Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Výplň balkonu panelového domu

Publikováno dne 3. 4. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, provádíme rekonstrukci 10 patrového panelového domu, výška 29 m. V rámci prací je plánována i výměna balkonového zábradlí. Investor chce výplně zábradlí z polykarbonátu. Je to možné z požárního hlediska? (někde jsem četl, že tyto výplně mohou být pouze do 15 m výšky objektu…). Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ: Odpověď naleznete v ČSN 73 0810:2009 v následujícím článku:

5.4.10 Balkony, lodžie a pavlače umístěné před nebo v rovině obvodových stěn objektů s požární výškou větší než 12.0 m musí mít výplně parapetů z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Pokud výška objektu h > 30,0 m, aniž by v přilehlých požárních úsecích bylo instalováno SHZ, musí být tyto výplně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Jsou-li u objektů s požární výškou h > 12,0 m lodžie, pavlače popř. balkony zcela uzavírány (např. zasklením), musí být tyto úpravy, včetně výplní parapetů, provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Ve všech výše uvedených případech musí být index šíření požáru is = 0 mm . min-1. Těmito úpravami se nezvětšuje velikost požárně otevřených ploch a úpravy jsou vyhovující i z hlediska požárních pásů.

Pro všechny výše uvedené případy u objektů výšky h =< 30 m mohou být použity výrobky, u kterých se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáže, že v době 30 minut nedojde od spodní hrany zkušebního vzorku k šíření požáru přes O,5 m.

POZNÁMKA:   Ustanovení tohoto článku se vztahuje na změny stávajících staveb (včetně panelových objektů) i na novostavby.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by byl použitý polykarbonát klasifikován ve stupni B ve smyslu ČSN EN 13501-1, potom by jej bylo možno použít, protože obvykle vyhoví i index šíření plamene. Doporučuji však nejprve zkontrolovat doklady a teprve potom aplikovat, jinak se můžete při kolaudaci dožít zajímavého překvapení. Né každý polykarbonát totiž těmto požadavkům vyhoví.

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb