Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Sprinklery X protipožární podhled

Publikováno dne 24. 9. 2015

OTÁZKA:  Dobrý den, v rámci rekonstrukce administrativního objektu řešíme nové rozvody SHZ nad požárním podhledem. Narazili jsem na problém prostupu sprinklerové hlavice skrz požární podhled. Lze tento prostup pomocí nějakého výrobku nebo systému zatěsnit? Nad podhledem se nachází nechráněná ocelová konstrukce. Děkuji. S pozdravem 

ODPOVĚĎ: Klasifikované těsnění (podle ČSN EN 13 501:2) do podhledu bohužel neznám. Tyto prostupy je nutné těsnit dle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810: "Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

POZNÁMKA: Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 (obdobně jako podle 6.2.2)."

Doporučuji vyvrtat otvor shodného nebo mírně menšího průměru a hlavici do otvoru natočit a utáhnout beze spár.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb