Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Smlouva o smlouvě budoucí

Publikováno dne 13. 9. 2012

OTÁZKA: Vážení, prosím o zodpovězení dotazu. Bydlíme v řadové zástavbě, koncový dům, sousedící s volným pozemkem. Na tomto pozemku se soused rozhodl postavit nový RD styl srubový. Podmínce vyhl.č.501/2006 Sb., § 25, odst.(2) o vzájemných odstupech staveb (mezi RD více než 7 m a od hranic pozemků více než 2 m) vyhověl, je to přibližně nad tyto hranice. Aby však mohl splnit požárně technické řešení stavby, přišel za námi se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Tuto jsme podepsali v dobré víře ,že to slouží pouze pro jeho povolení ohlášení stavby , a jak nám tvrdil nebude se nikdy uzavírat žádná smlouva o zřízení věcného břemene. Stavba byla jemu povolena – staví – je asi ve 2/3 hrubé stavby. Po celkovém zvážení nyní chceme zabránit, abychom zatížili náš dům věcným břemenem a toto prohlášení vůle chceme zrušit. Dotaz: Je možné, aby zpracovatel požárně bezpečnostního řešení splnil ustanovení § 11 vyhl.č.23/2008 Sb. a ČSN 73 0802 nějakou smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, a tím posunul požárně nebezpečný prostor na souseda? Máme za to, že zpracovatel požárně technické dokumentace vydal nesprávné rozhodnutí, které slouží k k vydání souhlasu s ohlášenou stavbou stavebním úřadem. Je v případě nesprávného rozhodnutí zákonný nárok na změnu a jaký je postup? Děkuji a zdravím.

ODPOVĚĎ: Bohužel tohle není dotaz na nás, ale na právníky, obraťte se prosím na ně.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb