Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

SDK s požární odolností v RD

Publikováno dne 3. 1. 2014

OTÁZKA: Dle ČSN 73 0802 čl. 8.7.2.c je pro objekty OB 1 se zastavěnou plochou do 200m2 úleva týkající se požární odolnosti kce krovu (zjednodušeně nemusí být podhledy s požární odolností). V textu ČSN se píše o zastavěné ploše tj. včetně všech konstrukcí (obvodové stěny, vnitřní stěny,komíny a pod.). Nebylo by rozumnější posuzovat užitnou plochu tj. plochu, na které je kce krovu a následně SDK provedena a na kterou také ve skutečnosti požár působí? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Jedná se o úlevu pro velmi malé objekty a hranici je vždy nutné nějak vymezit, pokud možno co nejjednodušeji. Na základě konsenzu se došlo k hodnotě 200 m2 pro zastavěnou plochu. Pokud by hranice byla stanovena pro užitnou plochu, asi by hodnota byla menší, za to by se mnohem hůře počítala a kontrolovala. Např. při "užitném vnitřním" rozměru objektu 20 x 10 m a tl. stěny 0,5 m je zastavěná plocha už 231 m2, příčky a komíny přičítanou plochu ještě zvětší. Alalogicky potom pro zachování stejné požární bezpečnosti by užitná plocha byla stanovena na cca 160 – 170 m2. Nevím jestli by to byla pozitivní změna.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb