Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Vytápění skladu hořlavých kapalin

Publikováno dne 2. 12. 2010

OTÁZKA: Dobrý den. Jakým způsobem lze vytápět příruční sklad hořlavých kapalin se dvěma větracími otvory ve stěnách, provedený podle ČSN 65 0201? Poraďte vhodný materiál na zakrytí (ucpání)otvorů v zimním období, polystyrén asi nelze použít?. Rozměry skladu jsou 3 x 2,5 m, skladují se zde hořlavé kapaliny I. až IV. třídy nebezpečnosti. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Vytápění musíte zvolit výhradně nepřímé a dle skladovaných látek ještě určit povrchovou teplotu případných registrů. Ohledně ucpání větracích otvorů to je poněkud složitější – asi by se vůbec ucpávat neměly. Pokud jsou příliš veliké (nad požadavek projektu), také záleží na tom, kam větrání ústí, zda do volného prostoru nebo do sousedního požárního úseku. Pokud jsou ve větracích otvorech požární mřížky nebo klapky, použijte na zúžení profilu pevnou konstrukci, která neovlivní uzavření uzávěrů. Pokud jdou otvory do volného prostoru (pozor na odstupové vzdálenosti), vhodným materiálem jsou např. desky z minerální vaty.

Ing. Petr Bohuslav

DOPLNĚNÍ ODBORNÍKA S ODKAZEM NA ČSN: S případným zakrýváním větracích otvorů bych byl velice, velice opatrný! Problematika vytápění skladu měla být řešena zejména v projektové dokumentaci. Pokud jde o dodatečnou instalaci, tak je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb je daná problematika řešena normativními požadavky ČSN 06 1008 "Požární bezpečnost tepelných zařízení". Zde v kapitole "Požadavky na instalaci tepelných zařízení podle charakteristiky prostředí" naleznete potřebné informace k instalaci teplených spotřebičů popř. zařízení a to i pro instalaci těchto zařízení ve skladech hořlavých kapalin a plynů. Výchozím materiálem bude zejména ověřená projektová dokumentace a "protokoly o stanovení prostředí".

Ing. Petr Chytrý

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb