Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Umístění stavby od hranice pozemku

Publikováno dne 1. 10. 2015

OTÁZKA: Dobrý den, soused postavil dřevěnou halu přesahující plochu nad 25 m2 k výrobě palivového dřeva, hala již teď je postavena na hranici pozemku ( 1 stranou ), kt. sousedí s pozemkem v majetku města. Je na základě stavebního odboru města nařízena dodatečná kolaudace vč. požárně bezpečnostních úprav stěn a vjezdů. Podle předběžného zjištění navrhuje projektant na základě znalce ( v oboru požárně – bezpečnostních otázek ) požárně -odolnou izolaci vč. kovových stěn (omlouvám se, za neodbornou formulaci ) Vyhovuje umístění stavby od hranice pozemku ? případně kolik metrů má býti stavba od hranice – i když majitelem sousedního pozemku je Město ? je techn. norma, paragraf – kolik dřeva, dřevní hmoty může skladovat najednou na pozemku, případně požadavek na podlahu v tomto objektu výroby dřeva ? Děkuji předem za Vaší odpověď, S úctou

ODPOVĚĎ: Množsví skladovaného dřeva by měl řešit projekt – konkrétně Požárně bezpečnostní řešení. V tomto případě předpokládám především požárně bezpečnou vzdálenost od sousedních staveb, případně pozemků. Co se týká odstupu od hranice veřejného pozemku, i tato vzdálenost (0) může být v pořádku. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. , §25 vzájemné odstupy staveb.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb