Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Výstup na plochou střechu

Publikováno dne 8. 3. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, vlastním se sousedem bytový dům, vysoký cca 9 m s plochou střechou. Soused při zateplování poloviny domu odstranil žebřík sloužící k výstupu na střechu a žádný neinstaloval. Nemáme teď možnost výstupu na střechu, např. k provedení kontroly komínových těles či hromosvodu. Porušil tím soused něco?

ODPOVĚĎ: Mohl tím porušit čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 …Požární žebříky musí odpovídat požadavkům ČSN 74 3282, být umístěny pravidelně po obvodu objektu (popř. i uvnitř objektu) a smí být navzájem vzdáleny nejvýše 200 m, měřeno po obvodu objektu. Jednopodlažní objekty o půdorysné ploše větší než 200 m2 a vícepodlažní objekty o půdorysné ploše větší než 100 m2 a o výšce větší než 9 m, musí mít požární žebřík tehdy: a) není-li na jejich  střechu přístup jinou cestou (např. chráněnou únikovou cestou, vnějším schodištěm) nebo b) mají-li instalováno zařízení na odvod kouře a tepla střešními odvětracími klapkami s výjimkou odvodu kouře z prostoru chráněných únikových cest, šachet požárních výtahů a instalačních či odvětracích šachet. Doporučuje se, aby v případech uvedených v bodech a) a b) byly osazeny vždy alespoň dva požární žebříky, a to pokud možno na protilehlých stranách objektu.

Záleží však na původním projektu. Pravděpodobně mohl porušit i jiné předpisy přímo nesouvisející s požární ochranou, nehledě na to, že je to poměrně nepraktické a v případě revizí a oprav i nákladné – cena plošin nebo lešení.

Ing. Petr Bohuslav 

 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb