Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Třídy požární odolnosti

Publikováno dne 7. 11. 2013

OTÁZKA: Dobrý den, vysvětlete mi prosím rozdíl ve třídách požární odolnosti u požárních skel. EI – brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích. EW – omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích. Co přesně znamená označení EI 15 a EW 30. Děkuji 

ODPOVĚĎ: Jsou to charakteristické vlastnosti výrobku – mezní stavy, kdy dochází k překročení určitého parametru:

celistvost konstrukce E (t),  schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Mohou způsobit vznícení neexponovaného povrchu, nebo jakéhokoliv materiálu ležícího v jeho blízkosti. Obecně se stanoví na podkladě tří následujících kritérií :

– trhlin nebo otvorů přesahující stanovené rozměry;

– vznícení bavlněného polštářku;

– souvislého hoření na neexponované straně.

tepelná izolace konstrukce I (t),  schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou stranu. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv materiál v její blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v její blízkosti. Pro stanovení izolace se užívá průměrný vzrůst teploty na neexponované straně, omezený na 140 °C nad průměrnou počáteční teplotu, s maximálním vzrůstem teploty v kterémkoliv místě omezeném na 180 °C nad průměrnou počáteční teplotu. 

hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce W (t), schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak prvkem, tak i  z neexponovaného povrchu prvku na sousední materiály. Prvek má také chránit osoby v jeho blízkosti. Prvek vyhovující kritériu I, se hodnotí jako vyhovující i požadavku W po stejnou dobu. Maximální hodnota radiace, měřená podle specifikace ve zkušební normě, nepřekročí 15 kW/m2.

Číslo za uvedenými parametry (t) vyjadřuje čas v minutách, pro který je daný výrobek klasifikován – tj. minimálně po tuto dobu splňuje tato kriteria.

Ing. Petr Bohuslav

 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb