Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Uzávěry rozvodů za mřížemi v bytovém domě

Publikováno dne 11. 5. 2014

OTÁZKA: Dobrý den V našem domě je na chodbě vedoucí k jednotlivým přístupům do místností se sklepními kójemi nainstalována mříž(prý z důvodu zvýšení bezpečnosti proti vykradení),která je uzamykatelná.Za ní se nachází uzamčený vstup k hlavnímu uzávěru vody a dalším uzamykatelným místnostem se sklepními kójemi,ve kterých se nachází další uzávěry topení a vody.Do těchto prostor mi byl odepřen přístup,neboť má sklepní kóje se nachází v místnosti před touto mříží,čímž mi byl znemožněn přístup k hlavnímu uzávěru vody i uzávěrům ostatních stoupaček vedoucích do mé bytové jednotky. Dle mého názoru se také zároveň jedná o únikovou a přístupovou cestu(jiný vstup než přes mříže není)do sklepních prostor. Zajímalo by mě jakými zákony a vyhláškami se takováto stavba mříže a přístupy k uzávěrům vody a topení ošetřují z hlediska požární ochrany a zda zde s nimi nevzniká rozpor. Děkuji

ODPOVĚĎ: Zákon o požární ochraně č.133/1985 v platném znění: § 5, odst. b) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob – b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, a obdobně § 17, odst. b) Základní povinnosti fyzických osob – b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

Osobně si znění "volný přístup" vykládám tak, že na přístupu k uzávěrům nebudou žádné zamykatelné dveře nebo jiné zábrany.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb