Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Zatarasení vchodu

Publikováno dne 24. 6. 2010

OTÁZKA: bydlím v desetipodlažním panelovém domě, který má dva východy. v současné době probíhají přípravy rekonstrukce domu stavbou lešení. jeden vchod je zčásti blokován stojkami lešení, druhý je zatarasen a uzamknut zcela. z domu je pak úniková cesta v případě nehody pouze po lešení, což nechci ani domýšlet. nezdá se mi takový postup, dle mého by i v případě rekonstrukce měli být oba východy v provozu. rekonstrukce je plánována pouze na tři měsíce, ale někdy je pozdě něco řešit již včera. děkuji za odpověď mik.

ODPOVĚĎ: Platná vyhláška č.23/2008 Sb. stanoví v § 10, že
(1) Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhlášky a českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 1. Nouzovým osvětlením musí být vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.
(2) Otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 1 části 2.
§ 30 téže vyhlášky dále stanoví, že v únikových cestách musí být zajištěna možnost úplného otevření dveřních křídel a nesmí být ohrožena volná průchodnost. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze 6, v části A, kde je podrobně popsáno co smí a nesmí v únikových cestách být a jak mají tyto cesty vypadat.
Platná ČSN 73 0802 pak v čl. 9 stanoví, že
9.1.1 Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob [1]) z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.
Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové cesty:
a) nechráněné, viz 9.2;
b) chráněné, viz 9.3.
Kromě únikových cest, jejichž kapacita musí být postačující pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části, musí být v objektech uvedených v 9.7.2 nebo v navazujících normách vybraných objektů zajištěny náhradní únikové možnosti.

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb