Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika protipožárních nástřiků na stavební nosné konstrukce

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Pro ocelové a železobetonové nosné i nenosné konstrukce. Jedná se o tepelně izolační stříkané vrstvy lehčených omítek, obvykle s obsahem expandovaného perlitu nebo vermiculitu na vápenocementové bázi, event. na bázi bezvodého síranu vápenatého s dalšími přísadami. Protipožární funkce je dána koeficientem tepelného prostupu, vlhkostí a tloušťkou nastříkané vrstvy na konstrukci a je podmíněna především kvalitou zpracování a adhezí na podklad.

B. Před aplikací nutno zvážit

C. Životnost

Jedná se o anorganické tepelně izolační omítky, které jsou exponovány vesměs v interiéru a za stálých podmínek. Nedojde-li k mechanickému poškození či k působení nestandardních vlivů, lze jejich životnost hodnotit jako plně vyhovující § 47 odst.1 stavebního zákona. Mezi nestandardní vlivy lze počítat především vliv zvýšené vlhkosti, mrazu a agresívního prostředí (pH 5; aromáty).

V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost omítkám na bázi sádry, protože u těchto omítek lze nedodržením správného technologického postupu (nevhodným stechiometrickým poměrem vody) podstatně zkrátit jejich životnost v důsledku mikrotrhlin, vytvořených vyššími objemovými kontrakcemi při vytvrzování.

Sdílejte článek

Další články v sekci 01 ocelové konstrukce