Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika protipožárních lepených obkladů stavebních a technologických konstrukcí

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Jedná se o moderní ověřený typ protipožární ochrany stavebních konstrukcí pomocí speciálně modifikovaných desek z čedičové plsti o vysoké objemové hmotnosti, s nízkým obsahem pojiva. Desky jsou zatříděny podle ČSN EN 13501-1 podle reakce na oheň do třídy A1 a lepí se na ocelové, železobetonové, keramické, plechové a další konstrukce speciálním žáruvzdorným a trvale pružným lepidlem a zajištěny kovovými sponami do doby, než lepidlo uschne.

Lepené obklady mají ve srovnání se všemi ostatními způsoby zvyšování požární odolnosti konstrukcí (s vyjímkou nátěrů) podstatně nižší hmotnost (cca 200 kg.m-3), nedilatují, dobře snáší tepelné změny a dynamické namáhání včetně vibrací a rázů. Jejich montáž se provádí suchou cestou a je velmi jednoduchá a rychlá, což umožňuje jejich efektivní aplikaci v řadě případů i při rekonstrukcích a opravách při plném provozu. S ohledem na použitý materiál řeší tento obklad i problémy s tepelnými mosty a zlepšuje celkově zateplení celého objektu. Současně přispívá i ke zvukové izolaci, zvláště při aplikacích na plechové střechy a stěny. Proti deskovým obkladům mají tyto obklady při obvykle vyšších hodnotách požární odolnosti příznivější cenu.

Pro aplikaci je třeba vždy předem uvést do projektu požadovanou návrhovou teplotu, pro kterou má být lepený obklad určen. Tato návrhová teplota je závislá na statickém zatížené chráněné konstrukce a pohybuje se v intervalu od 350°C do 750°C.

Dle ČSN 73 0810:2009 (při klasifikaci nechráněných nebo chráněných ocelových nebo spřažených ocelobetonových prvků, viz 7.4.6 ČSN EN 13501-2:2008) lze bez dalšího průkazu u těchto částí ocelových konstrukcí považovat za kritickou teplotu:

– 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod. zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení

 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků (vaznic, krokví apod.) či prvků střešních plášťů, u roštových podlahových a jiných prvků, u nichž se vyžaduje požární odolnost

– 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části.

Na této teplotě je závislá celková tlouštka obkladu a tedy i výsledná cena.

B. Před aplikací nutno zvážit

Limitujícími vlastnostmi pro aplikaci lepených obkladů je především pracovní prostředí. Během montáže musí být konstrukce zcela suchá, práce musí být prováděna při teplotách nad + 3oC, přičemž minimálně stejnou teplotu musí mít i chráněná konstrukce. Z toho vyplývá, že

C. Životnost

Lepené obklady se začaly zkoušet od roku 1985 a jejich praktické provádění na stavbách jsme po celých sériích ověřovacích zkoušek začali od roku 1996. Dosud není znám ani jediný případ selhání. Adheze na podklad plně vyhověla i při povodních v r. 2002, kdy z chráněných prostor v suterenech některých pražských budov z betonových stropů neodpadla ani po vyčerpání vody jediná deska obkladu ORDEXAL.

Vzhledem k dlouhodobě ověřeným vlastnostem materiálu čedičové plsti a použitého druhu speciálního lepidla, a celého odzkoušeného konstrukčnímu systému lze doložit, že životnost lepených obkladů plně vyhovuje požadavkům § 47 odst. 1 stavebního zákona za předpokladu, že budou dodrženy požadavky na prostředí a veškeré technologické předpisy pro aplikaci.

Upozornění: Dosud jediným systémem lepených obkladů, schváleným a certifikovaným v ČR jsou lepené obklady ORDEXAL. Systém je chráněný řadou průmyslových práv a mohou jej provádět výhradně autorizované firmy, mající platnou licenci naší společnosti. Aplikace protipožárních lepených obkladů je odzkoušena a certifikována podle ČSN EN 13501-2 na různé typy stavebních konstrukcí, jejichž parametry jsou uvedeny v katalogu.

Sdílejte článek

Další články v sekci 01 ocelové konstrukce