Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Skládka dřeva na hranici pozemku

Publikováno dne 26. 4. 2012

OTÁZKA: Dobrý den,potřeboval bych vědět jak daleko může mít soused hranici dřeva v délce 10m a výšce 2m od plotu. Nám to velice stíní, děkuji s pozdravem 

ODPOVĚĎ: Se stíněním se asi budete muset obrátit jinam, z hlediska PO Vám odpovím starší otázkou a odpovědí viz. níže.

Ing. Petr Bohuslav 

Palivové dříví před oknem garáže
Vloženo: 18. 10. 2010

OTÁZKA: Mám garáž, která stojí na hranici pozemku se sousedem, kde okno garáže směřuje k sousedovi (vše je řádně kolaudováno). Nyní mi soused 30cm od okna skládá palivově dřevo do tohoto prostoru. Dle mé požární zprávy musí být minimální odstupová vzdálenost 1,58m. Tuto skutečnost jsem oznámil HZS, ten mi oznámil, že nemá pravomoc provádět kontroly u fyzických osob dle § 35 písmeno A zákona 133/1985, a odkázal mi na Městký úřad výstavby a územního plánování (příp. kárnou komisi). Při osobní návštěvě pracovníka stavebního úřadu mi bylo sděleno, že volně uložené dřevo "není stavbou" a že neví jak s tím naložit.

ODPOVĚĎ: Protože tohle je dotaz pro nás dost komplikovaný, obrátili jsme se na odborníka z praxe. Tady je odpověď:

Je pravdou, že volná skládka dřeva (hořlavá látka!!!) není ve smyslu stavebního zákona "stavbou". Jedná se ale ve smyslu § 3 odst. 1 SZ o TERÉNNÍ ÚPRAVU. V daném případě se jedná o skladovací popř. minimálně manipulační plochu – stavební zákon nevymezuje její minimální plochu! Z hlediska požární bezpečnosti staveb se pak ve smyslu ČSN 73 0804 jedná o volný sklad, který se považuje za "objekt" a jako objekt se řeší. Tj. určují se zejména odstupové vzdálenosti a umístění tohoto "objektu" v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby.
Protože se však jedná o sklad (manipulační plochu) hořlavé látky, nespadá povolování těchto druhů "staveb" pod režim ustanovení § 103 odst. 1 písm. f/ bodu 3 ani ustanovení § 104 odst. 2 písm. f/ stavebního zákona.
V daném případě by bylo vhodné, aby příslušný stavební úřad nařídil provedení místního šetření za účasti dotčených orgánů státní správy. V tomto případě se pak může zúčastnit i příslušný HZS. Preferoval bych ale raději dohodu mezi zúčastněnými stranami. Pokud stavební úřad nereaguje, je možné se obrátit na jeho nadřízený orgán popř. podat příslušnou žalobu.
Neznáme přesná specifika daného případu, ale pokud soused dříve dřevo v blízkosti sousedovy garáže neskladoval, je možné podle mě použít i postup podle ustanovení § 5 občanského zákoníku – zásah do pokojného stavu, kde může rozhodnutí vydat i příslušný obecní úřad.

Plk. Ing. Petr Chytrý


Upozorňuji, že jde o názor z hlediska požární ochrany, nikoliv o názor právníka.

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb