0802 a 73 0810 (dle rozměrů provést certifikované ucpávky nebo dobetonovat). Původní ocelové potrubí bylo pravděpodobně pouze v úrovních podlaží přebetonováno (tenkrát existovalo mnoho typových řešení a výjimek i z platných norem PBS), což u kovového potrubí bez hořlavé izolace umožňují i současné normy. Co se týká dotěsnění montážní pěnou, tak z hlediska požární bezpečnosti je toto řešení naprosto nedostatečné a v případě požáru toto těsnění nedokáže zabránit jeho šíření, nehledě na pěnové izolace potrubí a vlastní plastové potrubí. V panelových domech jsou šachty nejrizikovějším místem pro šíření požáru. Nahlédněte do projektu rekonstrukce, mělo by tam být těsnění prostupů řešeno.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb