Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Únikový východ v paneláku otevírán pouze čipem

Publikováno dne 11. 1. 2016

OTÁZKA: Dobrý den, dům má dva vchody které jsou zároveň značeny jako únikové východy. Nedávno se u nás vykradli nějaké sklepy a nechal se udělat vstup do domu a z domu na elektronický chip. Bez něj se ven prostě nedostanete. Dle mého názoru to tak být nesmí a není to bezpečné. Družstvo mi tvrdí že je vše v pořádku a dle norem. Otevírání zámku není ani nijak řešeno při výpadku proudu, nějakým náhradním zdrojem. Z domu se prostě nedostanete bez chipu. Můžete mi poradit jestli to tak může být? Popřípadě jak se proti tomu ohradit? Děkuji

ODPOVĚĎ: Je to velmi důmyslný způsob, jak v domě hromadit pobudy a zloděje, ale to je vaše rozhodnutí. V každém případě je to špatně, čip by měl být pouze na odblokování vstupu do objektu, odchod by měl zůstat volný – sáhnu na kliku a mohu odejít. V článku 9.13.1 ČSN 73 0802 je např. uvedeno: "Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit eva­kuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových ces­tách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také ruční otevření.

POZNÁMKA:   V objektech, kde jsou osoby neschopné samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu a je nutné pro zajištění bezpečnosti osob (nebo z jiných důvodů) dveře na únikových cestách blokovat, mohou být tyto dveře opatřeny přídržnými magnety, které se v případě požáru automaticky odblokují pomocí EPS. V bezprostřední blízkosti těchto dveří musí být umístěno přídavné tlačítko označené piktogramem pro odblokování dveří bez ohledu na EPS nebo obdobné zařízení. V odůvodněných případech postačí i přídavné tlačítko."

 

 Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb