Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Výkon státního požárního dozoru

Publikováno dne 24. 11. 2016

OTÁZKA: Dobrý den, dle Zákona č. 133/1985 Sb. je v § 31 definován Výkon státního požárního dozoru., který se dle odst. 1 písm. b) c) vykonává posuzováním dokumentace/projektové dokumentace, ověřováním podmínek požární bezpečnosti. V těchto odstavcích je přesně definováno, pro které stavby jsou dokumentace posuzovány. Dle odst. 3 se státní požární dozor dle odst. 1 písm b) c) nevykonává, cituji: \"b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona\", je tam uvedená výjimka pro písm. d,g, ale ta není pro můj dotaz důležitá. Dle výše uvedeného lze vyvodit, že státní požární dozor se nevykonává u ohlašovaných staveb dle § 104 odst. 1 a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, tedy u většiny RD, vyplývá mi z toho, že neni požadováno závazné stanovisko hasičů. Kde je tedy, prosím, definováno, že i k RD na ohlášku musí být závazné stanovisko hasičů? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: O odpověď jsem poprosil povolanějšího: plk. Ing. Petr Chytrý, HZS:

Princip by měl být, že do 150 m2 (na ohlášení) se nevyjadřujeme. Co je nad 150 m2 (myslím tím RD), tak je na stavební povolení a tam se vyjadřujeme. V odůvodněných případech se můžeme "sdělením" (ne stanoviskem) vyjádřit "na žádost stavebního úřadu" i k menším RD (tj. pod 150 m2) v rámci "dobré správy". Jedná se o nějaké komplikované případy apod. Dále jsou případy, kdy stavební úřad rozhodne, že stavbu na ohlášení bude povolovat na stavební povolení, ale tam platí předchozí věta, že mi se můžeme, v případě žádosti SÚ, vyjádřit sdělením. Je možné, a proto ten dotaz, že stavebník obdržel od stavebního úřadu formulář k ohlášení stavby RD podle § 18a přílohy 8 – část B vyhl. 503/2006 Sb. Tam totiž je uveden u ohlašovaných staveb i "orgán požární ochrany". Ale jedná se o "víceúčelový" formulář a správně při jeho předání stavebníkovi měl stavební úřad správní orgány, které nepožaduje, proškrtnout! Vsadil bych na tento problém!!! Pozor, bavíme se o výkonu SPD. Děláme i CO, pokud se jedná např. o rekonstrukci malého RD, na kterém je umístěna např. siréna, vyjadřujeme se k tomu i jako "civilní ochrana", ale to asi není tento případ.


Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb