Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Vyšel nový zpravodaj č. 51 – zde Úvodník

Publikováno dne 4. 7. 2017

Co je nového v naší firmě:

Z hlediska výrobků, které vás budou asi nejvíce zajímat, je to především nový systém pro ochranu betonových konstrukcí – Ordexal B. Již jsem ho avizoval v minulém zpravodaji, kde jsem prezentoval především výsledky zkoušek. Jaké jsou jeho hlavní výhody?

V současné době jsme se již posunuli, a systém máme certifikovaný pro Českou republiku a Slovensko.  V příloze tohoto zpravodaje naleznete nový katalogový list, kde jsou popsány jeho požárně technické vlastnosti a uvedeny nejčastěji prováděné betonové konstrukce s dosaženou a klasifikovanou požární odolností. Současně jsme odzkoušeli i akustické vlastnosti – zvukovou pohltivost pro různé tloušťky, takže lze průkazně použít jak na požární bezpečnost, zateplení i zlepšení akustických vlastností prostor. Na dokumentu ETA se značnou CE, který nám umožní jeho volný prodej a montáž do staveb v celé EU se stále pracuje, dokončení celého procesu bychom se mohli dočkat ke konci roku.

Velkou novinkou je v našem portfoliu nový typ protipožární ochrany pro uhlíkové lamely, kterými se zesilují betonové konstrukce – ORDEXAL Karbon ALB. U uhlíkových lamel velmi záleží na kvalitě použitého lepidla, kterým se lamely lepí  – kritické teploty jsou většinou od 50 do 90 °C, proto pro jejich ochranu nelze použít běžné podhledové konstrukce s parametry EI (garantovaná teplota nad těmito podhledy může být až 200 °C). Při použití našeho nového systému ORDEXAL Karbon ALB se nám podařilo významně snížit nutné tloušťky požárně ochranného materiálu za stále velmi nízkou cenu. Na základě kritické teploty se jednoduše z dimenzační tabulky odečte tloušťka obkladu, která začíná již od 20 mm!

Pro příklad – kritická teplota 50 °C – obklad Ordexal Karbon ALB pro R (EI) 45 – 40 mm, R(EI) 60 – 60 mm, R(EI) 90 – 80 mm a pro teplotu 90 °C zajistí R(EI) 90 i tloušťka 40 mm! Pro vás jako projektanty bude důležité, že za ekonomicky výhodných podmínek můžete navrhnout ochranu, pod kterou zůstane místo pro instalace, a zároveň i dostatečná podchodná výška. Původní ochrana uhlíkových lamel systémem Ordexal Karbon vycházela pro 50 °C / R 90 – 160 mm a pro 90 °C / R 90  – 140 mm. Úspora je tedy až 100 mm na výšce ochrany! Jakmile nám budou předány oficiální dimenzační tabulky, kompletní katalogový list naleznete na našich stránkách.

Dalším důležitým výrobkem v našem portfoliu je stále protipožární nátěr Dexamin S, který se vyrábí stále ve stejném složení již přes 25 let. Jako nátěr na ocelové konstrukce byl již sice dávno překonán moderními tenkovrstvými systémy, ale jako úprava plechových dvířek, dveří, ale i vrat (laminovaná úprava označená Dexamin DV/S) je stále nepřekonán! Právě proto, že se dělá již tak dlouho v nezměněné receptuře, stále lze použít na opravy již stářím propadlých nátěrů na dveřích a vratech (ani tento nátěr není žádná výjimka a jeho životnost je za optimálních podmínek maximálně 10 let). Jsme tedy schopni „znovuzprovoznit“ i dvoukřídlá vrata, která již tímto nátěrem byla v minulosti opatřena.

Ostatní aplikace, se kterými jste zvyklí pracovat v projektech (další systémy Ordexal, nátěr na dřevo Dexaryl B Transparent, větrací mřížky Aradex, revizní dvířka S-DEX, těsnění prostupů Firedex/Fordex, se nám stále daří recertifikovat. Někdy je to pouze papírová válka, někdy je to nutné podpořit menší či větší zkouškou, ale na to si pomalu zvykáme, hlavně že ty fyzikální zákony platí stále stejně.

A z hlediska materiálů, které sami nevyrábíme, ale máme pro ně v ČR výhradní zastoupení, to jsou systémy na těsnění prostupů Protecta a nově se na trh vrátivší Thermax. O použití Thermaxu najdete další článek zde ve zpravodaji a katalogové listy jednotlivých aplikací v rubrice katalog.

Z hlediska doplnění odborných pozic v naší firmě se k nám letos přidal můj syn –  Petr Bohuslav, který vystudoval požární bezpečnost na VŠB v Ostravě, a rok pracoval na prevenci HZS v Rakovníku. Vydržel tam podstatně déle, než mu mnozí prorokovali, ono dojíždět každý den 70 km tam a 70 km zpět, to leze jak do času, tak i do peněz. Tak ho mám teď u sebe v pražské kanceláři, a budu se mu pomalu snažit předávat to, co 10 let Eda mně. Má velkou výhodu v tom, že s požární bezpečností je v přímém kontaktu již 7 let.

A aby toho nebylo málo, tak ve Dvoře máme také velikou změnu, na pozici vedoucího nákupu nastoupila Lucie Seidlová, Alešova žena. Stává se z nás zase o trochu více rodinnější firma, tak snad to bude ku prospěchu  věci.

Edu už jsem na úvodník nepřesvědčil, tak alespoň v dalším příspěvku jeho poznámky.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj