Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Zvýšení požární odolnosti OK výpočtem s protipožárním nátěrem

Publikováno dne 1. 3. 2011

OTÁZKA: Dobrý den. Chtěl bych vás požádat o koncepční pohled na kombinaci požární ochrany ocelových profilů. Jedná se mi o skutečnost, kdy je stanovena požární odolnost nosné OK R15 výpočtem dle EN, nicméně je požadována odolnost vyšší, nejčastěji R30. Toho se už dá výpočtově většinou dosáhnout jen za cenu výrazného zvýšení spotřeby oceli, proto se přistupuje k "teorii"-R15 výpočtem a zbytek do R30 nátěrem. Setkal jsem se však i s přístupem např. výpočtově R12 a do R15 se to dotře. Je to principielně správný přístup? A za jakých podmínek ho lze realizovat? Musí se použít jen specielní nátěry ( např. s vyšší teplotou expanze) nebo se dá řídit tloušťka nátěru, nebo tuto kombinaci nelze dokladovat? Děkuji

ODPOVĚĎ: Bohužel všechno co popisujete je nesmysl a pokud to někdo takto počítá, připravuje si problémy. Všechny přípravky, zvyšující požární odolnost ocelových konstrukcí jsou ve svých dimenzačních tabulkách (tech.podkladech) uvažovány jako celek. To znamená,  že požadovanou požární odolnost lze podle průřezu, resp. poměru Am/V . m-1 ocelového prvku řešit příslušnou tloušťkou nátěru, nástřiku či obkladu, vyplývající z dimenzační tabulky konkrétního nátěru, nástřiku či obkladu s tím, že jde o požární odolnost natřeného či obloženého prvku příslušné dimenze jako celku a nelze sčítat  (na rozdíl např. u dřevěných prvků) požární odolnost nenatřeného profilu a k němu přičítat zvýšení požární odolnosti nátěrem či obkladem. Zkoušky a z nich vyplývající tabulky zásadně vycházejí  ze zkoušených prvků a ty se zkoušejí vždy opatřené příslušným ochranným systémem. Jinak řečeno – chcete-li chránit ocelový nosník na R 30, opatříte ho podle příslušné dimenzační tabulky, vypočtené zkušebnou, odpovídající tloušťkou nátěru a to v závislosti na tom, na jakou teplotu ho chcete chránit.

Eduard Vašátko

Pouze doplním, že dimenzační tabulky bývají zpracovány v rozsahu od 350 do 750 oC, což umožňuje projektantům a statikům zohlednit zatížení konstrukce. Běžně udávané hodnoty v prospektech a katalozích bývají na 500 oC, což je teplota, na kterou se ochrany navrhují, pokud projektant nestanoví jinak. Ostatní návrhové tabulky slouží pro přesné návrhy dle výpočtů, kde projektant stanoví teplotu konstrukce, na kterou se má ochrana navrhnout podle zatížení. Zjednodušeně – je-li konstrukce zatížena velice málo, dá se přistoupit až na teploty oceli 750 oC, je-li úplně na "doraz", navrhuje se na 350 oC. Vždy se však hodnotí nosník dohromady s nátěrem, jak popisuje kolega výše.

Takže odpověď: principiálně to správný přístup není, dokladovat se nedá.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb