Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Vrácení Thermaxu do ČR

Publikováno dne 4. 7. 2017

Autor: Petr Řezníček

Společnost J. Seidl a spol., s.r.o. a společnost Thermax by vám rády představily nový materiál a konstrukce pro požární ochranu budov.

Kvalitní a komplexní řešení

V roce 2016 na náš trh vstoupila společnost Techno PhysikEngineering s materiálem Thermax. Tento materiál již byl u nás používán, především na požární ochranu ocelových konstrukcí, obklady únikových cest, pro předsazené stěny a podhledy.

Společnost Techno PhysikEngineering má bohaté zkušenosti s výrobou protipožárních materiálů na bázi vermikulitu, případně dalších materiálů pro izolace. Jejich produkty se vyváží do celého světa pro různé aplikace jak v průmyslu – automobilový, zpracování hliníku, slévárenství, či pro domácí spotřebiče, jako kamna, krby nebo pro stavebnictví na protipožární ochranu, ale také do staveb zámořských lodí na konstrukce lodních kabin, nábytku a dalších instalačních prvků. 

V současnosti společnost nabízí nové protipožární řešení – vzduchotechnického potrubí, potrubí pro odvod kouře a tepla a instalační šachty s požární odolností od 30 do 120 minut. Systém je certifikován a obdržel značku CE. Je tedy určen k přímé aplikaci na našem trhu.

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Jedná se o pasivní ochranu před požárem, který zaručuje bezpečnost uživatelů staveb i v případě kdy došlo k požáru. Potrubí slouží jak k běžné ventilaci a přívodu vzduchu do objektu, tak v případě požáru odvádí nahromaděný horký vzduch případně kouř a zplodiny ze zasaženého prostoru. Minimalizuje se tak riziko otravy osob toxickými látkami z hořících předmětů a možného nahromadění horkého vzduchu v prostoru a vzniknutí výbuchu. Potrubí je certifikováno jak pro odvod z jednoho požárního úseku (single) tak z více požárních úseků (multi) do požární odolnosti až 120 min. Materiál Thermax použitý na konstrukci je dostatečně pevný k sestavení samonosného potrubí, bez nutnosti jakýchkoli výztuh, je zcela zdravotně nezávadný (vyrobený z expandovaného vermikulitu – přírodní minerál). Thermax desky je možné zpracovávat běžnými nástroji na dřevo a je možné ho povrchově upravit omítkou, barvou, případně vysokotlakým laminátem (HPL).

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Vzduchotechnické potrubí odolné účinkům požáru

Možné sestavení jak samonosného potrubí z desek Thermax, tak jako dodatečná izolace plechového potrubí v případě potřeby – rekonstrukce, změna užívání stavby apod. Konstrukce požárního vzduchotechnického potrubí je navrhována především pro vzduchotechnickou ventilaci budov a zabránění šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého. Ochrana potrubí je zajištěna a certifikována jak při požáru směrem dovnitř potrubí, ale také směrem ven z potrubí, v přídě odvodu horkých spalin z jednoho úseku, nedojde k rozšíření požáru do úseku dalšího. Systém je certifikován do odolnosti až 120 minut, a samozřejmě z materiálu dobře zpracovatelného, zdraví neškodného a snadno povrchově upravitelného. Stejně tak jako materiál pro konstrukce pro odvod kouře a tepla.

samonosné VZT
dodatečně izolované plechové VZT

Instalační šachty

Instalační šachty sestavené z desek Thermax zajišťují ochranu před šířením požáru rozvodů, které jsou umístěny uvnitř těchto šachet, případně chrání instalační rozvody před požárem z vně, z prostorů, kde vznikl požár. Umožní tak pracovat dalšímu zařízení pro případnou eliminaci požáru, automaticky zavírající se dveře, ohlášení požáru, apod. Systém je certifikován až do 120 min. požární odolnosti a je možné tyto instalace přizpůsobit podmínkám stavby, tzn. provedení dvojstranných či třístranných konstrukcí, v závislosti na dalších požárně odolných částech stavby.

instalační šachty
instalační šachty

Zpracování nehořlavých desek Thermax

Zpracování

Desky je možné opracovávat běžnými dřevoobráběcími nástroji, řezat, frézovat, vrtat, a také povrchově upravovat. Při obrábění nevzniká prach, který je volně unášen v prostoru. Desky jsou příznivé pro zdravé životní prostředí.

Běžné nástroje pro zpracování desek

Referenční stavby

Únikové cesty (ÚC)

únikové cesty a akustické panely

Únikové cesty jsou navrhovány za účelem zajištění včasné a bezpečné evakuace všech osob z požárem zasaženého objektu (tzn., že evakuované osoby nesmějí být vystaveny zejména kritické koncentraci zplodin hoření, sálavému toku ad.) a dále zajištění přístupu jednotek požární ochrany do prostorů napadených požárem.

Konstrukce, na nichž závisí stabilita únikových chráněných cest, musí být konstrukce druhu DP1 a nelze použít materiálů s třídou reakce na oheň horší než A1 nebo A2. Podlahová krytina musí vykazovat třídu reakce na oheň nejhůře Cfl – s1.

Pro tyto prostory jsou pak určeny materiály Thermax, které splňují výše uvedené podmínky.

Akustické panely

Akustické panely rozdělujeme na Difuzní, Absorpční, Basové pasti a na Paravány. Slouží ke zlepšení akustických podmínek prostor a v závislosti na druhu těchto prostor, jsou navržena řešení, jaký typ a v jakém provedení je panel nebo panely případně kombinace panelů dodána.

Difuzní – pro rozptýlení zvuku, nahrávací studia, koncertní sály
Absorpční – pro absorpci zvuku, nahrávací studia, koncertní sály, hudební kluby

Společnost Techno Physik je schopna dodat difuzní či absorpční panely po dohodě o provedení na základě požadavku zákazníka.

V současné době jsou v nabídce panely s nehořlavým jádrem s různými typy perforace kruhové, oválné či mikro-perforace.

akustické panely
akustické panely

Více informací je možné nalézt na www.thermax.cz
či zaslat vaše dotazy na p.reznicek@techno-physik.com

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj