Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Vstupní dveře do bytu v panelovém domě

Publikováno dne 30. 11. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, právě s manželem rekonstruujeme družstevní byt. Firma, která nám rekonstrukci dělá, vybrala ocelové bezpečností dveře, které se montují do otvoru, tudíž musela trochu seříznout panel. Družstvo s tím ale nesouhlasí, že prý to není v pořádku co se týče protipožární ochrany a požaduje po nás uvedení do původního stavu. Ostatní byty mají původní dveře (30 let staré) montované na otvor. Čím bychom se v tomto případě měli řídit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Bohužel, z textu Vašeho dotazu není jasné, co bylo seříznuto, zda část dveří (křídlo nebo zárubeň) nebo část panelu, která se dveří nedotýká. V obou případech jde o chybu, protože dveře jako požární uzávěr jsou zkoušeny v provedení, které je dodáváno na trh a jenom v takovém provedení (ve všech detailech, včetně zámku) má platný certifikát a smí být použito ve stavbě s výrobcem deklarovanou požární odolností. Jakmile na takovém uzávěru cokoliv změníte, třeba právě zkrácením nebo přiříznutím dveřního křídla nebo úpravou zárubně, certifikát ztrácí platnost. Uvědomte si, že pro byt platí v daném případě(ocelové dveře) požadavek na  EI 30 DP1, to znamená, že ani při cca 8000C ve 30. minutě nesmí být na druhé straně od plamenů teplota vyšší než 1400C + teplota prostředí, dveře musí zůstat v rámu těsné a nesmí se kroutit, aby neprošlehly plameny. Přesně tak se v peci takové dveře zkouší. Jestliže někde něco uberete, už nikdo nezaručí, že budou dveře shodné se zkušebním vzorkem, a že budou fungovat, a certifikát  tudíž neplatí. Co se týká úpravy panelu, je to spíše záležitost statika. Pouhé zvětšení otvoru by z hlediska požární odolnosti nemělo mít vliv. Zde je důležité, aby zůstalo zachované předepsané krytí ocelové výztuže a tloušťka panelu. Montážní organizace by pro montáž požárních uzávěrů (což bytové dveře rozhodně jsou) měla být řádně proškolena a měla by vystavit doklady dle vyhlášky 246/2001 Sb. Každý výrobce požárních uzávěrů má schválené postupy montáže do různých konstrukcí, které zaručují deklarovanou požární odolnost. Z uvedeného dotazu spíše cítím nesouhlas družstva s novým vzhledem vstupních dveří. Pokud však rekonstrukce bytu probíhá podle schválené dokumentace a se souhlasem družstva, neměl by to být problém. K části dotazu, podle čeho se řídit – především dle schváleného projektu, v požární ochraně jsou to normy ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a vyhlášky 23/2008 Sb. a 246/2001 Sb. vždy v platném znění.

Eduard Vašátko 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb