Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Rozdělávání ohně v bytovém domu

Publikováno dne 2. 4. 2012

OTÁZKA: Dobry den, Chtel jsem se zeptat. Bydlime v 4 patrovem bytovem dome, kde soucasti vlastnictvi bytu v prizemi je i prilehly pozemek. Existuje nejaka pravni uprava, ktera by omezovala vlastnikovi pozemku rozdelavani otevreneho ohne na pozemku? Krome obtezovani kourem existuje podle mne nebezpeci pozaru ve vyssich patrech domu v pripade preskoceni zhave iskry a pod..? Dekuji

ODPOVĚĎ: Přímý zákaz této činnosti v dané oblasti neexistuje. Mohla by ale existovat obecní vyhláška, která danou činnost nějakým způsobem upravuje nebo příslušné Nařízení kraje (např. období sucha – v současných dnech snad aktuální v Jihomoravském kraji – zákaz rozdělávání ohňů /neznám podrobnosti/). Jinak existuje jen obecná prevence, kdy v základních povinnostech fyzických osob ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně je stanoveno, že tato fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Dále platí ustanovení § 127 odst. 1 očanského zákoníku, které vlastníku věci (např. pozemku) ukládá, že se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. V tomto případě se lze, kromě soudní ochrany, domáhat ochrany u příslušného obecního úřadu postupem podle § 5 citovaného předpisu (Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu).
 V daném případě však preferuji normální ústní domluvu mezi jednotlivými účastníky.

Ing. Petr  Chytrý 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb