Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Ekonomické aspekty požárně bezpečnostních zařízení

Publikováno dne 4. 11. 2009

Jen málokdo z Vás patrně ví, že na požární ochranu každé stavby, kterou v České republice postavíte, věnujete v průměru 6 až 10 % všech nákladů z rozpočtu. Tyto náklady nejsou obvykle rozpočtovány jako samostatná položka, ale větší část je jich skryta v jiných rozpočtových kapitolách. Nejde o malé částky a když už musí být s ohledem na požární bezpečnost investovány, měly by být využity racionálně a s maximálním efektem.

Se vstupem do EU se stále rychleji mění normy a předpisy, požadavky na požární bezpečnost rostou rok od roku a většina projektantů má plnou hlavu starostí, aby vedle své vlastní práce dokázala všechny tyto změny dostatečně rychle podchytit.

Materiály a jejich použitelnost ve stavbě se však mění ještě rychleji a průběžně novelizovaná znění platných předpisů (např. zákona 277/03 Sb., zákona č.50/97Sb. Nař.vlády 163/02Sb.,190/03 Sb., vyhlášek MV ČR 202,246; zákona 59/98 Sb.) ukládají stavebníkům a uživatelům z hlediska PO nové povinnosti a následně i velmi vysoké sankce za jejich porušení nebo neplnění.

Považujeme proto za zbytečné plýtvání Vašimi penězi dosavadní praxi, která nutí projektanta, aby navrhoval protipožární ochranu stavebních prvků až do konkrétních aplikací bez aktuálních znalosti celé materiálové, dodavatelské a technické báze oboru. To není jeho problém! Jeho práce by měla končit technickou zprávou požární ochrany a stanovením požadavků.

Materiálové řešení a konkrétní provedení požární ochrany na stavbě je naopak povinností profesních, specialisovaných firem, které také musí nést za svá řešení plnou garanci. Tedy firem, jako jsme my. A my se snažíme, aby nám v tomto směru nic neuniklo. Spolupracujeme s téměř všemi autorizovanými pracovišti v oboru v celé ČR a částečně i na Slovensku, spolupracují s námi téměř všichni výrobci a dodavatelé kvalitních protipožárních systémů, jsme autorizováni a vyškoleni k provádění téměř všeho, co je v oblasti pasivní protipožární ochrany staveb v tomto státě schváleno k realizaci. Z toho důvodu jsme také schopni vybrat optimální řešení, které bude odpovídat požadavkům projektanta a bude přitom za daných podmínek nejúspornější.

Nabízíme Vám proto trvalou spolupráci při všech Vašich akcích, na všech Vašich stavbách:

Pro průběžnou informaci projektantů – požárních specialistů, preventistů HZS a pracovníků TPV vydáváme pravidelně náš technický zpravodaj, zaměřený na materiály v požární ochraně “ INFORMACE„. Další podklady naleznete v naší technické dokumentaci, katalogových listech, tabulkách – prostě v INFORMACÍCH. Zatím jsou bezplatné a rozesíláme je – pokud náklad stačí – na požádání všem pracovníkům výše uvedených profesí

Sdílejte článek

Další články v sekci Ekonomika požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)