Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Zaslepený suchovod po záboru chodby

Publikováno dne 8. 11. 2016

OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal na radu v následující situaci: Minulý rok jsem koupil byt v panelovém domě, u kterého byl asi před 25 lety proveden zábor chodby, tím pádem byl na patře zamezen přístup k hydrantu a suchovodu. Hydrant byl jako součást záboru vyveden ve a suchovod zaslepen. Nicméně požární revizní technik (i podle dřívějších zápisů požarní ochrany z předchozích let) uvádí opakovaně následující zjištění: " V domě je instalován požární vodovod s hydranty typu D 25, se skříněmi vkaždém podlaží domu a nezavodněné požární potrubí s vyústěním rovněž v každém podlaží s výjimkou 2, a 5. podlaží, kde po provedení záboru části domovní chodby a přičlenění k bytům prochází nezavodněné požární potrubí byty a vyústění bylo zaslepeno. Revize hydrantů byla provedena v 0512015 firmou 1. KM servis s,r.o,, se závěrem schopné provozu. " Na základě tohoto na mě vedení svj začalo tlačit, abych nějakým způsobem situaci ohledně suchovodu vyřešil (týká se mě 5 nadzemní podlaží) a já z hlediska požární bezpečnosti nechci úplně dělat "mrtvého brouka", i když to chápu tak, že to jen chtějí na někoho hodit. Zkoušel jsem obstarat projektovou dokumentaci ohledně záboru na stavebním úřadě, ale nebyli ji schopni dohledat, přesto je bytová jednotka s novými rozměry správně zavedena na katastru, takže předpokládám, že kolaudace zkrátka proběhnout musela. Spíše teď zkouším zjistit, zda je vývod suchovodu ve 4 patře (5np) vůbec potřeba a jestli existují nějaká pravidla, která dovolují suchovod mít vlastně zaslepený. Při hledání jsem narazil na ČSN 73 0873, kde se jedině uvádí následující: " Nejvzdálenější místo požárního úseku od vnitřního odběrního místa musí být nejvýše 40 m pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí a 30 m pro hadicový systém se zploštělou hadicí. Vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice. Přitom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m u obou typů hadicových systémů. " což by dle mého chápání problematiky znamenalo, že tak dlouho, jak se dá hadice natáhnout z nižšího nebo vyššího patra, mělo by to být v pořádku. Děkuji Vám za jakoukoliv radu.

ODPOVĚĎ: "Zábor" části chodby asi nebyl zcela v souladu s předpisy, nezdá se mi, že by HZS dal souhlas se "zaslepením" nezavodněného potrubí – suchovodu. Hydrantová skříň slouží především vám, jako uživatelům domu k likvidaci vznikajícího požáru, kdežto suchovod slouží výhradně jednotkám HZS, které si na něj u paty domu napojí cisternu s vodou, nahoře hadice a nemusí komplikovaně natahovat vlastní vedení – zásah je rychlejší, dodávka vody řádově vyšší, likvidace požáru je jednodušší a škody jsou nižší.

Váš výňatek z ČSN 73 0873 se týká navrhování hydrantových skříní a nikoliv suchovodu. Nejsem právník, takže to berte jako laický názor, ale zábor pravděpodobně muselo schválit družstvo nebo společenství vlastníků s vědomím následků, takže náklady na zprovoznění suchovodu (jeho vyvedení na chodbu) by asi mělo nést opět celé družstvo nebo společenství.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb