Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Rozvodnice v částečně chráněné únikové cestě

Publikováno dne 4. 2. 2015

OTÁZKA: Dobrý den, Na 5 podlažním bytovém domě (klasický činžovní dům z roku 1930) je prováděna nástavba 1 patra nových půdních bytů. Středem domu vede centrální schodiště vedoucí k jednotlivým stávajícím bytům a samozřejmě schodiště stoupá i k novým bytům v přístavbě. Součástí projektu je i PBŘ kde bylo toto schodiště označeno jako částečně chráněná úniková cesta. Na tomto schodišti jsou v každém patře umístněné staré plechové elektroměrové rozvodnice s hlavními jističi a elektroměry. Jakou požární odolnost mají splňovat tyto elektroměrové rozvodnice a jakou požární odolnost má splňovat elektroměrová rozvodnice v novém patře- půdní nástavbě? Děkuji za odpověď 

ODPOVĚĎ: Odpověď byste měl nalézt ve zmiňovaném PBŘ. Podle Vašeho popisu a užití částečně chráněné únikové cesty by se mělo jednat o změnu staveb skupiny II. dle ČSN 73 0834. V ČSN 73 0848 je bod 7.6.1 – Umístění elektrických rozvaděčů v prostoru chráněných únikových cest a částečně chráněných únikových cestách, které nahrazují chráněnou únikovou cestu v rekonstruovaných objektech dle ČSN 73 0834, v kterém se v závislosti na použité elektroinstalaci stanovují parametry konstrukcí a požárních uzávěrů. U vás předpokládám bod b) "elektrické rozvaděče s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěné v chráněné únikové cestě sestavené z jiných vodičů, prvků a výrobků než podle bodu a) musejí tvořit samostatné požární úseky, které se zatřiďují do II. stupně požární bezpečnosti s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI30 DP1 a požárními uzávěry v provedení EI15 DP1. V případě vybavení těchto elektrických rozvaděčů stabilním hasícím zařízením je postačující požární odolnost konstrukcí E15 DP1". Nicméně doporučuji situaci probrat s autorem PBŘ.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb