Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Zvýšení požární odolnosti dřevěných palubek

Publikováno dne 27. 6. 2016

OTÁZKA: Stavebník rodinného domu nahradil stropní podhled ze sádrokartonových desek s požadovanou požární odolností EI 15, chránicí dřevěnou střešní konstrukci, dřevěnými palubkami o tl. 18 mm, což je v rozporu s PBŘ stavby. Stavební úřad proto nedal souhlas k užívání stavby. Dotaz, je možné nějakým protipožárním nátěrem dřevěných palubek docílit požadované požární odolnosti podhledu?

ODPOVĚĎ: Pokud podhled překryje ještě jednou vrstvou palubek tl. 15 mm a natře ho protipožárním nátěrem Dexaryl B Transparent, lze na takto provedený podhled vydat Osvědčení o požární odolnosti EI 15, viz. katalogový list zde.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb