Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Zateplení balkonu

Publikováno dne 8. 3. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, zateplují nám panelový dům, požární výška je do 12 m objekt má jedno technické podlaží a 4 obytná, a budou zateplovat i balkony ze železobetonu, je možné na spodní část balkonu dát polystyren, nebo se musí izolovat mineralní vatou, balkony neslouží jako unikové cesty.

ODPOVĚĎ: v ČSN 73 0810, čl. 3.1.3 je uvedeno: …Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů h > 12,0 m se navrhují podle těchto zásad:… a v poznámce tohoto článku: …Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; doporučuje se však postupovat obdobně jako podle bodu a1) a a3). …

Stačí tedy polystyren, doporučuji body a1 a a3 prostudovat, ale je to doporučení, nikoliv nutnost. Může to však stanovit projektant vzhledem k místním podmínkám. (Pokud dáte polystyren třídy reakce na oheň E a stěrkovou omítku s indexem šíření plamene  I= 0 mm/min, splníte i tato doporučení.)

Ing. Petr Bohuslav 

 

 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb