Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Skladování v hromadných podzemních garážích

Publikováno dne 23. 4. 2012

OTÁZKA: Garážuji ve společných podzemních garážích. Moje garáž má výklenek a je uzavřená garážovými vraty. Vybral jsem si právě proto takovou, abych v ní mohl mít uskladněné předměty potřebné občas v domácnosti. Po volbě nových orgánů SVJ je tendence donutit uživatele mít v garážích pouze auto. Je to oprávněné? A jak stavebně upravit garáž tak, aby alespoň výklenek mohl být využíván k uskladnění (obezdít?, dvéře protipožární nebo obyčejné?)? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Ano, je to oprávněné. Určitě nebude problémem v takovémto stání mít kola, dětské autosedačky, nosiče a podobné příslušenství. Nicméně pro skladování výbavy domácností garáž určená není, viz. ČSN 73 0804 čl:

I.3.12 V požárním úseku řadových a hromadných garáží nesmí být umístěny prostory určené pro ošetřování, údržbu a opravu motorových vozidel, prodejny a sklady motoristických potřeb (sklady olejů, mazadel, nátěrových hmot, pneumatik, čalounického materiálu apod.). Tyto prostory musí tvořit samostatné požární úseky.

I.3.13 V požárním úseku hromadných garáží nesmí být ukládány pohonné hmoty. V požárních úsecích jednotlivých a řadových garáží se mohou ukládat kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech v množství nejvýše40 litrůna jedno stání vozidel skupiny 1, nebo 80 l na jedno stání vozidel skupiny2 a3 anejvýše 20 l olejů na jedno stání kterékoliv skupiny.V těchto požárních úsecích může být u vozidel umístěna jedna sada náhradních pneumatik pro zimní či letní provoz.

Pro tyto případy bývají v požárně oddělených prostorech samostatné "sklípky". Možností pro Vaše skladování by opravdu mohlo být požární oddělení Vašeho stání od zbytku hromadných garáží, viz. ČSN 73 0804 čl:

I.3.6 … Za jednotlivé garáže vozidel skupiny 1 mohou být považována požárně oddělená jednotlivá stání podle I.5.2, pokud stěny a stropy vykazují požární odolnost alespoň EI 15 DP1 v objektu s nehořlavým konstrukčním systémem; pokud stání nemá uzávěr nejméně odolnosti E 15 DP1, vytváří se před vjezdem stání požárně nebezpečný prostor s odstupovou vzdáleností d =5,0 m.

a zároveň je nutné míti na paměti i uvedenou poznámu:… Pokud prostor jednotlivé garáže je využíván trvale či dočasně k jinému účelu (např. jako prodejny, opravárenské dílny, skladu hořlavých látek – řezivo, polystyrény apod.), musí být tato změna požárního rizika nově posouzena. Stání v hromadných garážích nesmí být užívána k jiným účelům.

Zda toto uvedené řešení bude možné, Vám potvrdí (vypracuje dodatek PBŘ) projektant PBS, nejlépe ten, který řešil váš objekt a je seznámem se všemi návaznostmi na ostatní požárně bezpečnostní zařízení.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb